Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

29.08.2017r

Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 1 dzień
Data: 29 sierpnia, Warszawa

14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął pakiet legislacyjny dotyczący nowych unijnych ram prawnych ochrony danych osobowych. Pakiet składa się rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy przewidują między innymi:
• warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prywatnych,
• zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych i prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji o naruszeniu ochrony danych,
• wprowadzenie mechanizmu kompleksowej obsługi (pojedynczego punktu kontaktowego)
• nakładanie administracyjnych kar pieniężnych (nawet w wysokości 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa) i ich zdecydowane egzekwowanie.)


Już 25 maja 2018 roku pakiet legislacyjny wchodzi w życie. Może się wydawać, że rok to dużo czasu – a jednak zmiany, jakie do tego czasu muszą wprowadzić firmy, mogą okazać się na tyle poważne, że ich wdrażaniem trzeba zająć się już teraz.

Na czym polegają zmiany i jak się do nich przygotować?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - jak przejść suchą stopą?" - 29 sierpnia w Warszawie.

Zajęcia będą prowadzone przez przedstawicieli Kancelarii Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k. 

Zagadnienia tematyczne:
- Kluczowe założenia RODO – rewolucja czy ewolucja?
- Nowe definicje starych pojęć – podstawowe pojęcia w RODO
- Zgoda na tle innych podstaw przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny w nowej odsłonie
- Profilowanie – nie taki diabeł straszny jak zautomatyzowane podejmowanie decyzji w sprawach indywidualnych
- Jak skutecznie powierzyć przetwarzanie danych osobowych nie narażając firmy na nadmierną odpowiedzialność?
- Powierzenie – nowe obowiązki, forma i zakres umowy, odpowiedzialność administracyjna i odszkodowawcza, obowiązki administratora i przetwarzającego
- Nowe obowiązki administratora danych – od czego zacząć?
- „Powiem ci, co zrobiłem źle” – o procedurze reagowania na incydenty bezpieczeństwa danych osobowych słów kilka
- Nowy inspektor ochrony danych – ABI wersja 2.0
- Zatwierdzone kodeksy postępowania i certyfikacja, czyli jak pokazać, że jesteśmy zgodni z RODO
- Co mi wolno, czyli nowe prawa dla osób, których dane dotyczą
- „Co w trawie piszczy”, czyli plany i projekty polskiej ustawy o ochronie danych osobowych
- Chwycić byka za rogi – praktyczne wskazówki, jak przygotować się do wdrożenia RODO

Warsztaty skierowane są do:
- ABI
- osób zajmujących się ochroną danych osobowych
- osób zarządzających firmą
- szefów i pracowników działów IT

Koszt udziału w szkoleniu:
- 590 PLN+VAT - cena przy zgłoszeniu do 10.08.2017 r.
- 790 PLN+VAT - cena przy zgłoszeniu od 11.08.2017 r.

Przy zgłoszeniu kilku osób z firmy obowiązują dodatkowe rabaty. Szczegóły u organizatora.

Formularz zgłoszeniowy: 

Uczestnikom zapewniamy:
- udział w szkoleniu i dyskusji
- kompletne materiały szkoleniowe oraz ustawę o ochronie danych osobowych, w tym materiały drukowane i prezentację
- certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
- konsultacje z prowadzącym
- przerwę kawową i lunch

A już 13 września zapraszamy do udziału w Szkoleniu przygotowującym do egzaminu CISA więcej->>

altphocadownload view=file|id=280alt