PRELEGENCI


 

Image

Aleksandra Szlufik - Koordynator programów społecznych w Stowarzyszeniu MANKO.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku zarządzanie kulturą i mediami. Od niemal 10 lat zarządza projektami społeczno-edukacyjnymi. Pierwszy z nich koordynowała w Kielcach, swoim rodzinnym mieście. Był to Szkolny Test Wiedzy o Kielcach, obejmujący wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne w województwie świętokrzyskim. Na studiach w Krakowie tworzyła spotkania z managerami kultury i sztuki, ułatwiając komunikację pomiędzy artystami a biznesem. Od 2017 roku jest koordynatorem ogólnopolskich programów społecznych w Stowarzyszeniu MANKO (Ogólnopolska Karta Seniora oraz Gmina Przyjazna Seniorom).

Image

Jacek Gleba - CEO MDT Medical

Lekarz Rodzinny, Zarządzanie Systemami Opieki Zdrowotnej (ESADE, Barcelona), ExMBA (Instituto de Empresa, Madryt)
Wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych firm działających w sektorachmedycznym, ubezpieczeń zdrowotnych, konsultingu, zarządzania inwestycjami, w Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Aktywna działalność w bezpośredniej opiece medycznej i wdrażaniu nowych modeli i rozwiązań w systemy opieki.Obecnie CEO MDT Medical, grupy firm skoncentrowanych na wdrożeniu usług telemedycznych, tak w zakresie technologii, jak modeli organizacyjnych opartych na telemedycynie, w prywatnych i publicznych systemach opieki zdrowotnej. Znaczna część działalności to rozwój projektów o zasięgu międzynarodowym.

Image

Paweł Tomaszewski - Kierownik ds. Rozwoju i Sprzedaży, Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej na kierunku - Elektrotechnika. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z projektowaniem, wdrażaniem systemów przyzywowych i komunikacji szpitalnej, systemów sygnalizacji pożarowej oraz zintegrowanych systemów bezpieczeństwa pożarowego. Obecnie zatrudniony w Schrack Seconet Polska Sp. z o.o. na stanowisku Kierownika ds. Rozwoju i Sprzedaży. Schrack Seconet jest jednym z największych i najbardziej znanych na świecie producentów systemów sygnalizacji pożarowej, przyzywowych i komunikacji oraz bezpieczeństwa.

Image

Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawa

Od kilku lat aktywnie działa na rzecz kreowania innowacji społecznych. Wspiera integrację systemu poprzez koordynowanie projektów łączących pomoc społeczną z polityką prozatrudnieniową. Jest inicjatorem tworzenia szerokich partnerstw z udziałem sektora samorządowego, sektora nauki oraz sektora pozarządowego w celu realizacji wspólnych innowacyjnych przedsięwzięć. Jest m.in. twórcą i pomysłodawcą koncepcji „Virtualna Warszawa” – systemu umożliwiającego osobom z dysfunkcją wzroku poruszanie się po mieście, która została uznana za jedną z najbardziej innowacyjnych w Europie przez amerykańską fundację Bloomberg Philanthropies w ramach konkursu Mayors Challenge. Rozpoczął modernizację usług społecznych w Warszawie, kładąc duży nacisk na wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Image

mgr inż. Jarosław Bochyński - Kierownik Działu Obsługi Warszawa w firmie REVITA, projektującej i produkującej ciśnieniowe systemy przeciwodleżynowe

Image

Edyta Kocyk - Prezes i założycielka SiDLY

Autorka kilkunastu publikacji nt. innowacji, IoT, zarządzania. Za swoje dotychczasowe osiągnięcia w obszarze rozwoju technologii teleopieki ukierunkowanej na realizację m.in. polityki senioralnej Edyta Kocyk otrzymała ponad 30 nagród na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jako doktorantka SGH, oraz założycielka startupu SiDLY, łączy świat innowacji telemedycznych wearable z pasją i nauką. W 2018 r. została wybrana Europejskim CEO Roku uzyskując tytuł European Leadreship Award oraz odznaczona medalem prof. Abramowskiego za wybitne osiągnięcia we wdrażaniu innowacji w obszarze realizacji polityki społecznej.

Image

Dariusz Olipra - Kierownik Sprzedaży, Winncare Polska

Jest Kierownikiem sprzedaży w firmie Winncare Polska. Ukończył studia na Akademii Krakowskiej na kierunku Fizjoterapia. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży oraz doborze sprzętów medycznych, poprawiających jakość życia osobom starszym oraz niepełnosprawnym. Prowadzi szkolenia dla personelu medycznego w zakresie pozycjonowania pacjenta w łóżku, zapobiegania powstawaniu odleżyn, jak również transferu, pionizacji.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.