26.04.2016 - Nowe wyzwania w administracji publicznej

26 kwietnia w Warszawie odbyła się konferencja Nowe wyzwania w administracji publicznej.

adm 2016

Dziękujemy za przybycie Partnerom, Ekspertom i Uczestnikom.
Wykłady poprowadzą m.in.:

- prof. dr hab. Wanda K. Roman - Profesor w Zakładzie Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej IHiA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
"Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją i archiwa cyfrowe - nowe oblicze kultury informacyjnej administracji publicznej"
(Kultura informacyjna stanowi część kultury organizacyjnej każdej instytucji i bezpośrednio wpływa na public relations, marketing, wizerunek oraz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Współczesną kulturę informacyjną definiuje komputer i Internet, podstawowe wyposażenie każdego urzędu, które wraz z elektronicznymi nośnikami informacji, drukarkami i serwerami stanowi o nowym jego obliczu. Urzędnicy administracji publicznej posiadają kompetencje w zakresie obsługi komputerów związane z tworzeniem dokumentów elektronicznych, wykorzystaniem poczty elektronicznej, a także – coraz częściej – umiejętnościami elektronicznego zarządzania dokumentacją, zaś wkrótce staną się zarządcami cyfrowego zasobu archiwalnego. Zatem o nowoczesnym wizerunku urzędu administracji publicznej powinna decydować skuteczność i konsekwencja we wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie biurowości i archiwizacji dokumentacji, ale niemniej istotna jest świadomość i kompetencje pracowników na każdym szczeblu organizacyjnym.)

- Wojciech Pelc - Kierownik Oddziału Serwisów Informacyjnych, Urząd Miasta Poznania
"Otwarte dane jako nowy model usługi informacyjnej: wyzwania dla administracji publicznej okiem praktyka"
(Temat otwartych danych publicznych udostępnianych na zasadach „re-use” staje się ostatnio bardzo modny. Kolejne instytucje publiczne otwierają swoje zasoby, duże miasta coraz chętniej biorą udział w rozmaitych konkursach i hackathonach, których celem jest propagowanie publikowanych zasobów danych i treści oraz miejskich API. Mimo to nadal trudno mówić o wspólnym standardzie udostępniania danych i powszechnym zrozumieniu dla idei „open government”. Podczas wykładu zostaną przedstawione praktyczne aspekty i problemy związane z budową miejskiego API oraz sieci potencjalnych użytkowników otwartych danych.)

- dr Agnieszka Piskorz-Ryń - Adiunkt, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
"Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jako problem prawny i wyzwanie organizacyjne dla administracji publicznej"
(Zaprezentowanie problematyki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jako problemu prawnego i organizacyjnego dla administracji publicznej. Przedstawione zostaną podstawowe założenia nowej ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz zarysowane podstawowe wyzwania organizacyjne dla administracji publicznej)

- dr Piotr Sitniewski - Prezes Fundacji JAWNOSC.PL
"Quo vadis transparentia?"
(Aktualne zmiany w postrzeganiu granic dostępu do informacji publicznej oraz trendów z tym związanych w wymiarze praktycznym)

- Paweł Zalewski - Koordynator certyfikatu EPP e-Urzędnik, Polskie Biuro ECDL/Polskie Towarzystwo Informatyczne
"Podpis elektroniczny i jego zastosowanie"
(Podstawy prawne; podpis kwalifikowany w Polsce; profil zaufany na ePUAP; praktyczne wykorzystanie podpisu w eAdministracji - eIDAS)

- Konrad Białoszewski - Zastępca Dyrektora, Departament Ewidencji Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji
"Biometria w administracji publicznej"
"Kluczowe obszary współpracy samorządów i rządu w procesach informatyzacji państwa"

- Rafał Michalak - Dyrektor ds. Technicznych, Systemy Informatyczne ITXON Sp. z o.o.
"Hybrydowe rozwiązanie tworzenia kopii bezpieczeństwa danych - Acronis Backup Service"

-Tomasz Szudrzyński - Partner fundacji Veracity
"Społeczeństwo informacyjne: Alertownik- nowoczesny system komunikacji pomiędzy JST a mieszkańcem"

- Jacek Paszek - Wiceperezes Zarządu, eDokumenty sp. z o.o.
"Case Study - OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji w Administracji"
( system objął swoim zakresem wszystkie niezbędne elementy potrzebne do stworzenia i dalszego rozwijania nowoczesnych metod pracy i komunikacji dla mieszkańców oraz pracowników 12 jednostek organizacyjnych miasta)

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki