28.02.2018r.

Nowoczesne narzędzia i technologie do zarządzania produkcją

Konkurencyjność odzwierciedla potencjał firmy - zasoby, umiejętności i zdolności zapewniające przewagę nad innymi podmiotami działającymi w tym samym sektorze. W realiach współczesnej globalnej gospodarki konkurencyjność staje się jednym z ważniejszych wyznaczników i zarazem perspektyw oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, a także jest postrzegana jako determinanta rozwoju.

Aby przedsiębiorstwo produkcyjne odniosło sukces należy:
  • zwiększyć efektywności pracy
  • polepszyć terminowość realizacji zleceń
  • ułatwić harmonogramowanie i nadzorowanie postępu
  • poprawić procesy zaopatrzenia związanych z realizacją zleceń
  • dobrze skalkulować koszty produkcji
Zapraszamy do udziału w konferencji "Nowoczesne narzędzia i technologie do zarządzania produkcją", która odbędzie się 28 lutego w Warszawie. Podczas wydarzenia eksperci przekażą uczestnikom swoją wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod zarządzania produkcją. Będzie to doskonała okazja do dyskusji o aspektach praktycznych zarządzania produkcją i problemach w podejmowaniu optymalnych decyzji menedżerskich.

Wykłady poprowadzą m.in.:

Piotr Ćwiertniewski - radca prawny i wspólniki w kancelarii act BSWW i Marcin Kroll - adwokat, rzecznik patentowy i wspólnik w kancelarii act BSWW

"RODO – nowe uwarunkowania i ograniczenia wykorzystywania danych"

Piotr Świstak - Adwokat i Mediator, AXELO Prawo i podatki dla Biznesu
"Umowy wdrożeniowe IT w branży produkcyjnej – istotne kwestie i ryzyka prawne"
(Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi przedsiębiorców na konieczność zabezpieczenia procesu wdrażania nowych rozwiązań IT już na etapie negocjacji i zawierania umów wdrożeniowych. Z praktyki wynika, że prawidłowo sformułowane przez strony zapisy umowy wdrożeniowej, pozwalają na uniknięcie wielu nieporozumień na etapie wdrożenia, a w konsekwencji na przyspieszenie całego procesu. Podczas prelekcji przedstawione zostaną praktyczne przykłady (case studies) ilustrujące powyższą problematykę w toku negocjacji umów wdrożeniowych (systemy WMS, ERP, EDI, itp.). Potencjalne ryzyka zostaną przedstawione z punktu widzenia prawnego i biznesowego)

Iwona Sorbian – Produkcyjni.pl
"Zmiana jako wartość firmy produkcyjnej"
(Rozwój organizacji nie jest możliwy bez zmiany. Bardzo ważna jest świadomość kluczowej kadry, aby zmianę postrzegać jako podstawowy i naturalny mechanizm organizacji. Dotyczy to zarówno jednostki, zespołów, jak i całej organizacji. Wyzwaniem zatem staje się wypracowanie kultury otwarcia się na zmiany oraz uczynienie jej wartością firmy. Według badań przeprowadzonych przez Boston Consulting Group i McKinsey, aż 70% zmian w polskich przedsiębiorstwach kończy się niepowodzeniem. Jakie są zatem kluczowe czynniki sukcesu we wdrażaniu zmian? Dlaczego aż tak wiele zmian się nie udaje? Co zrobić, by pracownicy chcieli zmieniać siebie i organizację? Jak łagodzić nastroje tych pracowników, którzy zmian nie rozumieją i są im przeciwni lub obojętni. Jak angażować ich do zmian? Na te i wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedzi podczas tej prelekcji)

Marek Amrozy - Kierownik działu efektywności energetycznej, Prokurent, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 
"Jak mierzyć efektywność energetyczną produkcji? Rola danych pomiarowych z monitoringu mediów i produkcji w optymalnym wdrożeniu Systemu Zarządzania Energią wg standardu ISO 50001"
(W ważnym raporcie opublikowany przez firmę Lloyd’s stwierdzono: „Przedsiębiorstwa, które przygotują się na nową rzeczywistość dotyczącą zaopatrzenia w energię i ją wykorzystają, będą prosperować – niedostosowanie się do tej nowej rzeczywistości może być katastrofalne w skutkach” Czy w związku z tym nasze przedsiębiorstwo jest odpowiednio przygotowane do tej zmiany? Czy umiemy zmierzyć efektywność energetyczną naszych procesów produkcyjnych? Czy umiemy porównać naszą energochłonność do innych przedsiębiorstw z branży? Czy znamy poziom ekspozycji kosztów produkcji na zmiany cen energii? Co możemy zrobić aby osiągnąć trwałe zmniejszenie energochłonności? Prezentacja będzie próbą zdefiniowania odpowiedzi na powyższe pytania. Będzie można zapoznać się z możliwymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi oraz trendami rozwoju sposobów zarządzania aspektami energetycznymi w przedsiębiorstwie. Przedstawione zostaną możliwości wyznaczania wskaźników efektywności energetycznej, przy pomocy których można na bieżąco mierzyć efekty podejmowanych wysiłków, oraz korzyści jakich można się spodziewać po wdrożeniu rozwiązań systemowych)

Tomasz Król - dyrektor zarządzający w Instytucie Doskonalenia Produkcji, ekspert w dziedzinie wdrażania Lean Management, konsultant, trener i autor programów szkoleniowych w obszarze zarządzania produkcją
"Na czym polega Lean Management po polsku?"
(- Jak rozwiązuje się problemy w polskich firmach
- Gdzie szukać liderów
- Na czym polega udane wdrożenie
- 11,5 powodu, dlaczego zmiana się nie udaje)


Tematyka konferencji:
1. Informatyczne systemy do zarządzania produkcją:
- systemy CMMS, EAM- zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa i utrzymaniem ruchu
- systemy ERP - planowanie zasobów przedsiębiorstwa
- systemy SCADA, BMS, RMS i HMI – element nadzorowania procesów
- systemy informatyczne klasy MES – efektywne zarządzanie produkcją
- systemy APS - kluczowy element budowania przewagi nad konkurencją
- utrzymanie ruchu
- mobilne systemy zarządzania przedsiębiorstwem
- narzędzia klasy SFC - łatwy dostęp do szczegółowych informacji na temat działania maszyn oraz efektywności pracowników
- systemy WMS – nowoczesna obsługa procesów logistycznych
- EDI (elektroniczny obieg dokumentów) - niższe koszty administracyjne, podniesienie jakości współpracy i koordynacji działań
- narzędzia klasy Business Intelligence – analiza i ocena efektywności produkcji
monitoring i systemy kontroli dostępu
2. Problematyka powiązań produkcji z jakością, logistyką, prawem oraz softwarem
3. Trendy i instrumenty z zakresu zarządzania, organizacji i funkcjonowania systemów produkcyjnych
4. Bezpieczeństwo fizyczne
5. Produktywność i efektywność systemów – Lean Manufacturing
6. Optymalizacja kosztów produkcji i logistyki
7. Internet rzeczy w branży produkcyjnej
8. Planowanie i sterowanie produkcją
9. Marketing przemysłowy


Grupa docelowa:
Przedstawiciele zakładów przemysłowych i produkcyjnych, w szczególności:
- Dyrektorzy i kierownicy ds. technicznych
- Dyrektorzy, kierownicy i mistrzowie produkcji
- Kierownicy i inżynierowie Utrzymania Ruchu
- Dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. zakupów
- Właściciele firm, dyrektorzy wykonawczy zakładów produkcyjnych
- Dyrektorzy zarządzający
- Dyrektorzy i kierownicy ds. logistyki
- Szefowie departamentów informatyki
- Kierownicy planowania produkcji i dostaw
- Inżynierowie ds.jakości

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje:
EDYCJA I
EDYCJA II
EDYCJA III

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI HONOROWI

PRELEGENCI

Piotr Ćwiertniewski - radca prawny i wspólniki w kancelarii act BSWW
Marcin Kroll - adwokat, rzecznik patentowy i wspólnik w kancelarii act BSWW
Piotr Świstak - Adwokat i Mediator, AXELO Prawo i podatki dla Biznesu
Marek Amrozy - Kierownik działu efektywności energetycznej, Prokurent,
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Iwona Sorbian – Produkcyjni.pl
Tomasz Król - dyrektor zarządzający w Instytucie Doskonalenia Produkcji