25.10.2016 - Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

25 października 2016 roku w Warszawie odbyła się kolejna edycja konferencji: "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym". Dziękujemy za przybycie Partnerom, Ekspertom i Uczestnikom.
zw3

Podczas konferencji prelekcje wygłosili:
- Ewa Dudek - Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
"System powiadamiania ratunkowego w Polsce - funkcjonowanie numeru alarmowego 112"

- płk rez. nawig. dr inż. Wojciech Jobda - Instytut Bezpieczeństwa Powietrznego, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
"Współpraca cywilno-wojskowa w stanach nadzwyczajnych"

- Krzysztof Gralik - Główny Specjalista, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe w Otwocku
"Szczegółowy podział zadań skutecznym narzędziem reagowania kryzysowego"

- mł. kpt. mgr inż. Adrian Bralewski - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego,
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
"Metodologia oceny ryzyka RP - idea barier systemowych i suplementowych w zarządzaniu ryzykiem"

- Karol Juszczyk - Kierownik szkoleń, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
"Wpływ możliwości poprawy świadomości sytuacyjnej poprzez wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych na skuteczność działań"

- Robert Jędrzejczak - Key Account Manager w Esri Polska
"Mapa – spójny obraz sytuacji"

- Michał Borowski - Wireless Solution Manager w Huawei Technologies
"Rapid – szerokopasmowa, wydzielona sieć dyspozytorska"

- Maciej Maciejonek - Dyrektor ds. kluczowych klientów w obszarze bezpieczeństwa publicznego w Hexagon Safety & Infrastructure

- Adam Pogorzelski - Global Account Manager w DGT
"DGT PTT Connect - radiotelefon w smartfonie"

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki