Program - "Technologie w opiece nad seniorami" - 26.09.2019, Warszawa

GODZINA


PUNKT PROGRAMU


08.30 – 09.00

Rejestracja uczestników / wydanie materiałów konferencyjnych

09.00 – 09.30

Wykład Inauguracyjny Elżbieta Bogucka – Zastępca Dyrektora  ds. Społecznych, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej


09.30 – 10.00

Wykład Partnera Paweł Tomaszewski - Kierownik ds. rozwoju i sprzedaży, Schrack Seconet Polska 

"System przyzywowy i komunikacji IP – nowoczesne narzędzie służące do sprawnej i efektywnej opieki w domach seniora"


10.00 – 10.30

Wykład Partnera Jacek Gleba - CEO MDT Medical 

"Jak budować i rozwijać efektywny i bezpieczny system Teleopieki?"


10.30 – 11.00

Wykład Partnera Edyta Kocyk - Prezes i założycielka SiDLY
"Wykorzystanie opasek telemedycznych w usługach medycznych i opiekuńczych."


 

11.00 – 11.30

Prezentacja wystawców 

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa 

12.00 – 12.10

Wykład Partnera Dariusz Olipra - Kierownik Sprzedaży, Winncare Polska
"Nowoczesne systemy transferu, pionizacji i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych"


12.10 – 12.40

Wykład Partnera  mgr inż. Jarosław Bochyński - Kierownik Działu Obsługi Warszawa, Revita

"Dobór materaca medycznego wg RPO lub stopnia odleżyny, prawidłowe pozycjonowanie pacjenta leżącego"


12.40 – 13.00

Wykład Eksperta Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawy

"Doświadczenia m.st. Warszawy we wdrażaniu e-opieki"


13.00 – 13.20

Przerwa kawowa

13.20 – 13.50

Wykład Eksperta Robert Pawliszko - Z-ca Dyrektora d/s integracji międzypokoleniowej, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskie Centrum Seniora

"Aktywizacja społeczna osób starszych na przykładzie działań Wrocławskiego Centrum Seniora"Doświadczenia m.st. Warszawy we wdrażaniu e-opieki"


13.50 – 14.20

Wykład Eksperta Aleksandra Szlufik - Koordynator programów społecznych w Stowarzyszeniu MANKO

"Ogólnopolska Karta Seniora, Głos Seniora metodą edukacji i aktywizacji seniorów, przedsiębiorców i samorządów w obszarze ekonomii i nowych mediów."


14.20 – 14.50

Wykład Eksperta Marek Gabański - Prezes portalu i fundacji www.domyopieki.pl

"Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki jako element wsparcia w wyborze odpowiedniej placówki dla seniora"


14.50 

Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.