PRELEGENCI

Piotr Ćwiertniewski - radca prawny i wspólniki w kancelarii act BSWW

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego jak i w doradztwie bieżącym. Specjalizuje się w obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami, procesu inwestycyjnego oraz struktur dystrybucji usług finansowych. Przeprowadził kilkadziesiąt procesów badania prawnego nieruchomości inwestycyjnych, na rzecz ich nabywców oraz instytucji finansowych. Doradzał m. in. przy sprzedaży kompleksu nieruchomości fabrycznych, nabyciu dla banku budynku mającego stanowić jego centralę, restrukturyzacji finansowej spółki deweloperskiej. Świadczył kompleksowe doradztwo prawne przy tworzeniu sieci sprzedaży ubezpieczeń, wprowadzaniu na rynek instytucji pożyczkowych i tworzeniu kanałów sprzedaży elektronicznej z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (w tym w zakresie wymogów regulacyjnych, prawa konsumenckiego i ochrony danych osobowych). Posiada także doświadczenie w zakresie emisji obligacji, transakcjach typu venture capital i typu private equity. Wielokrotnie reprezentował swoich klientów w procesach cywilnych i gospodarczych.

Marcin Kroll - adwokat, rzeczniki patentowy i wspólnik w kancelarii act BSWW

Ponadto jest zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) w Alicante w sprawach z zakresu unijnych znaków towarowych i wzorów. Jego wiodącym obszarem specjalizacji jest prawo własności intelektualnej. Świadczy kompleksowe doradztwo z zakresu uzyskiwania ochrony i zwalczania naruszeń w sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Opracowuje i wdraża dla klientów strategie ochrony praw własności intelektualnej, w tym o wymiarze międzynarodowym. Reprezentuje klientów przez Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz Biurem Międzynarodowym WIPO. Doradza w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, w szczególności sporządza i negocjuje umowy przenoszące prawa wyłączne oraz umowy licencyjne. Do obszaru jego zainteresowań należą również zagadnienia związane z prawem nowych technologii oraz ochroną danych osobowych i prywatności. Doradza również klientom w zakresie prawa reklamy, handlu elektronicznego oraz obrotu konsumenckiego. Posiada również doświadczenie w obszarze prawa konkurencji, zarówno w postępowaniach antymonopolowych oraz z zakresu kontroli koncentracji, prowadzonych przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Europejską. Włada biegle językiem angielskim oraz w stopniu średniozaawansowanym językiem niemieckim. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z University of Florida F. G. Levin College of Law. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie. Laureat konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat własności intelektualnej ogłoszonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Iwona Sorbian - Produkcyjni.pl
Specjalista we wdrażaniu zmian w polskich firmach produkcyjnych, konsultant zarządu, Interim & Change Manager, dyrektor zarządzający, pełnomocnik prezesa, coach ICC (International Coaching Community), trener biznesu. Pasjonatka zmian i naturalnego przywództwa, inspiruje, „otwiera oczy”, angażuje w rozwój, podejmuje się realizacji dużych wyzwań. Ma za sobą ponad 20 lat sukcesów w zarządzaniu dużymi zmianami i wieloma projektami jednocześnie. Duże, wieloletnie projekty realizowała m.in. dla STOLBUD-u Włoszczowa pełniąc funkcję pełnomocnika prezesa ds. poprawy organizacji pracy na Wydziałach Produkcyjnych oraz dla ZM Progress pełniąc funkcję dyrektora ds. zarządzania i reorganizacji. Angażuje się w rozwój przywództwa i coachingu w Polsce. Jest członkiem Zarządu Fundacji Przywództwo.org oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Coachów Polskich, które jest organizatorem COACHOWISKA – największych Targów Coachingu w Polsce.

Piotr Świstak - Adwokat, Mediator, AXELO Prawo i podatki dla Biznesu
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, nagrodzony udziałem w projekcie dla najlepszych absolwentów pn. „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu”. Zwycięzca XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Grasz o staż”. Absolwent studiów podyplomowych o kierunku: „Rachunkowość, finanse i system podatkowy przedsiębiorstw” prowadzonych przez WSPiA w Przemyślu.
Adwokat w Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp.k. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych – wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.
W swojej pracy zawodowej koncentruje się na świadczeniu kompleksowych usług prawnych dla przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie IT oraz w prawie nowoczesnych technologii.
Obszary doradztwa:
– prawo IT
– publiczne prawo gospodarcze
– umowy w obrocie gospodarczym
– spory sądowe, postępowania podatkowe i administracyjne
tel. (stacjonarny): +48 17 230 65 89
tel. (kom.): +48 508 424 471
email: p.swistak@axelo.pl

dr inż. Maciej Mijakowski - Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, prezes Fundacji Poszanowania Energii

Członek zarządu International Building Performance Simulation Association Poland oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, ekspert Narodowej Agencji Poszanowania Energii, specjalista w zakresie efektywnych energetycznie rozwiązań w budownictwie (ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji i klimatyzacji) oraz przemyśle (energia chłodnicza, odzysk ciepła odpadowego). Autor i współautor ponad 50 audytów energetycznych, analiz i koncepcji przedprojektowych służących poprawie efektywności energetycznej budynków i zakładów przemysłowych. Konsultant doradzający przedsiębiorstwom w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Uczestnik wielu projektów badawczych i wdrożeniowych finansowanych przez PARP, Komisję Europejską (Central Europe Programme, Intelligent Energy Europe, Horizon 2020, Framework Programme 5 and 6), Norweski Mechanizm Finansowy.

Tomasz Król - Dyrektor zarządzający. Ekspert w dziedzinie wdrażania lean management, konsultant, trener i autor programów szkoleniowych w obszarze zarządzania produkcją.

Twórca, a obecnie dyrektor zarządzający Instytutu Doskonalenia Produkcji. Przeprowadził ponad 100 projektów wdrożeniowych i blisko 1.000 szkoleń w różnych obszarach procesów produkcyjnych w niemal wszystkich branżach, także usługowych. Pomysłodawca cyklu konferencji Lean Camp (od 2012 roku). Współtwórca Systemu Trwałej Efektywności Produkcji (S.T.E.P.). Wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera i w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Autor niezliczonych artykułów i publikacji na temat zarządzania produkcją. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Warszawskiej i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dotychczas współpracował między innymi z: NUTRICIA, KGHM, Cadbury Wedel, Wagony Świdnica, PESA, Raben, POCh, TRW, Victaulic, Scania, Porta Drzwi, czy Stolbud.

 

Łukasz Wojtczak – pełnomocnik dyrektora ds. aplikacji przemysłowych, kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP

Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych oraz studiów podyplomowych na temat funduszy unijnych w Szkole Głównej Handlowej, ogólnomenedżerskich na Uniwersytecie Warszawskim, promocji nauki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz automatyki na Politechnice Warszawskiej. W PIAP zajmuje się transferem wiedzy i rozwiązań z zakresu systemów automatyki i robotyki przemysłowej do firm produkcyjnych. Zaangażowany jest we wprowadzanie innowacji do działalności firm wytwórczych w wielu obszarach i dziedzinach produkcji.
Prelegent, szkoleniowiec, autor artykułów na temat automatyzacji i robotyzacji. Doradca w zakresie implementacji zaawansowanych technicznie systemów produkcji do praktyki gospodarczej.

 

Łukasz Chomin - Prezes Zarządu, CompuTec S.A.

Od 2000 roku jest Prezesem Zarządu CompuTec S.A. Inżynier informatyki i menadżer z ogromnym doświadczeniem w branży IT. Przez ostatnie 14 lat ściśle związany z SAP Business One. Czynnie uczestniczył w niemal wszystkich testach akceptacyjnych tego oprogramowania. Jest członkiem eksperckiej grupy doradczej SAP w zakresie rozwoju SAP Business One oraz wzmocnienia postrzegania SAP w dziedzinie Innowacji. Charyzmanyczny lider i pasjonat nowych technologii, wyznaczający trendy przyszłości w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami.

Wojciech Siemiątkowski - Współzałożyciel, CTO w firmie Shodann

Wojciech Siemiątkowski posiada 16 lat doświadczenia w technologiach informatycznych,a także 10 lat doświadczenia w tworzeniu rozwiązań dla badań klinicznych /urządzeń medycznych. Ma również bogate doświadczenie we wdrażaniu obiegu dokumentów w instytucjach publicznych w Polsce.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki