20.03.2018r.

Technologie w medycynie

W dzisiejszych czasach celem nadrzędnym dla kadry zarządzającej szpitali i przychodni jest zachowanie ciągłości świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnym wzroście poziomu usług medycznych.
Założenia te są realizowane poprzez m.in. racjonalizację wydatków, optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich, zwiększenie konkurencyjności na rynku usług medycznych, wprowadzanie innowacyjnych metod leczenia i zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu.
Nowatorskie zarządzanie ma na celu uruchomienie prawidłowych mechanizmów wspierających dynamiczny rozwój firmy w przyszłości. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych zintegrowanych systemów!

Już 20 marca w Warszawie zapraszamy wspólnie z ekspertami do udziału w IX edycji konferencji "Technologie w medycynie".

Prelekcje poprowadzą m.in.:

- dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
"Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – krajowa strategia wdrażania"

- Piotr Welenc - Zastępca Dyrektora Regulatory Software&Compliance ds. rozwoju rynku GRC w Wolters Kluwer Polska
"Strategiczne zarzadzanie szpitalem z pomocą innowacyjnych narzędzi informatycznych - szanse, wyzwania, rozwiązania."
(Podczas prelekcji prelegent poruszy następujące tematy: 1.Nowe problemy szpitali wynikające z uwarunkować prawnych i środowiskowych; 2.Nowe akty prawne konieczne do wdrożenia przez szpitale(RODO, Ustawa o jawności życia publicznego, Elektroniczna dokumentacja medyczna, Jakość i bezpieczeństwo pacjenta); 3.Jak to wszystko zintegrować, jak to wszystko zinformatyzować?; 4. Zarządzanie ryzykiem medycznym i klinicznym - nowe standardy i metodyki; 5. Informatyzacja zagadnień strategicznych w szpitalu; 6. Przykłady rozwiązań faktycznych korzyści dla szpitala i pacjenta.)

- Elżbieta Kasińska - Healthcare Sales Manager, Kontel
"Efektywny szpital - innowacyjne rozwiązania w obszarze komunikacji personelu oraz opieki nad pacjentem w placówkach medycznych"

- prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego i dr n. biol. Aneta Klimberg - Adiunkt w Zakładzie Higieny Katedry Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
"Pisana ręcznie dokumentacja lekarska powodem poważnych utrudnień w opracowywaniu opinii sądowo-lekarskich"

- Roman Radomski - Prezes, Polskie Stowarzyszenie HL7
"Elektronizacja dokumentacji medycznej w Polsce"

- dr n. ekon. Greta Kanownik - Kierownik Działu Administracji Medycznej w SP ZOZ w Brzesku
"Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta - co nas czeka?"

- dr Anna Gawrońska - GS1 Polska
"Kody kreskowe na rzecz bezpieczeństwa pacjenta i wsparcia personelu pielęgniarskiego"

- Paweł Kaźmierczyk - Prawnik, Kancelaria DZP
"W kierunku e-zdrowia – perspektywa legislacyjna"
(Rozwój innowacyjnych technologii w ochronie zdrowia warunkowany jest m.in. poprzez otoczenie regulacyjne, które nie może pozostawać w tyle względem nowych rozwiązań technicznych i związanych z nimi szans i ryzyk dla pacjentów. Coraz więcej regulacji prawnych odnosi się do procesów przetwarzania informacji, mając na celu ochronę danych osobowych (np. RODO) i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów (np. Dyrektya NIS).)

Tematyka konferencji:
1.Systemy i technologie wykorzystywane w placówkach medycznych

- komunikacja wewnątrzszpitalna,
- systemy zarządzania jakością,
- systemy rozliczania i generowania raportów,
- systemy do fakturowania,
- systemy rozliczeń kontraktów,
- systemy rozliczeń z NFZ,
- rozwiązania BI, BPM, HRMS,
- kompleksowa obsługa pacjentów,
- telemedycyna
- logistyka leków
- zarządzanie pracą lekarzy i pielęgniarek,
- statystyki medyczne,
- ubezpieczenia OC dla lekarzy,
- RIS/PACS,
- LIS, HIS
- wykorzystanie technologii GIS i GPS w ratownictwie medycznym,
- systemy dyspozytorni dla pogotowia ratunkowego,
- outsourcing usług niemedycznych.

2.Sprzęt wykorzystywany w ochronie zdrowia
- sprzęt medyczny,
- zarządzanie informacją o sprzęcie medycznym.

3.Dokumentacja medyczna
- e-rejestracja,
- bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych,
- elektroniczna dokumentacja medyczna,
- systemy obiegu informacji,
- podpis elektroniczny.

4.Zarządzanie finansami w obrębie placówek medycznych
- pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje - leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i - organizacja zakupów grupowych,
- placówki medyczne na GPW,
- ubezpieczenia.

5. RODO w placówkach medycznych

Grupa docelowa:
Do udziału zapraszamy przedstawicieli publicznych i prywatnych placówek Ochrony Zdrowia:

  • Dyrektorów administracyjnych,
  • Kierowników Działów Finansowych i Księgowych,
  • Kierowników Działów IT,
  • Kierowników Działów Zamówień,
  • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
  • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Przedstawicieli administracji samorządowej.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy:
materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PATRONI HONOROWI

PARTNER BRĄZOWY

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PRELEGENCI

dr Anna Gawrońska - GS1 Polska
prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego
Wojciecha Górnik - zastępca dyrektora ds. informacji i współpracy z regionami w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Roman Radomski - Prezes, Polskie Stowarzyszenie HL7
dr n. ekon. Greta Kanownik - Kierownik Działu Administracji Medycznej w SP ZOZ w Brzesku
dr n. biol. Aneta Klimberg - Adiunkt w Zakładzie Higieny Katedry Medycyny Społecznej, UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Paweł Kaźmierczyk - Prawnik, Kancelaria DZP
Andrzej Cacko -  Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Piotr Welenc - Zastępca Dyrektora Regulatory Software&Compliance ds. rozwoju rynku GRC w Wolters Kluwer Polska