Program - Forum Transportu Publicznego 24.01.2019

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników

09:00 – 09:15 Otwarcie Forum: Ryszard Świlski - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

09:15 – 09:30 Wystąpienie Partnera: Jarosław Kępowski - Dyrektor Marketingu,Systemy Autobusowe Sp. z o. o.

"Bezpieczeństwo autobusu o napędzie niekonwencjonalnym"

09:30 – 09:50 Wystąpienie Partnera: Mikołaj Kwiatkowski - Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu, Trapeze Poland

"eWolucja transportu publicznego – jak było, jest i… będzie?"

09:50 – 10:20 Wystąpienie Partnera: Jacek Garbień – Senior Business Development Manager, Hitachi Europe oddział w Polsce

"Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym na bazie rozwiązań Hitachi"

10:20 – 10:50 Wystąpienie Partnera: Michał Olejko - Dyrektor Pionu Sprzedaży, Eveo sp. z o.o.

"Cyfrowe nośniki informacji w transporcie publicznym."

10:50 – 11:00 Prezentacja Wystawców

11:00 – 11:20 Przerwa Kawowa

11:20 – 11:40 Wystąpienie Partnera: Małgorzata Durda, Dyrektor Volvo Buses na Polskę i Kraje Bałtyckie

"Nisko- i zeroemisyjne rozwiązania w komunikacji publicznej dla miast"

11:40 – 12:00 Wystąpienie Partnera: Dariusz Załuska – Prezes Zarządu Mobilis Sp. z o.o.

"Optymalizacja miejskiego transportu zbiorowego."

12:00 – 12:15 Wystąpienie Partnera : Paweł Maliszewski - Co-founder, Blinkee

"Zeroemisyjny transport ostatniej mili - przykłady realizacji"

12:15 – 12:25 Przerwa Kawowa

12:25 – 12:55 Wystąpienie Partnera: Grzegorz Wdowiński  - Kierownik Działu Szkoleń -  Posnet Polska S.A.

"Kasy i drukarki fiskalne w transporcie"

12:55 – 13:25 Wystąpienie Eksperta: Marcin Ruciński- Ekspert ds. systemów biletowych

"Czy bezgotówkowo znaczy lepiej ?"

13:25 – 13:55 Wystąpienie Eksperta: Paweł Rydzyński - Wiceprezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, Project Manager w Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o.

"Płatności za bilet, a atrakcyjność transportu publicznego"

13:55– 14:05 Przerwa Kawowa

14:05 – 14:35 Wystąpienie Eksperta: Anna Kowalska - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie

"Wdrażanie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. przez Gminę Miasto Rzeszów"

14:35 – 15:05 Wystąpienie Eksperta: Grzegorz Malec - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

"Koncepcja nowego systemu Karty Biletu Elektronicznego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"

15:05 – 15:15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki