22.03.2017 - Technologie w zarządzaniu szpitalami i placówkami opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo,

22 marca odbyła się konferencja "Technologie w zarządzaniu szpitalami i placówkami opieki zdrowotnej". Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Honorowym i Medialnym za rozgłos.

2017szp

Wykłady poprowadzili:

- Piotr Welenc, Wolters Kluwer
"Jak skutecznie realizować obowiązek kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym za pomocą systemu Progmedica"
(System kontroli zarządczej jest obligatoryjnym zadaniem szpitala. Służy również, a może przede wszystkim, istotnym aspektom jego pracy, jakimi są: zarządzanie jakością, bezpieczeństwa pacjentów, zarządzaniu ryzykiem. Wykład „Jak skutecznie realizować obowiązek kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym za pomocą systemu Progmedica” postara się przybliżyć Państwu aktualne potrzeby w tym zakresie.)

- Piotr Nowicki - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr. 1 we Wrocławiu
"Najlepsze praktyki zarządzania szpitalem"
(Proces restrukturyzacji szpitala jako wielokierunkowe działania zarządcze, oparte na wykorzystaniu narzędzi w obszarze przychodowym, controllingu oraz optymalizacji kosztów, w tym alokacja przestrzenna. Wykorzystanie narzędzi będzie przedstawione na przykładzie procesu restrukturyzacji SPSK Nr 1 we Wrocławiu przeprowadzonej w latach 2012-2016 i jej efekty. Kluczowym elementem było podniesienie efektywności finansowej, podwyższenie jakości i standardu świadczonych usług medycznych oraz rozwój placówki.)

- Monika Sobczyk - Kierownik ds. bezpieczeństwa i informacji, Medicover Sp.z o. o.
"Bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych"
(Wrażliwość danych przetwarzanych przez podmioty lecznicze wymusza wdrożenie adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych do rodzaju przetwarzanych danych. Podmioty lecznicze są zobowiązane do stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych minimalizujących utratę dostępu do danych osób nieuprawnionych, zabrania przez osobę nieuprawnioną lub nieautoryzowaną zmianę tych danych. Dodatkowo nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych przewiduje wysokie kary za brak stosowania odpowiednich zabezpieczeń, dlatego już teraz należy zadbać o wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń tych danych.)

- Andrzej Osuch - Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, Lux Med Sp. z o. o.
"e-Zdrowie – praktyczne zastosowania w nowoczesnym podmiocie leczniczym"
(e-Zdrowie to bardzo pojemny termin określający liczne cyfrowe usprawnienia opieki medycznej. Ogromny potencjał, jaki niosą ze sobą rozwiązania cyfrowe nie budzi wątpliwości, jednak ile z nich rzeczywiście stosujemy w praktyce, jakie korzyści przynoszą one pacjentom, a które z rozwiązań wciąż napotykają bariery podczas wdrażania? Wystąpienie stanowi przegląd praktycznych zastosowań, począwszy od elektronicznej dokumentacji medycznej, poprzez telemedycynę, aż po wsparcie koordynacji opieki i pacjentocentryzm.)

- Krzysztof Szmigielski - Kierownik Sekcji Informatyki, Szpital Wolski w Warszawie
"Inwentaryzacja i zarządzanie aparaturą medyczną -case study wdrożenia w Szpitalu Wolskim w Warszawie"
(Oprogramowanie do inwentaryzacji i zarządzania aparaturą medyczną jest potrzebne w każdej jednostce służby zdrowia. Wdrożenie takiego rozwiązania wiąże się z konkretnymi wydatkami, zarówno na licencje, wdrożenie jak i na szkolenie użytkowników. A co gdyby udało się zaprząść do działania rozwiązania Open Source? W krótkim wystąpieniu przedstawione zostanie studium przypadku wdrożenie i uruchomienia takiego systemu w oparciu o darmowe rozwiązania Open Source.)

- Dariusz Jabłoński - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
"Zarządzanie kadrą lekarską i pielęgniarską"

- Szymon Zięba - radca prawny, Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM
"Aspekty prawne reklamy w medycynie"

2017szp2

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki