28.02.2018r.

Według ekspertów to właśnie sektor produkcyjny obok medycznego jest najbardziej narażony na cyberataki. A wszystko przez gwałtowny rozwój technik cyfrowych oraz globalne otoczenie biznesowe. Bardzo często ataki te nie są wykrywane przez wiele miesięcy. Gdy zostają ujawnione straty przedsiębiorstwa są ogromne.

Dowiedz się jak skutecznie ochronić firmę przed cyberatakami, a tym samym milionowymi stratami!

Weź udział w konferencji "Nowoczesne narzędzia i technologie do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym", która odbędzie się 28 lutego w Warszawie.

Podczas wydarzenia eksperci przekażą uczestnikom swoją wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod zarządzania. Będzie to doskonała okazja do dyskusji o aspektach praktycznych zarządzania i problemach w podejmowaniu optymalnych decyzji menedżerskich.

Podczas konferencji odbędą się specjalne bezpłatne warsztaty: "RODO – nowe uwarunkowania i ograniczenia wykorzystywania danych"
  • RODO wejdzie w życie na terytorium całej UE z dniem 25 maja 2018 r. Ze względu na swój charakter RODO będzie oddziaływać bezpośrednio na prawa i obowiązki zarówno osób, których dane dotyczą, jak również administratorów danych osobowych (ADO) i podmiotów przetwarzających.
  • Tekst unijnego rozporządzenia RODO nie zawiera informacji, by jakiekolwiek firmy były zwolnione z obowiązku ochrony danych osobowych ze względu na swoją wielkość, obrót lub branżę. Z drugiej strony ustawodawca unijny różnicuje zakres obowiązków w odniesieniu do mniejszych i większych firm. Co zatem czeka przedsiębiorców od 25 maja 2018 r.? Jak przeorganizować system ochrony danych osobowych w Twojej firmie??

Ponadto w programie:

- Łukasz Chomin - Prezes Zarządu, CompuTec S.A.
"Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o najlepsze rozwiązania SAP"

- Dariusz Cudak - Systemy Informatyczne ITXON Sp. z o.o.
"Wdrożenie kompleksowego systemu do backupu. Optymalizacja procesu przywracania na linii produkcyjnej."

- Wojciech Siemiątkowski - Współzałożyciel, CTO w firmie Shodann
"Sam obieg dokumentów nie wystarczy…"

(Dzisiejsza dynamika biznesu wymaga szybkiego i trafnego podejmowania decyzji. Podczas prelekcji zostanie zaprezentowane w jaki sposób zmaksymalizować rentowność firmy przy zastosowaniu podejścia projektowego z modułem obiegu dokumentów firmy Shodann)

- Piotr Świstak - Adwokat i Mediator, AXELO Prawo i podatki dla Biznesu
"Umowy wdrożeniowe IT w branży produkcyjnej – istotne kwestie i ryzyka prawne"

(Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi przedsiębiorców na konieczność zabezpieczenia procesu wdrażania nowych rozwiązań IT już na etapie negocjacji i zawierania umów wdrożeniowych. Z praktyki wynika, że prawidłowo sformułowane przez strony zapisy umowy wdrożeniowej, pozwalają na uniknięcie wielu nieporozumień na etapie wdrożenia, a w konsekwencji na przyspieszenie całego procesu. Podczas prelekcji przedstawione zostaną praktyczne przykłady (case studies) ilustrujące powyższą problematykę w toku negocjacji umów wdrożeniowych (systemy WMS, ERP, EDI, itp.). Potencjalne ryzyka zostaną przedstawione z punktu widzenia prawnego i biznesowego)

- Iwona Sorbian – Produkcyjni.pl
"Zmiana jako wartość firmy produkcyjnej"
(Rozwój organizacji nie jest możliwy bez zmiany. Bardzo ważna jest świadomość kluczowej kadry, aby zmianę postrzegać jako podstawowy i naturalny mechanizm organizacji. Dotyczy to zarówno jednostki, zespołów, jak i całej organizacji. Wyzwaniem zatem staje się wypracowanie kultury otwarcia się na zmiany oraz uczynienie jej wartością firmy. Według badań przeprowadzonych przez Boston Consulting Group i McKinsey, aż 70% zmian w polskich przedsiębiorstwach kończy się niepowodzeniem. Jakie są zatem kluczowe czynniki sukcesu we wdrażaniu zmian? Dlaczego aż tak wiele zmian się nie udaje? Co zrobić, by pracownicy chcieli zmieniać siebie i organizację? Jak łagodzić nastroje tych pracowników, którzy zmian nie rozumieją i są im przeciwni lub obojętni. Jak angażować ich do zmian? Na te i wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedzi podczas tej prelekcji)

- dr inż. Maciej Mijakowski - Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, prezes Fundacji Poszanowania Energii 
"Jak mierzyć efektywność energetyczną produkcji? Rola danych pomiarowych z monitoringu mediów i produkcji w optymalnym wdrożeniu Systemu Zarządzania Energią wg standardu ISO 50001"
(W ważnym raporcie opublikowany przez firmę Lloyd’s stwierdzono: „Przedsiębiorstwa, które przygotują się na nową rzeczywistość dotyczącą zaopatrzenia w energię i ją wykorzystają, będą prosperować – niedostosowanie się do tej nowej rzeczywistości może być katastrofalne w skutkach” Czy w związku z tym nasze przedsiębiorstwo jest odpowiednio przygotowane do tej zmiany? Czy umiemy zmierzyć efektywność energetyczną naszych procesów produkcyjnych? Czy umiemy porównać naszą energochłonność do innych przedsiębiorstw z branży? Czy znamy poziom ekspozycji kosztów produkcji na zmiany cen energii? Co możemy zrobić aby osiągnąć trwałe zmniejszenie energochłonności? Prezentacja będzie próbą zdefiniowania odpowiedzi na powyższe pytania. Będzie można zapoznać się z możliwymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi oraz trendami rozwoju sposobów zarządzania aspektami energetycznymi w przedsiębiorstwie. Przedstawione zostaną możliwości wyznaczania wskaźników efektywności energetycznej, przy pomocy których można na bieżąco mierzyć efekty podejmowanych wysiłków, oraz korzyści jakich można się spodziewać po wdrożeniu rozwiązań systemowych)

- Tomasz Król - Dyrektor zarządzający w Instytucie Doskonalenia Produkcji
"Na czym polega Lean Management po polsku?"
( Jak rozwiązuje się problemy w polskich firmach; Gdzie szukać liderów; Na czym polega udane wdrożenie; 11,5 powodu, dlaczego zmiana się nie udaje)

- Łukasz Wojtczak – Pełnomocnik dyrektora ds. aplikacji przemysłowych, kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP
"Nowoczesne systemy robotyzacji produkcji"
(Robotyka już na stałe zagościła w krajowych firmach produkcyjnych. Obserwujemy ciągły postęp techniczny, ale również i ideowy, w zakresie użyteczności i funkcji robotów w systemach produkcji. Coraz bliższe współcześnie stają się hasła kooperacji i kolaboracji robotów, szczególnie z punktu widzenia bezpieczeństwa człowieka. Zasadniczo inna w relacji do tradycyjnej, wytwórcza rola manipulatorów, jako istotnych elementów zarządzania produkcją, sprawia, że na robotykę współcześnie patrzy się dużo szerzej, niż tylko przez pryzmat realizowanych czynności produkcyjnych. Rozbudowane oprogramowanie i big data są elementami wiążącymi systemy wykonawcze z układami zarządzania i stanowią o obecnym kształcie kierunków optymalizacji systemów produkcji. Znane już powszechnie hasło Przemysłu 4.0, powiązane z Internetem rzeczy i maksymalizacją cyfryzacji przedsiębiorstw, tworzą nową jakość, tak pożądanych przez producentów, adaptacyjnych i łatwo rekonfigurowalnych systemów wytwarzania) 


Bezpłatny udział jest dla przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych i produkcyjnych.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje:
EDYCJA I
EDYCJA II
EDYCJA III

PARTNERZY

WYSTAWCA

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI HONOROWI

PRELEGENCI

Piotr Ćwiertniewski - radca prawny i wspólniki w kancelarii act BSWW
Marcin Kroll - adwokat, rzecznik patentowy i wspólnik w kancelarii act BSWW
Łukasz Wojtczak - kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP
Piotr Świstak - Adwokat i Mediator, AXELO Prawo i podatki dla Biznesu
dr inż. Maciej Mijakowski - Prezes Fundacji Poszanowania Energii
Łukasz Chomin - Prezes Zarządu, CompuTec S.A.
Iwona Sorbian – Produkcyjni.pl
Tomasz Król - dyrektor zarządzający w Instytucie Doskonalenia Produkcji
Wojciech Siemiątkowski - Współzałożyciel, CTO w firmie Shodann
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki