PARTNERZY

Winda Warszawa oferuje szeroki asortyment dźwigów o wysokich parametrach technicznych i różnorodnych standardach wykonania. W oparciu o oryginalne projekty naszych inżynierów wytwarzamy we własnym zakresie wszystkie najważniejsze zespoły dźwigowe - kompletne kabiny oraz aparatury sterowe. Obecnie nasz potencjał produkcyjny przekracza 500 dźwigów rocznie i jest systematycznie zwiększany.
Dysponujemy powierzchnią ok. 5 tys. m2, na której zlokalizowane są hale produkcyjne, pomieszczenia biurowe i warsztatowe. Kluczowe podzespoły, zanim zostaną zamontowane na obiektach, są uprzednio sprawdzane na wieżach prób i profesjonalnych stanowiskach testowych. Ponadto posiadamy wykwalifikowaną i dobrze zorganizowaną kadrę ponad 60-ciu zatrudnionych konserwatorów, w tym 40-tu z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego.
Głównymi zleceniodawcami spółki są klienci indywidualni (Wspólnoty Mieszkaniowe) i korporacyjni oraz instytucjonalni (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Instytucje Publiczne i Przedsiębiorstwa Budowlane). Dotychczas zmodernizowaliśmy i zainstalowaliśmy w nowym budownictwie ponad 2000 wind. Realizujemy projekty w dowolnych szybach dźwigowych wykonanych zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonujemy kabiny o dowolnym kształcie i wystroju z uwzględnieniem indywidualnych wymagań inwestorów.

Solwena Sp. z o.o.

Dostarczamy kompleksowe i innowacyjne rozwiązania z obszaru zarządzania o proekologicznym charakterze, które generują wymierne oszczędności dla ich użytkowników. Wykorzystujemy w tym celu dynamiczne metody zarządzania energią dopasowujące jej zużycie do potrzeb użytkownika przy utrzymaniu wysokiego poziomu komfortu, z wykorzystaniem zaawansowanych koncepcji automatyki. Produktem podstawowym Spółki jest System Inteligentnego Zarządzania Energią (IZE). Rezultatem zastosowania systemu jest:

- obniżenie kosztów energii zużywanej w obiekcie
- obniżenie kosztów eksploatacji obiektu związanych ze zmniejszeniem pracochłonności w zakresie obsługi technicznej i codziennego nadzoru obiektu

PATRONAT MEDIALNY
© 2018 PRIB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki