03.07.2019r.
Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych

Szanowni Państwo

3 lipca 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Systemy i technologie wspierające organizację akcji ratunkowych".
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

 

Prelekcje podczas tego wydarzenia poprowadzili:

 • dr inż. Michał Wiśniewski - Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska
  "Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego"
  (Ryzyko operacyjne – bezpieczeństwo zasobowe – ciągłość działania. Zarządzanie kryzysowe i jego analogie do zarzadzania ryzykiem operacyjnym. Zarzadzanie ryzykiem operacyjnym na przykładzie metodyki bezpieczeństwa sytuacyjnego infrastruktury krytycznej państwa.)

 • inż. Grzegorz Zawistowski, mgr Radosław Fellner - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
  "Bezzałogowe Statki Powietrzne jako element wspierający ochronę przeciwpożarową"
  (W prelekcji przedstawimy aspekty wykorzystania BSP podczas działań wynikających z szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. W drugiej części zostanie przedstawiona innowacyjna koncepcja certyfikacji Bezzałogowych Statków Powietrznych i jej wpływ na bezpieczeństwo działań ratowniczych.)

 • Maciej Solski - ratownik medyczny, dyrektor techniczny Centrum Ratownictwa
  "GRA - Global Resuscitation Alliance, przyszłość Ratownictwa Medycznego. Jak zrobiło to Seattle, jak robią to inni"
  (W wielu miejscach na świecie systemy ratownictwa medycznego uznaje się za jeden z najważniejszych elementów łańcucha przeżycia. W wymienionych systemach równie ważnym ogniwem są świadkowie zdarzenia. Global Resuscitation Alliance to inicjatywa kreowana przez osoby odpowiedzialne w swoich krajach, kontynentach, regionach za organizację ratownictwa medycznego. Na przykładzie pracy wykonanej przez zespół specjalistów chciałbym przedstawić wizję rozwoju naszego systemu. Czy jesteśmy gotowi i czy możemy pójść ścieżką wyznaczoną przez Seatle i Kopenhagę?)

 • Jan Jaszczyński - Dowódca, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12
  "Najnowsze technologie wspierające poszukiwania osób zaginionych oraz następne wyzwanie dla nich - profilaktyka"
  (Poszukiwanie osób zaginionych w terenie otwartym to skomplikowany proces, w którym łączą swe siły służby zawodowe oraz ochotnicy. Jedni i drudzy sięgają po wiele specjalistycznych narzędzi w tej działalności. Od lat korzystają ze specjalnie szkolonych psów, odbiorników GPS, quadów i śmigłowców. W ostatnich latach upowszechniają się drony, dedykowane aplikacje oraz inteligentne bazy danych. Również w dziedzinie profilaktyki zaginięć zaczynają pojawiać się nowe rozwiązania i koncepcje. Ale ciągle pozostaje poczucie, że technologia umie dużo więcej, tylko my jeszcze nie odważyliśmy się po to sięgnąć.)

 • Piotr Bułło - Dyrektor Biura Handlu i Marketingu, DGT
  "Nowoczesne i sprawdzone rozwiązania w obszarze łączności"

 • Dariusz Deptała - ekspert Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego
  "Komunikacja służb i instytucji w sytuacji zagrożenia CBRN"

 • Robert Bryłka - Kierownik Działu Utilities & Communications, Public Safety, Hexagon Safety & Infrastructure
  "Oprogramowanie Hexagon OnCall jako nowoczesne i wszechstronne środowisko dla obsługi lokanych centrów dyspozytorskich w ramach zarządzania incydentami i służbami w terenie”
  (Oprogramowanie HxGN OnCall Dispatch jest najnowszym, wszechstronnym  pakietem aplikacji do zarządzania incydentami, które może być dopasowane do różnorodnych potrzeb i wymagań użytkowników. Hexagon od wielu lat jest postrzegany jako światowym dostawca wspomaganych komputerowo rozwiązań dyspozytorskich. Do tej pory, ze względu na złożoność i powiązane z tym koszty, systemy tej klasy były dostępne głównie dla dużych centrów dyspozytorskich. Obecnie, rozwiązania takie są dostosowane do szybko zmieniających się potrzeb i technologii, przez co są znacznie bardziej dostępne w stosunku do starszych systemów dyspozytorskich oraz łatwiejsze do zarządzania i utrzymania. Prezentacja wyjaśnia w jaki sposób złożone funkcjonalności dyspozytora zdarzeń i grup terenowych są obecnie dostępne dla każdego, od poziomu gminy aż po szczebel centralny.)

 • Anna Mazur - Key Account Manager, Panasonic
  "Panasonic w akcji – technologie mobilne w ratownictwie."

 • Zbigniew Szulc – Dyrektor Marketingu i Sprzedaży firmy IBCOL Sp. z o.o.
  "Nowoczesne technologie w ofercie IBCOL Sp. z o.o. dla wsparcia akcji ratowniczych"
  (Prelekcja ma na celu zapoznanie służb ratowniczych z nowoczesnymi technologiami używanymi w innych państwach do akcji ratowniczych, jak i z krajowymi rozwiązaniami tego typu, znajdującymi się w ofercie spółki IBCOL Sp. z o.o. Przedstawione rozwiązania cechują się wysokim poziomem technologicznym i nie weszły jeszcze na wyposażenie krajowych służb ratowniczych, choć znajdują się już na wyposażeniu zagranicznych służb ratownictwa. Są wśród nich: ślizgacz typu AirBoat, drony latające do działań wewnątrz obiektów, robot poszukiwawczy rzucany do działań wewnątrz obiektów, skanery wykrywające osoby przez ściany i gruzowiska oraz bezzałogowiec powietrzny dla potrzeb ratownictwa morskiego SAR.)

 

Tematyka konferencji:

 • Organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej
 • Komunikacja podczas akcji ratunkowych
 • Struktura kierowania działaniami ratowniczymi
 • Logistyka działań służb ratowniczych w zdarzeniach masowych
 • Pojęcie, zakres i organizacja pierwszej pomocy
 • Łączność specjalna – współdziałanie i skuteczna komunikacja służb administracyjnych, służb mundurowych i ratowników
 • Systemy teleinformatyczne dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa
 • Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej
 • Informacja przestrzenna – podstawa akcji ratunkowych
 • Systemy mobilne dla służb szybkiego reagowania
 • Telemedycyna w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego


Grupa docelowa:

 • Koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR, jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,
 • Funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej,
 • Dyrektorzy publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej,
 • Ordynatorzy (Kierownicy) Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych,
 • Przedstawiciele Centrów Powiadamiania Ratunkowego,
 • Specjaliści od zarządzania kryzysowego.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image

WYSTAWCA

Image

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Image

PATRONI HONOROWI

Image
Image
Image

PRELEGENCI

Maciej Solski  - ratownik medyczny, dyrektor techniczny Centrum Ratownictwa

inż. Grzegorz Zawistowski - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy

Robert Bryłka – kierownik działu segmentu public safety, Intergraph Polska

Jarosław Polak – Kierownik Projektów w dziale Utilities&Communications, Public Safety

Jan Jaszczyński - Dowódca, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12

mgr Radosław Fellner - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy

Anna Mazur - Key Account Manager, Panasonic

dr inż. Michał Wiśniewski - Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska

Dariusz Deptała - ekspert Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

Mgr inż., MBA, Zbigniew Szulc – Dyrektor Marketingu i Sprzedaży firmy IBCOL Sp. z o.o.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.