21.09.2017

Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych

Akcja ratunkowa obejmuje całość przedsięwzięć, służb i środków zaangażowanych w celu niesienia pomocy poszkodowanym, zmniejszenia strat i zniszczeń, zapobiegania wtórnym skutkom skażeń, zabezpieczenia dóbr materialnych i kulturalnych. Do prowadzenia akcji ratunkowej powoływane są siły lokalne, powiatowe i szczebla centralnego. Wypadek jest niespodziewany zarówno dla ofiary jak i dla obserwatorów. W sytuacji nagłego zagrożenia życia trzeba szybko i zdecydowanie reagować. W każdym przypadku zagrożenia życia niezwykle istotne jest sprawne i skuteczne przeprowadzenie akcji ratunkowej. Każdy błąd może być przyczyną utraty zdrowia, a nawet życia człowieka. W czasie akcji nie ma czasu na dyskusje. Powinna ona przebiegać sprawnie i szybko.


Zapraszamy do dyskusji z ekspertami podczas konferencji "Systemy i technologie wspierające organizację akcji ratunkowych", która odbędzie się 21 września w Warszawie.

Prelekcje poprowadzą m.in.:

- Robert Fintak - prezes zarzadu, Terra Hexen Sp.z o.o.
"Zagrożenie dla infrastruktury krytycznej wynikające z rozwoju technologii komercyjnych dronów"


- Jan Jaszczyński - Dowódca, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12
"Wywiad, odprawa i raportowanie - czyli podstawy komunikacji jako warunek powodzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej"

- Ilona Skwierzyńska – Kierownik Oddziału Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
"Rola systemu teleinformatycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w analizie zagrożeń na terenie województwa i kraju"

- Łukasz Smetana - ratownik Grupy Krynickiej GOPR, specjalista ds. łączności i aplikacji RATUNEK
"Aplikacja RATUNEK – efektywne narzędzie lokalizacji osób w górach"

-
Ariel Szczotok - Ratownik Medyczny, Właściciel Centrum Medycznego Fundamenti

- Marcin Marjasiewicz – Inżynier Aplikacyjny w obszarze bezpieczeństwa publicznego – Hexagon Safety & Infrastructure
"Przykłady wspomagania działań w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem platformy Intergraph Planning & Response"

Tematyka konferencji:

 • Organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej
 • Komunikacja podczas akcji ratunkowych
 • Struktura kierowania działaniami ratowniczymi
 • Logistyka działań służb ratowniczych w zdarzeniach masowych
 • Pojęcie, zakres i organizacja pierwszej pomocy
 • Łączność specjalna – współdziałanie i skuteczna komunikacja służb administracyjnych, służb mundurowych i ratowników
 • Systemy teleinformatyczne dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa
 • Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej
 • Informacja przestrzenna – podstawa akcji ratunkowych
 • Systemy mobilne dla służb szybkiego reagowania
 • Telemedycyna w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego

Grupa docelowa:
 • Koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR, jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,
 • Funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej,
 • Dyrektorzy publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej,
 • Ordynatorzy (Kierownicy) Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych,
 • Przedstawiciele Centrów Powiadamiania Ratunkowego,
 • Specjaliści od zarządzania kryzysowego.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PATRONI HONOROWI

PARTNER TECHNOLOGICZNY

PARTNERZY

PARTNER MERYTORYCZNY

PRELEGENCI

Jan Jaszczyński, Dowódca, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12
mgr Paweł Musiał, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oddział Jędrzejów
Jerzy Jaskuła, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Prezes Fundacji Ratuj Życie
Ilona Skwierzyńska, Kierownik Oddziału Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
dr hab. n. med. Łukasz Szarpak, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof
Łukasz Smetana, Ratownik Grupy Krynickiej GOPR, specjalista ds. łączności i aplikacji RATUNEK