Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - 31.10, 09.11, 22.11, 30.11.

Już 25 maja 2018 roku pakiet legislacyjny RODO wchodzi w życie. Może się wydawać, że rok to dużo czasu – a jednak zmiany, jakie do tego czasu muszą wprowadzić firmy, mogą okazać się na tyle poważne, że ich wdrażaniem trzeba zająć się już teraz. 

Projektowanie planów ciągłości działania - 7-8.11.2017

Szkolenie przygotowuje do korzystania z wzorców dobrych praktyk z zapewniania ciągłości działania (normy BS 25999, BS 25777), a także ryzyka (ISO 27005, ISO 31000) i bezpieczeństwa (ISO 27001, ISO 27002).

Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym - 25.10.2017

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

Systemy dla szpitali i placówek medycznych - 26.10.2017

Nowe technologie informatyczne, sukcesywnie wdrażane w kolejnych placówkach medycznych, to dziś konieczność. Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, osiągnięcie pełnej integralności między systemami informatycznymi wykorzystywanymi w placówce jest konieczne, aby sprostać nie tylko wymaganiom unijnym, Ministerstwa Zdrowia, ale przede wszystkim – pacjentów, którzy oczekują usług wysokiej jakości. 

Uczelnia na miarę potrzeb - 21.11.2017
Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku - studentów. Młody człowiek jest coraz bardziej wymagający.
"Szyte na miarę" rozwiązania dla branży fashion - 23.11.2017
Moda to najszybciej rozwijająca się kategoria e-commerce na świecie bo jako jedna z nielicznych, jest wyjątkowo podatna na gusta klientów. Wymogiem przedsiębiorstw odzieżowych jest sprostanie zmieniającym się tendencjom, preferencjom i trendom. Zabójcza konkurencja i szybko zmieniające się trendy rynkowe, wymuszają na rynku zastosowanie nowych technologii. Dlatego firmy poszukują rozwiązana „szytych na miarę”, które pozwolą im przewidzieć pragnienia konsumenta i wyprzedzić konkurencję.
Nowoczesne narzędzia i technologie do zarządzania produkcją - 28.11.2017

Konkurencyjność odzwierciedla potencjał firmy - zasoby, umiejętności i zdolności zapewniające przewagę nad innymi podmiotami działającymi w tym samym sektorze. W realiach współczesnej globalnej gospodarki konkurencyjność staje się jednym z ważniejszych wyznaczników i zarazem perspektyw oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, a także jest postrzegana jako determinanta rozwoju.

Data Center Nowej Generacji - 06.12.2017

Priorytetowym kierunkiem rozwoju technologii serwerowych jest obecnie nie tylko zwiększanie wydajności i pojemności. Bardzo istotne są również zagadnienia dotyczące tego jak zmniejszyć koszty infrastruktury, jak odprowadzić więcej ciepła, gdzie szukać oszczędności? Największe zyski przynosi kompleksowa, dobrze opracowana modernizacja serwerowni.

Please publish modules in offcanvas position.