17.05.2017 - Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego

Szanowni Państwo,

17 maja odbyła się konferencja "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego". Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

kryzy2017 2

Wykłady poprowadzili:

- Krzysztof Gralik - Główny Specjlista, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe Otwock
"Jednolity standard danych w zarządzaniu kryzysowym sposobem na wysoką jakość użytkową informacji"
(Odpowiedni przepływ informacji pomiędzy podmiotami zarządzania kryzysowego pozwala na szybkie podejmowanie decyzji, zapobiega konfliktom, ułatwia codzienną pracę. Sprawia, że podmioty zaangażowane wiedzą co się dzieje, mają dostęp do odpowiednich danych. Ale czy tak jest? Wieloźródłowość przesyłu danych tworzy chaos informacyjny – Kto otrzymał? Komu przesłać? Czy wszyscy są powiadomieni? Różnorodność programów wspomagania decyzji, baz danych, obrazowania na mapach itp. powoduje, że wiele gromadzonych danych jest użytecznych tylko dla ograniczonych grup. Może sposobem na podniesienie jakości użytkowej gromadzonych informacji jest ich standaryzacja?)

- Marcin Marjasiewicz – Inżynier Aplikacyjny w obszarze bezpieczeństwa publicznego – Hexagon Safety & Infrastructure
"Przykłady wspomagania działań w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem platformy Intergraph Planning & Response"
(W trakcie prelekcji zaprezentowane zostanie portfolio produktów firmy Hexagon Safety & Infrastructure oferowane w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony infrastruktury krytycznej. Wykorzystanie platformy Intergraph Planning & Response w procesach Zarządzania Kryzysowego przedstawione zostanie na przykładzie ćwiczeń Centralnego Odwodu Operacyjnego "Solidarni 2016", a także w oparciu o symulację scenariusza akcji poszukiwawczej, w której służby ratunkowe i Zespół Zarządzania Kryzysowego współpracują ze sobą z wykorzystaniem modułu komunikacyjnego i mapy sytuacyjnej. W scenariuszu zastosowana zostanie prototypowa integracja platformy IPR z systemem bezzałogowym UAV wyposażonym w sensor termiczny i sensor RGB.)

- dr Michał Piekarski - adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
"Reagowanie na zamachy terrorystyczne w świetle ostatnich doświadczeń i zmian w stanie prawnym"
(Zamachy terrorystyczne z ostatnich lat wykazują wyraźne trendy w zakresie taktyki działania sprawców. Oprócz typowych taktyk jak zamachy bombowe czy branie zakładników, sprawcy wykorzystują takie sytuacje jak atak „aktywnego strzelca” lub używają narzędzi niekonwencjonalnych jak samochody.
Te trendy wyznaczają współczesne i przyszłe sposoby reagowania na zamachy terrorystyczne, co dotyczy służb mundurowych, służb ratunkowych, organów zarządzania kryzysowego w zakresie ich taktyki i szczegółowych zadań. Dodatkowym, ważnym elementem są tu nowe regulacje prawne jakie wprowadziła Ustawa o Działaniach Antyterrorystycznych, dająca służbom i instytucjom nowe narzędzia do wykorzystania w sytuacjach zamachów terrorystycznych.)

- Krzysztof Ruczkowski i Adam Kozina - Cenrex
"Integratory łączności ACU firmy JPS Interoperability"

- dr Agata Pawlak - Kierownik Działu Logistyki Medycznej, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
"Organizacja pomocy medycznej w zdarzeniach mnogich i masowych z wykorzystaniem mobilnego Zestawu Ewakuacyjnego LPR"
(Zdarzenia medyczne o charakterze masowym są dużym wyzwaniem dla całego systemu ratownictwa medycznego. Jednym z głównych elementów podnoszących efektywność na miejscu zdarzenia jest dostępność do specjalistycznego sprzętu medycznego. Takim rozwiązaniem jest posiadanie mobilnego zestawu pozwalającego na zabezpieczenie wielu poszkodowanych jednoczasowo, skracając czas oczekiwania na specjalistyczną pomoc medyczną. Do tej pory LPR, wykorzystując swoje zasoby kadrowe i sprzętowe, wielokrotnie stawiano w stan gotowości do realizacji działań w sytuacjach nadzwyczajnych. Głównie miały one miejsce poza granicami kraju z udziałem polskich obywateli, ale angażowano Mobilny Zestaw Ewakuacyjny także do bezpośredniego działania o odmiennym charakterze, takim jak pozostawanie w 24-godzinnej gotowości do zabezpieczenia medycznego pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.)

- Radomir Korsak - Niezależny Ekspert
"Aktualne zagrożenia terrorystyczne - profilaktyka, przeciwdziałanie i reagowanie"

- Jacek Mąka - Ekspert w zakresie bezpieczeństwa
"Zagrożenia terrorystyczne w RP - uwarunkowania prawne/wyzwania przyszłości"

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki