31.01.2017 - Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego

31 stycznia w Warszawie odbyła się kolejna edycja konferencji "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego". Dziękujemy za przybycie Partnerom, Ekspertom i Uczestnikom.

kryz 01

Wykłady poprowadzili:

- prof. dr hab. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas
"Zagrożenia – media – bezpieczeństwo. Jak zagrożenia przedstawiane są w mediach i na ile wiarygodny jest przekaz sytuacji kryzysowej?"
(Wraz z rozwojem technologicznym media posiadają potężną siłę rażenia w oddziaływaniu na opinię publiczną. Ale ten wpływ jest zwielokrotniony podczas sytuacji kryzysowych, kiedy to oprócz uwzględniania splotu różnych okoliczności i czynników takiej sytuacji czy wydarzeń zaczynają także ingerować emocje. W wystąpieniu pojawią się zarówno wątki teoretyczne osadzone o różne koncepcje społeczeństwa ryzyka, jak i kwestie związanie z działaniem „przemysłu strachu” i przeszacowania ryzyka. Szczególnie istotna w tym kontekście staje się odpowiedź na pytanie, czy nieufność wobec wszystkiego co nowe lub obce jest przyczyną czy skutkiem medialnego obrazu zagrożeń bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego.)

- Maciej Maciejonek - Dyrektor ds. kluczowych klientów w obszarze bezpieczeństwa publicznego, Hexagon Safety & Infrastructure
"Platforma Intergraph Planning & Response jako narzędzie wspomagające organizację akcji ratunkowych."
(W trakcie prelekcji zaprezentowane zostanie portfolio produktów firmy Hexagon Safety & Infrastructure oferowane w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony infrastruktury krytycznej. W nawiązaniu do tematu przewodniego konferencji drugą cześć wystąpienia stanowić będzie przykładowy scenariusz akcji poszukiwawczej, w którym służby ratunkowe i centrum zarządzania kryzysowego współpracują ze sobą z wykorzystaniem modułu komunikacyjnego i mapy sytuacyjnej dostarczanej przez platformę Intergraph Planning & Response. W scenariuszu zastosowana zostanie prototypowa integracja platformy IPR z systemem bezzałogowym UAV wyposażonym w sensor termiczny i sensor RGB.)

- Radomir Korsak - Niezależny Ekspert
"Aktualne zagrożenia terrorystyczne - profilaktyka, przeciwdziałanie i reagowanie."

- Jacek Mąka - Ekspert w zakresie bezpieczeństwa
"Współczesne zagrożenia terrorystyczne - uwarunkowanie prawne."

- Mgr Paweł Musiał - Kierownik zespołu P oraz członek zespołu S, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oddział Jędrzejów; Wykładowca, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
"Organizacja punktu pomocy medycznej i środków transportu w sytuacji zagrożenia."
(W dobie XXI wieku i aktualnych wydarzen z kategorii różnych zagrożeń w tym terrorystycznych,wielokrotnie służby ratownicze są bezradne a działania zamachowców nieprzewidywalne.Podmioty odpowiadające za organizacje akcji ratowniczych muszą ściśle ze sobą współpracować. Z powodu bardzo często dużej liczby poszkodowanych osób na miejscu nagłego zdarzenia muszą być uruchamiane algorytmy organizacji skonsolidowanych działań medycznych.Tworzenie tzw.punktow pomocy medycznej pełnić będzie wobec tych sytuacji kluczowe znaczenie,tym bardziej,że stanowia one łącznik między docelowym miejsce zaopatrzenia rannych a definitywny transportem z miejsca zdarzenia,który wymaga specjalistycznego przygotowania poszkodowanych do transportu.
Działania logistyczne podczas tworzenia punktu pomocy medycznej opierają sie na zasadach segregowania poszkodowanych w zależności od odniesionych obrażeń i pilnosci transportu.)

- Jerzy Choromański - Specjalista ds. zarządzania kryzysowego - Biuro Ochrony Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
"Zarządzanie kryzysowe na Lotnisku Chopina w Warszawie."
(Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym w odniesieniu do Lotniska Chopina w Warszawie.)

- dr inż. Janusz Dudczyk - WB Group
"Koncepcja realizacji centrum reagowania kryzysowego w oparciu o nowoczesne systemy łączności i bezzałogowe środki latające."
(Współczesny obszar życia charakteryzuje się znaczącą dynamiką zdarzeń, które z uwagi na bezpośredni wpływ zarówno na środowisko jaki i przebywających w nim ludzi powinny być wieloaspektowo monitorowane. Ilość jak i zakres informacji musi podlegać szerokiej analizie w wyniku której wypracowane zostaną aktualne i wiarygodne dane niezbędne do szybkiego i trafnego podejmowania decyzji. Czynnikiem decydującym w sytuacjach kryzysowych jest czas reakcji. Powinien on być możliwie jak najkrótszy lub zbliżony do rzeczywistego. W wystąpieniu wskazana zostanie zarówno koncepcja jak również poszczególne komponenty niezbędne do budowy skutecznego i efektywnego rozwiązania, które w sposób znaczący może wspomóc i usprawnić pracę służb odpowiedzialnych za życie, zdrowie oraz bezpieczeństwo obywateli.)

kryz 02

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki