30.08.2017r

FORUM TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Celem ogólnym dla systemu komunikacji zbiorowej jest optymalna realizacja potrzeb przewozowych pasażerów poprzez wykorzystanie dostępnych technologii. Zaproszeni eksperci w zwięzłej formie przekażą pełen zakres praktycznych informacji dotyczący tej tematyki, szczególnie istotnej po rozpoczęciu kolejnego okresu budżetowego Unii Europejskiej.


Jak gospodarować środki z UE na rzecz rozwoju transportu publicznego?
Jak zrównoważyć mobilność miejską?
Jak poprawić bezpieczeństwo korzystania z transportu zbiorowego?
Jak zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie transportu miejskiego na środowisko?

Na te i wiele innych pytań uzyskają Państwo odpowiedź podczas "Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo" już 30 sierpnia w Warszawie.

Wykłady poprowadzą:


- Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego
"Systemowe rozwiązania nowoczesnego transportu publicznego w regionie Lubuskim"
(Prezentacja będzie obejmowała systemowe rozwiązania nowoczesnego transportu publicznego w regionie lubuskim w odniesieniu do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast Zielona Góra, Gorzów oraz Nowa Sól z uwzględnieniem projektów realizowanych z funduszy UE)

- Jerzy Lejk - Prezes zarządu, Metro Warszawskie
"Nowe technologie i bezpieczeństwo w metrze warszawskim"

- Hubert Jednorowski - Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego
"Bezpieczeństwo w transporcie publicznym"

- Mariusz Dańda - Dyrektor IT, DPK System
"Projektowanie sieci komunikacyjnej i optymalizacja rozkładu jazdy w systemie cityLineDesigner"

- Łukasz Puchalski - Dyrektor ZDM i Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
"Rower jako element systemu transportowego miasta"

- Rafał Misztalski - Prezes Zarządu, Autowatch Polska Sp. z o. o. oraz Systemy Autobusowe Sp. z o. o.
"Blokada alkoholowa – bezwzględny warunek bezpieczeństwa transportu publicznego"


- Jacek Fink-Finowicki, Inżyniera Projektu w Pionie Transportu Miejskiego, branży Mobility w Siemens Sp. z o.o.

"Ekologia transport miejskiego - jak ją rozumieć?"

- Grzegorz Malec - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
"Transport przyjazny dla środowiska. Lublin jako przykład zwiększającej się popularności transportu publicznego"
(Prezentacja obejmuje zagadnienia związane z rozwojem ekologicznego transportu zbiorowego w Gminie Lublin. Zostaną przedstawione uwarunkowania rozbudowy trakcji trolejbusowej wynikające z prawa lokalnego, omówione zostaną dotychczasowe inwestycje w tym zakresie, a także plany zakupów pojazdów i plany budowy infrastruktury transportowej dla pojazdów elektrycznych na najbliższe lata. Jednocześnie, omówione będą inne elementy wpływające na wzrost popularności transportu publicznego, takie jak buspasy i węzły przesiadkowe. W konkluzji omówionej tematyki, zaprezentowane zostaną rezultaty dotychczasowych działań polityce komunikacyjnej, czyli wzrost liczby pasażerów i wykonywanych kilometrów.)

- Mirosław Czerliński - Inżynier Systemowy ITS, Sprint S.A.
"Efekty wdrożenia priorytetów dla transportu publicznego"
(W prezentacji omówione zostaną sposoby wdrażania priorytetów dla transportu publicznego, jakie są wady i zalety priorytetów lokalnych oraz centralnych, dlaczego wraz z priorytetami należy wdrożyć także obszarowy system sterowania ruchem, a także jakie efekty dzięki nim można osiągnąć.)

- Marcin Maksymiuk - Prawnik, specjalista  w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w  Biurze Związku Powiatów Polskich, Redaktor internetowego Dziennika Warto  Wiedzieć
"Ustawa o elektromobilności - analiza i skutki"
( Podczas prezentacji omówione zostaną działania Ministerstwa Energii i Ministerstwa Rozwoju na rzecz elektromobilności w odniesieniu do zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Kwestie zwiększenia zachęt dla obywateli i samorządów do zmiany aut na pojazdy elektryczne. Niewystarczająca promocja elektromobilności, dotycząca promowania nawyków zmiany przyzwyczajeń obywateli. Zwiększenie modernizacji infrastruktury w kontekście dojścia przez Polskę do założonych celów wynikających z ilości aut elektrycznych. Zwiększenie nacisku na współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, rządem a samorządem w kontekście infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. Problematyka dotycząca partycypacji użytkowników pojazdów elektrycznych w kosztach użytkowania dróg (brak opłaty paliwowej).


Zagadnienia tematyczne:
- Rola transportu w funkcjonowaniu miasta
- Elementy nowoczesnego transportu zbiorowego
- Optymalizacja miejskiego transportu zbiorowego
- Istota sprawności i efektywności systemu transportowego
- Mobilność w transporcie publicznym
- Idea smart w transporcie publicznym
- Transport przyjazny dla środowiska - energooszczędność i innowacyjność
- Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy informacji pasażerskiej, inteligentne systemy płatności, Big Data)
- Digital signage


Grupa docelowa:
- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
- operatorzy publicznego transportu zbiorowego
- przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych
- przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PATRONI HONOROWI

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNER BRĄZOWY 

PARTNERZY

PRELEGENCI

Jerzy Lejk - Prezes Zarządu Metro Warszawskie
Marcin Maksymiuk - Prawnik, specjalista w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, Redaktor internetowego Dziennika Warto  Wiedzieć
Grzegorz Malec - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublin
Mirosław Czerliński – inżynier systemów ITS, Sprint S.A.
Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego
Jacek Fink-Finowicki - Inżynier Projektu w Pionie Transportu Miejskiego, branży Mobility w Siemens Sp. z o.o.