bcp-mini.jpg
Projektowanie planów ciągłości działania

Szkolenie przygotowuje do korzystania z wzorców dobrych praktyk z zapewniania ciągłości działania (normy BS 25999, BS 25777), a także ryzyka (ISO 27005, ISO 31000) i bezpieczeństwa (ISO 27001, ISO 27002).

Image
Workflow - dokumenty pod kontrolą - 18.11.2020, ONLINE

Współczesny biznes charakteryzuje się szybką reakcją na pojawiające się zmiany. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest posiadanie odpowiedniej informacji w odpowiednim czasie. Co jest nośnikiem informacji w przedsiębiorstwie? Dokumenty!Sprawne zarządzanie dokumentami jest bardzo ważne. 

Image
Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT - 19.11.2020, ONLINE

W każdej firmie niezbędny jest system zabezpieczający, który zapewni bezpieczeństwo sieci, chroniąc przed złośliwym oprogramowaniem oraz bezpośrednimi atakami z Internetu. Stosowne zabezpieczenia należy dobierać, mając na uwadze profil firmy, uprawnienia i stanowisko użytkownika, jak również fakt, czy komputer jest urządzeniem stacjonarnym czy mobilnym.

DATA_MALY.jpg
Data Center Nowej Generacji - 24.11.2020, ONLINE

Priorytetowym kierunkiem rozwoju technologii serwerowych jest obecnie nie tylko zwiększanie wydajności i pojemności. Bardzo istotne są również zagadnienia dotyczące tego jak zmniejszyć koszty infrastruktury, jak odprowadzić więcej ciepła, gdzie szukać oszczędności? Największe zyski przynosi kompleksowa, dobrze opracowana modernizacja serwerowni.

Image

Legal technology - innowacje dedykowane prawnikom - 25.11.2020, ONLINE

Epidemia koronawirusa postawiła przed uczelniami nowe wyzwania. Odkąd tradycyjne zajęcia dla studentów zostały zawieszone, uczelnie musiały błyskawicznie odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Część studentów i nauczyciele akademiccy twierdzą, że zdalne nauczanie na uczelniach często się sprawdza, choć czasami pogarsza jakość kształcenia.Zamknięcie uczelni najbardziej dotknęło uniwersytety medyczne, pedagogiczne i artystyczne, gdzie wielu zajęć nie da się przeprowadzić zdalnie.

Image

Facility & Property Management - 26.11.2020, ONLINE

Epidemia koronawirusa postawiła przed uczelniami nowe wyzwania. Odkąd tradycyjne zajęcia dla studentów zostały zawieszone, uczelnie musiały błyskawicznie odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Część studentów i nauczyciele akademiccy twierdzą, że zdalne nauczanie na uczelniach często się sprawdza, choć czasami pogarsza jakość kształcenia.Zamknięcie uczelni najbardziej dotknęło uniwersytety medyczne, pedagogiczne i artystyczne, gdzie wielu zajęć nie da się przeprowadzić zdalnie.

Image

Uczelnia na miarę potrzeb - 03.12.2020, ONLINE

Zarządzanie nieruchomością, to proces trudny i złożony, który stawia przed zarządcą wiele wyzwań – kwestia bezpieczeństwa w budynku, utrzymanie urządzeń i obiektów, outsourcing, kontrola finansowa, relacje z klientami… Ogromna odpowiedzialność ciążąca na osobach wykonujących ten zawód zmusza je do stałego podnoszenia kwalifikacji. Jakie są najnowsze trendy w obszarze nieruchomości?

Image

Systemy wspierające sprzedaż i obsługę klienta - 08.12.2020, ONLINE

Prowadzenie działań sprzedażowych, marketingowych czy promocyjnych wymaga już nie tylko podstawowej wiedzy o kliencie. Aby prowadzone działania były skuteczne potrzebna jest szersza wiedza o klientach, ich upodobaniach i doświadczeniach. Niezawodny system CRM pomaga zarządzać kontaktami, doświadczeniami Klienta i zwiększać zyski firmy.

Image

Kongres Księgowych i Ekspertów Finansowych - 09.12.2020, ONLINE

Ostatnie wydarzenia związane z epidemią wykazały, jakim luksusem w obecnej sytuacji jest możliwość pracy online – szczególnie, gdy kontakt z klientem stał się zagrożeniem dla zdrowia, a pracownicy zaczęli podchodzić z obawą do pracy w biurze. Wymusiło to na większości branż poszukiwanie rozwiązań umożliwiających rozproszoną pracę zdalną. Jak wygąda praca zdalna w biurach rachunkowych?

Image

Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym - 10.12.2020, ONLINE

Ostatnie wydarzenia związane z epidemią wykazały, jakim luksusem w obecnej sytuacji jest możliwość pracy online – szczególnie, gdy kontakt z klientem stał się zagrożeniem dla zdrowia, a pracownicy zaczęli podchodzić z obawą do pracy w biurze. Wymusiło to na większości branż poszukiwanie rozwiązań umożliwiających rozproszoną pracę zdalną. Jak wygąda praca zdalna w biurach rachunkowych?

Image

Cloud computing - usługi IT w chmurze - 17.12.2020, ONLINE

Przez ogólnodostępny Internet powstały liczne zagrożenia, takie jak ataki hakerów, wirusy komputerowe, kradzieże danych (takich jak hasła czy numery kart kredytowych), szpiegostwo przemysłowe dla konkurencji, kradzież tożsamości, podszywanie się pod kogoś i wiele innych.
Jak zatem firmy dbają o bezpieczeństwo danych? Jednym ze sposobów jest przechowywanie plików w chmurze. 
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki