15.06.2011 - Rozwiązania dla diagnostyki laboratoryjnej


W dniu 15 czerwca 2011 r. po raz pierwszy odbyła się konferencja „Rozwiązania dla diagnostyki laboratoryjnej”, spotkanie miało miejsce w Centrum Bankowo – Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać interesujących wykładów poprowadzonych przez wybitnych specjalistów i prezentacji następujących firm: Pomorska Grupa Informatyczna, MPW Med. Instruments, Lab-el, Eppendorf Poland, Biokom i Wicom-Eslab. Poruszone zostały tematy dotyczące nowoczesnego wyposażenia laboratorium, systemów jakości oraz technik, które usprawniają i ułatwiają prace Diagnostów Laboratoryjnych.

Centrum Bankowo – Finansowe „Nowy Świat” gościło uczestników reprezentujących kadrę menadżerską placówek Ochrony Zdrowia, w tym: Dyrektorów administracyjnych, Kierowników Zakładów Diagnostyki Laboratoryjnej, Kierowników Działów IT, Kierowników Działów Zamówień, Kierowników Laboratoriów Analitycznych, Mikrobiologicznych i Badawczych.
Wykład inauguracyjny poprowadziła Pani prof. nadzw. dr hab.n.med. Dagna Bobilewicz
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która przedstawiła uczestnikom prezentację odnośnie Wpływu jakości materiału biologicznego na organizację i koszty medycznego laboratorium diagnostycznego.

Kolejny wykład pod tytułem "Nie tylko wyniki badań - raporty, analizy i zestawienia finansowe jako wartość dodana" został poprowadzony przez Pana Wojciecha Nowickiego oraz Pana Aleksandera Guszczin, reprezentujących firmę Pomorska Grupa Informatyczna.
Wyzwania dla Kierownika Laboratorium funkcjonującego w Publicznej Służbie Zdrowia omówiła Pani Joanna Małgorzata Dodatko z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Wykład pod tytułem "Wykorzystania metody MSSCP w diagnostyce laboratoryjnej ludzi i zwierząt" poprowadziła Pani dr Beata Pająk z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.
Konferencję zakończyła prezentacja Pani prof. dr hab. n. med. Urszuli Demkow z Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego pod tytułem "Nowe technologie w diagnostyce laboratoryjnej: genomika, proteomika, nanotechnologie, lab-on-a chip".

Dziękujemy Partnerom Konferencji:

lab2011

.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki