21.11.2017r

Uczelnia na miarę potrzeb

Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku - studentów. Młody człowiek jest coraz bardziej wymagający.

Podczas konferencji warto podyskutować o tym:
Jak reklamować uczelnie?
Jak zadbać o studenta z zagranicy ?
Jak pozyskać i komunikować się z "Klientem" - studentem ?
Co to znaczy nowoczesne metody kształcenia?
Z jakimi problemami borykają się polskie uczelnie?
Czy szkolnictwo wyższe można porównywać do działalności biznesowej?

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 21 listopada w Warszawie.

Wykłady poprowadzą m.in.:

- Katarzyna Świerk - Kierownik, Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Gdański
"Internacjonalizacja jako istotny element strategii rozwoju uczelni wyższych. Nowe formy komunikacji z kandydatem w rekrutacji międzynarodowej."
(Internacjonalizacja uczelni to złożony proces wymagający systemowego i strategicznego podejścia. Umiędzynarodowienie to bogata oferta dydaktyczna dla cudzoziemców, rozwój naukowy oparty na wymianie doświadczeń i mobilności naukowców, międzynarodowa promocja, przyjazna dla obcokrajowców przestrzeń, bez barier językowych i kulturowych.)

- dr hab. Marek Kowalski - kierownik projektu Otwartego Systemu Antplagiatowego, Uniwersytet Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
"Szybkie i efektywne metody wyszukiwania podobieństw tekstów."

- Mariusz Czerniak - Kierownik Pracowni Komputeryzacji Toku Nauczania Uczelnianego Centrum Informatycznego, UMK
"E-dziekanat w praktyce. Elektroniczne wnioski studenckie i pracownicze."
(Poszerzanie obszarów tematycznych, w których system pozwala na składanie elektronicznych wniosków przez studentów, doktorantów, oraz pracowników przyczynia się nie tylko do przyspieszenia procesu ich obsługi, pozyskania niezbędnych danych do podejmowania decyzji, ale także do utrwalenia wizerunku uczelni posiadającej przyjazną administrację. W prezentacji zostaną przedstawione elektroniczne wnioski o pełen zakres pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, a także wnioski pracownicze dotyczące działalności badawczo-rozwojowej.)

- Kamil Bolek - Dyrektor Marketingu LifeTube

- Anna Jędrzejczak - Kierownik ds. Kluczowych Klientów, Plagiat.pl
"Plagiatowanie i piractwo - współczesna plaga czy początek nowych norm."


Tematyka konferencji:
1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentówRola serwisu internetowego w komunikacji
 • Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
 • Media społecznościowe jako główne źródło informacji
 • Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
 • E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach
 • Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie
2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
 • Integracja systemów ICT
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Oprogramowanie antyplagiatowe
 • System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
 • Systemy kontroli dostępu
 • Infrastruktura PKI
 • Zarządzanie zasobami uczelni
 • Systemy ERP do zarządzania uczelnią
 • Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
 • Budowa profesjonalnej serwerowni
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
 • Backup i archiwizacja dokumentów
 • Workflow
Grupa docelowa:

Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI HONOROWI

PRELEGENCI

Kamil Bolek - Dyrektor Marketingu LifeTube
Katarzyna Świerk - Kierownik, Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Gdański
dr hab. Marek Kowalski - Kierownik projektu Otwartego Systemu Antplagiatowego, UKSW w Warszawie