27.10.2011 - Nowe technologie w edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej snuje plany dotyczące informatyzacji szkół i usprawnienia pracy nauczycieli i uczniów. Ze wszystkich stron, zwłaszcza w okresie roku szkolnego, da się słyszeć hasła: elektroniczny dziennik, tablica interaktywna, elektroniczna książka, laptop dla każdego ucznia...
Mrzonki czy realne szanse na rozwój szkolnictwa przy wykorzystaniu nowych technologii?

Na to pytanie uczestnicy i zaproszeni eksperci starali odpowiedzięc podczas konferencji „Nowe Technologie w Edukacji. Inne spojrzenie na współczesną szkołę”, która odbyła się w Millenium Plaza w Warszawie 27 października 2011r.

Podczas wykładów oprócz praktycznych przykładów zinformatyzowanych placówek, zaprezentowano konkretne rozwiązania służące poprawie jakości nauczania i zarządzania szkołą.Konferencję otworzył wykład Pana Aleksandra Sierżęgi na temat wykorzystania gier w edukacji, bazujący na przykładach europejskich szkół.

Następnie innowacyjne rozwiązania i propozycje dla szkół prezentowali:

- Pan Bartosz Malinowski z Adobe Systems, który próbował odpowiedzieć na pytanie: Jak nie dać się prześcignąć technologii?

- Pani Anna Czacharowska-Rybkowska prezentując Program Cisco Networking Academy,

- Pan Michał Bartosiński (Prymus.info) prowadząc wykład pt: "E-dziennik - system kontroli uczniów czy wspomaganie pracy nauczyciela?"

- Pan Janusz Skonieczny (dziennik.edu.pl) zaprezentował elektroniczny dziennik lekcyjny, mający ułatwić pracę nauczycieli oraz ich komunikacjęľ z rodzicami.

Wykłady spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony przybyłych na konferencję przedstawicieli szkół i urzędów.

Pani Małgorzata Taraszkiewicz w bardzo przystępny sposób opowiedziała o tym, jak komputer stał się naturalnym środowiskiem dzieci, wymieniając oraz wskazując metody zapobiegania negatywnym skutkom takiego stanu rzeczy.

O doświadczeniach z dziennikiem elektronicznym w Zespole Szkół nr 48 w Warszawie z zaangażowaniem opowiadał Pan Dyrektor Rafał Lisowski. Praktyczne przykłady zastosowania sprzętu i oprogramowania, m.in. tablic interaktywnych, systemu CMS, bloga, dziennika elektronicznego, gazety internetowej, zasobów w chmurze w Gimnazjum nr 1 w Warszawie zaprezentował Pan Andrzej Szymczak. W trakcie przerw dyrektorzy, nauczyciele i przedstawiciele urzędów miast i gmin mieli okazję napić się kawy oraz porozmawiać z naszymi wystawcami – firmą Primeon oraz Nordweco.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za tak liczne przybycie. Mamy nadzieję, że konferencja spełniła Państwa oczekiwania.

Sponsorom i Prelegentom serdecznie dziękujemy za współpracę. Doceniamy Państwa profesjonalizm i liczymy na spotkanie podczas kolejnych edycji wydarzenia.

edukacja2011

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki