Szkolenie przygotowujące do egzaminu CISA

13-15.09.2017r

Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 3 dni
Data: 13-15.09.2017r.

Certyfikat CISA (Certified Information Systems Auditor) jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych i docenianych specjalistycznych certyfikatów w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz dowodem posiadania wiedzy i umiejętności niezbędnych administratorowi, oficerowi lub audytorowi bezpieczeństwa informacyjnego.


Cel szkolenia:

- Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu Certified Information Systems Auditor(CISA) oraz zbudowanie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej audytora systemów informatycznych.

- Uczestnicy zapoznają się z obowiązującymi wymaganiami certyfikacyjnymi oraz zasadami egzaminowania wiedzy na egzaminie CISA

- Wiedza, wymagana na egzaminie, pozwala nie tylko na zorganizowanie i przeprowadzenie profesjonalnego audytu, ale również ocenę i sugerowanie usprawnień systemu kontroli wewnętrznej w procesach zarządzania informatyką.

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione poniższe zagadnienia, z uwzględnieniem proporcji, w jakich pytania z ich zakresu występują na egzaminie:

- Proces audytu systemów informatycznych (14%)
- Ład informatyczny i zarządzanie IT (14%)
- Nabycie, rozwój i implementacja systemów informatycznych (19%)
- Działanie, utrzymanie i wspieranie systemów informatycznych (23%)
- Ochrona zasobów informacyjnych (30%)


Szkolenie przeznaczone jest dla:
- Administratorów i oficerów bezpieczeństwa informatycznego
- Administratorów sieci i systemów informatycznych
- Audytorów zewnętrznych i wewnętrznych
- Menedżerów i kierowników departamentów IT i departamentów bezpieczeństwa
- Wszystkich innych, którzy są zainteresowani tematyką bezpieczeństwa i chcą podnieść swoje kwalifikacje

Wymagania wstępne:
- Uczestnicy szkolenia powinni posiadać przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie technologii wykorzystywanych w informatyce.

Forma szkolenia:
- wykłady połączone z ćwiczeniami
- praktyczne przykłady
- rozwiązywanie przykładowych testów egzaminacyjnych

Koszt udziału w szkoleniu:
- 3 900 PLN+VAT
- Przy zgłoszeniach do 15 sierpnia obowiązuje cena promocyjna - 3 400 PLN+VAT
- Przy zgłoszeniu kilku osób z firmy, obowiązują korzystne rabaty. Szczegóły u organizatora.

Formularz zgłoszeniowy:

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:
- materiały szkoleniowe, w tym książkę CISA Review Manual 2017
- lunch
- przerwy kawowe
- imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
- konsultacje z trenerem

Szkolenie jest prowadzone w grupach do 10 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia wewnętrznego. Szczegóły u organizatora.

altphocadownload view=file|id=280alt

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki