15.09.2016 - Ubezpieczenia - nowoczesne kanały komunikacji i ich efektywność w sprzedaży

15 września w Warszawie odbyła się konferencja "Ubezpieczenia - nowoczesne kanały komunikacji i ich efektywność w sprzedaży".

Dziękujemy za przybycie Partnerom, Ekspertom i Uczestnikom.

ub2016

Prelekcje poprowadzą:

- Franciszek Zięba - Prezes Zarządu Europejskiej Federacji Doradców Finansowych Polska
Marta Zięba-Szklarska - Doradca ds. rozwoju Europejskiej Federacji Doradców Finansowych Polska
"Plan Finansowy jako podstawa komunikacji między Klientem a firmą ubezpieczeniową"
(Narzędzie informatyczne jako kanał komunikacji)

- Agnieszka Wnuczak - Business Account Manager, EPSON EUROPE B.V. Sp. z o.o.
"Nowoczesne i oszczędne rozwiązania Epson dla druku w sektorze ubezpieczeń"

- Dorota Jezierska - Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie/ Biura Ubezpieczeń Osobowych, SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A./ SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
"Optymalizacja procesu oceny ryzyka w ubezpieczeniach na życie, możliwe rozwiązania"
(To krótkie wprowadzenie w praktyczny świat procesu oceny ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie, dowiemy się kto to taki undewriter, co to jest underwriting, antyselekcja oraz zaznajomimy słuchacza z różnymi możliwymi ścieżkami stosowanymi w procesie oceny ryzyka które mają na celu skrócenie procesu zawarcia umowy z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa finansowego Towarzystwa i jego Klientów. Poznamy możliwości jak sprawić aby ocena ryzyka ubezpieczeniowego przy zakupie ubezpieczenia na życie nie kojarzyła się z uciążliwością przy wypełnianiu ankiet medycznych i innych dodatkowych formularzy i jednocześnie nie powodowała rozczarowania Klienta na etapie wykonania umowy ubezpieczenia (np.: odmowa wypłaty świadczenia z uwagi na fakt zatajenia informacji istotnych do oceny ryzyka).)

- Piotr Siekański - e-Commerce Project Manager, Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o.
"Krytyczne punkty komunikacyjne w modelu ROPO. Internetowy przekaz marketingowy a konwersja na spotkaniu z doradcą"
(Jak rozumieć model ROPO (Research Online, Purchase Offline)? Jakie ubezpieczenia były, a jakie będą w nim promowane? Krytyczne punkty komunikacyjne, czyli kiedy użytkownik podejmuje decyzje i jak z nim rozmawiać:na stronie www, w Call Center, u Doradcy Ubezpieczeniowego – tryb „offline”. Przygotowanie rynku ubezpieczeń do klienta sprowadzonego z „online”.)

- Wojciech Gargul - Kierownik Handlowy, Pion Rozwiązań Moblinych, Innergo Systems Sp. z o.o.
"Urządzenia przenośne Apple i aplikacje mobilne jako idealne narzędzia wsparcia agenta ubezpieczeniowego"

- Michał Kopyt, Wojciech Soleniec - Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
"Agile, offshore, onshore i nearshore – na przykładzie doświadczeń EY w dużych transformacjach biznesowych w zakładach ubezpieczeń w Europie Zachodniej i Polsce"

- Marek Deutsch - Doradca Zarządu, Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
"Technologie IT - wsparcie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych"

- Dr Filip Przydróżny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
"Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem"
(Podczas prelekcji autor przedstawi zbiorczo wyniki własnych badań przeprowadzonych w zakładach ubezpieczeń dotyczących sposobu prowadzenia komunikacji z otoczeniem. Poruszone zostaną między innymi kwestie stosowania wyceny zarządzania komunikacją z otoczeniem, wykorzystywanych procedur wewnętrznych w przedmiotowym zakresie a także kanałów komunikacji adekwatnych dla poszczególnych grup otoczenia ubezpieczycieli. Wskazane zostaną najważniejsze elementy budowania świadomej komunikacji z otoczeniem.)

- Michał Wawiórko, Business Development Manager, Outsourcing Partner Sp. z o.o.
"Nowoczesne komunikatory jako rewolucja w kontakcie z klientem"

- Marcin Konopka, Prezes Zarządu, Berg System
"Dlaczego CRM to narzędzie wsparcia sprzedaży a nie kontroli doradców?"

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki