PRELEGENCI

Monika Pietruszyńska - Doradca ds. Procesów Biznesowych, ASTRAFOX Sp. z o.o.

Posiada wiedzę oraz doświadczenie w zakresie systemów biznesowych: workflow, ERP, CRM, BI. Pomaga optymalizować procesy biznesowe w firmach. Absolwentka PW, SGH. Sprzedaje, negocjuje oraz prezentuje AMODIT. Uwielbia teatr oraz podróże.

Maciej Karpicz - DLabs

Maciej pasjonuje się optymalizacją procesów biznesowych i ich wydajności. Dokonuje tego wykorzystując algorytmy Sztucznej Inteligencji aby usunąć powtarzalne elementy workflow wykonywane przez człowiek. Wierzy, że odciążając procesor białkowy daje człowiekowi więcej czasu na kreatywne zadania. Dzięki swojej wiedzy technologicznej odkrywa wzorce ludzkiego zachowania dla firm z obszaru Digital Marketing oraz automatyzuje procesy w firmach Finansowych. Na codzień rozwija i buduje zespół Sztucznej Inteligencji w DLabs. Interesuje się także tym w jaki sposób technologia może pomóc w chorobach przewlekłych. Uzyskał tytuł doktora matematyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska). Podczas swojej kariery na uczelni, był Koordynatorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w grantach przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki. Jego wcześniejsza aktywność zawodowa obejmowała pracę nad systemem wskaźników analitycznych Warmińsko-Mazurskiego Przedsiębiorstwa Drogowego. Był również odpowiedzialny za rozwój sprawozdań finansowych, raportowanie prognoz finansowych bazujących na danych kwartalnych firmy, stosując nowoczesne metody uczenia maszynowego, eksploracji danych, sztucznych sieci neuronowych i sztucznej inteligencji.

Małgorzata Michalczyk - Dyrektor ds. Administracji, Colliers International Poland Sp. z o.o.

Dyrektor ds. Administracji w Colliers International Poland Sp. z o.o., globalnej firmie konsultingowej, działającej na rynku nieruchomości komercyjnych.Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu administracją biurową. Specjalizuje się w optymalizacji procesowej oraz kosztowej. Na co dzień zarządza kilkunastoosobowym zespołem administracyjnym. Równocześnie prowadzi projekty rozwojowe. W 2015 r. uruchomiła jedno z pierwszych w Polsce biur typu „activity based working”. Na co dzień wyznaje zasadę „improvement every day”, którą stosuje zarówno w życiu zawodowym, jaki i prywatnym. Od 2009 r. prowadzi szkolenia dla office managerów z zarządzania administracją biurową. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz studia MBA w Szkole Głównej Handlowej. Jest również licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Na blogu www.najem.ca publikuje artykuły dotyczące życia biurowego i pracy office managerów.

Rafał Skibicki - Kancelaria Szostek_Bar i Partnerzy

Aplikant radcowski, Associate w Kancelarii Szostek_Bar i Partnerzy, doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Swoje zainteresowania skupia wokół prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii, w szczególności zaś dotyczących internetowych serwisów pośredniczących. W swojej pracy zawodowej wielokrotnie zajmował się tematyką skutków prawnych podpisu elektronicznego oraz weryfikacją tożsamości przy jego pomocy.

Stefan Cieśla - Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Stefan Cieśla

Prawnik, menadżer oraz wykładowcą o ponad dwudziestoletnim doświadczeniu. Prowadził wykłady na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego, SGH oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Posiada duże doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji finansowych, projektów informatycznych, doradztwie związanym z prawną ochroną oprogramowania oraz w rozwiązywaniu sporów. Mecenas Cieśla jest również blisko związany z sektorem telekomunikacji oraz finansów - swoją karierę prawniczą rozpoczynał jako radca prawny, a następnie dyrektor pionu prawnego w Ministerstwie Łączności. Był jednym z twórców podstaw prawnych dla rozwoju systemów telekomunikacji (opracował przepisy umożliwiające funkcjonowanie systemów telekomunikacji oraz stworzył podstawy działalności spółek Poczta Polska S.A. oraz Telekomunikacja Polska S.A. Współtworzył Polski Bank Rozwoju S.A., oraz Bank BGŻ S.A. Był także członkiem władz PZU Życie S.A., Invest Bank S.A., TUNŻ Polisa Życie S.A. Jest autorem licznych publikacji w prasie specjalistycznej oraz wykładowcą dla SGH, na konferencjach, seminariach i szkoleniach związanych z finansami i informatyką. Jest komplementariuszem w Kancelarii Prawnej Cieśla & Cieśla sp.k.

Karol Dowgiało – Narodowe Archiwum Cyfrowe

Doktor nauk humanistycznych, od blisko 10 lat związany z archiwistyką. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych archiwach: zakładowym, kościelnym, społecznym i państwowym. Od 2013 r. posiada uprawnienia egzaminatora w zawodzie technik-archiwista. Obecnie swoje umiejętności wykorzystuje w Narodowym Archiwum Cyfrowym przy rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA, a także innych projektach z zakresu cyfrowej archiwistyki.Zafascynowany możliwościami, jakie daje wdrożenie cyfrowych rozwiązań w polskiej humanistyce.

Izabela Mrochen - doktor nauk humanistycznych, certyfikowany trener programu memoQ, Uniwersytet Śląski

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe Język Angielski w Biznesie. Dr Izabela Mrochen, adiunkt w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki, Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczony pedagog, wykładowca języka angielskiego i trener z zakresu nowych technologii. W promowaniu włączenia cyfrowego i społecznego współpracuje z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi organizując wspólne konferencje m.in. Dni Dostępności Cyfrowej w Katowicach. W roku 2016 otrzymała Professional Certificate in Web Accessibility nadany przez University of South Australia oraz Media Access Australia Inclusion Through Technology. Jako certyfikowany Trener memoQ, od 2011 roku organizuje warsztaty z zakresu nowych technologii m.in. komputerowych narzędzi CAT (Computer Assisted/Aided Translation) wspomagających pracę tłumacza. Od wielu lat jest uczestnikiem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, na których nie tylko przedstawia swoje badania naukowe na temat cyberprzestrzeni ale organizuje warsztaty zarówno z narzędzi CAT oraz zasad WCAG 2.0. Czynnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, urzędami, ośrodkami edukacyjnymi oraz z Teatrem Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

Grzegorz Jakóbik - Muzeum Narodowe w Krakowie

Od 1998 związany z informatyką, obecnie jako Kierownik Działu IT w Muzeum Narodowym w Krakowie jest odpowiedzialny za rozwój systemów i sprawne działanie sieci i serwerów - 11 oddziałów oraz gmachu głównego MNK w Krakowie. W przeszłości pełnił funkcję IT Managera w Software Mind S.A.(Software House, dzisiaj grupa Ailleron), oraz IT Managera w IMS R&D (Dział Research and Development firmy IMS Media S.A.). Przez wiele lat pracował jako niezależny konsultant do spraw bezpieczeństwa i szeroko pojętego IT dla wielu krakowskich firm.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki