22.06.2017r

DATA CENTER NOWEJ GENERACJI

Priorytetowym kierunkiem rozwoju technologii serwerowych jest obecnie nie tylko zwiększanie wydajności i pojemności. Bardzo istotne są również zagadnienia dotyczące tego jak zmniejszyć koszty infrastruktury, jak odprowadzić więcej ciepła, gdzie szukać oszczędności? Największe zyski przynosi kompleksowa, dobrze opracowana modernizacja serwerowni.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu liderów, ekspertów i specjalistów w zakresie projektowania, budowy i zarządzania nowoczesnym data center, które odbędzie się 22 czerwca 2017 roku podczas konferencji "Data Center Nowej Generacji".

Wykłady poprowadzą m.in.:

- Grzegorz Bernatek - Kierownik Projektów Analitycznych, Audytel S.A.
"Rynek usług data center A.D. 2017"
(Jakie były główne wydarzenia na rynku usług kolokacji w ostatnim roku? Jak zmienia się podaż na rynku? Co będzie kształtowało usługi w nadchodzących latach? – główne trendy Jak kupić „szyte na miarę” usługi kolokacji?)

- Tomasz Dębicki - Project Manager, Janusz Poznakowski - Project Manager Aplitt S.A.
"Jak nowoczesne i innowacyjne organizacje usprawniają funkcjonowanie swojego Data Center"
(Podczas prelekcji zaprezentowane zostaną możliwości platformy wizualizacyjnej 3D wspierającej efektywne monitorowanie i zarządzanie zarówno Data Center jak i usług biznesowych na przykładach zrealizowanych wdrożeń)

- Jakub Olichwier - Inżynier ds. Współpracy z Biurami Projektów i Technicznego Wsparcia Sprzedaży, Socomec
"Systemy zasilania gwarantowanego – zwiększenie niezawodności systemu zasilającego"
(Podczas prelekcji zostanie omówione zagadnienie dotyczące zwiększenia niezawodności systemu zasilającego poprzez wykorzystanie: zasilaczy UPS o wysokiej sprawności, modułowych jednostek UPS, systemów UPS skalowalnych „na gorąco”, dynamicznych magazynów energii.)

- Paweł Gruszecki - Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji, Kancelaria Kochański, Zięba i Partnerzy
"Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w działalności Data Center"
(Obowiązki podmiotów świadczących usługi DATA CENTER w świetle RODO, Nowe przepisy w zakresie cyberbezpieczeństwa)

- Beata Idziak - Senior Sales Representative Partner Channel, Honeywell
"Redundantne Systemy Automatyki i BMS Honeywell"
(Przedstawienie bezpiecznego, redundantnego sterowania i monitorowania instalacji systemów budynkowych. Zastosowanie w obiektach gdzie przerwa w pracy instalacji jak system chłodzenia i inne, skutkuje nieocenionymi stratami.)

- Tomasz Soczyński - Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki Biura GIODO
"Procesy przetwarzania danych osobowych –RODO"
(W dniu 14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął pakiet legislacyjny dotyczący nowych unijnych ram prawnych ochrony danych osobowych. Pakiet składa się rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy przewidują między innymi: • warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prywatnych, • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych i prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji o naruszeniu ochrony danych, • wprowadzenie mechanizmu kompleksowej obsługi (pojedynczego punktu kontaktowego),•nakładanie administracyjnych kar pieniężnych (nawet w wysokości 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa) i ich zdecydowane egzekwowanie.)

Tematyka konferencji:
 • Projektowanie data center
 • Budowa data center
 • Zarządzanie infrastrukturą danych – efektywność i obniżanie kosztów
 • Zapasowe centrum danych
 • Energooszczędne systemy zasilania awaryjnego
 • Wirtualizacja i automatyzacja dc
 • Chłodzenie i zasilanie w centrum danych
 • Uruchamianie i zarządzanie danymi w chmurze
 • Efektywność energetyczna – jak optymalizować koszty energii
 • Bezpieczeństwo danych – backup i ochrona danych
 • Odtwarzanie danych po awarii
 • Usługi kolokacji

Grupa docelowa:

Osoby odpowiedzialne w firmie za inwestycje, bezpieczeństwo danych, ciągłość biznesu m.in.:
 • CIO, kierownicy działów IT
 • Członkowie Zarządu ds. IT, nowych inwestycji
 • Dyrektorzy i Kierownicy techniczni
 • Osoby zarządzające infrastrukturą IT
 • Dyrektorzy finansowi
 • Szefowie bezpieczeństwa danych
 • Business Continuity Managerowie
 • Dyrektorzy strategiczni
 • Kierownicy projektów oraz analitycy
 • Administratorzy systemów IT
Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER ZŁOTY

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI HONOROWI

PRELEGENCI

Grzegorz Bernatek
Od roku 2004 kieruje projektami badawczymi dotyczącymi polskiego i europejskiego rynku telekomunikacyjnego; tworzenia modeli rynkowych i systemowych oraz prowadzi doradztwo i szkolenia dla klientów Audytela. 
Grzegorz Bernatek Lider Centrum Kompetencji IT, Audytel S.A.
Hubert Mydłowski
Posiada 10–letnie doświadczenie w branży automatyki budynkowej i BMS. Zrealizował m.in. projekt dotyczący systemów bezpieczeństwa i BMS w Elektrowniach Atomowych Electrabel w Belgii.h.
Hubert Mydłowski Honeywell
Tomasz Soczyński
Od ponad 10 lat pracuje w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Informatyki. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, swoje naukowe zainteresowania rozwija jako doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 
Tomasz Soczyński Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki Biura GIODO

Please publish modules in offcanvas position.