28.11.2013 - Technologie w medycynie

28 listopada w Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie odbyła się IV edycja konferencji „Technologie w medycynie”.

Pomimo zimnej listopadowej pogody, goście licznie przybyli z całej Polski, aby dowiedzieć się co nowego w IT piszczy
Gdy sala się zapełniła, prelekcję rozpoczęła reprezentantka Wojskowego Instytutu Medycznego Pani Jadwiga Smogorzewska, przedstawiając jak w praktyce funkcjonują „Systemy pracy zespołowej”.

Drugą prelekcję wygłosił Pan Kajetan Wojsyk - Zastępca Dyrektora ds. Europejskich z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Pan Dyrektor wygłosił prelekcję pt. „ Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia dzięki inwestycjom w nowe technologie. Możliwości finansowania ze środków unijnych".

Po przerwie, podczas której uczestnicy mieli okazję do dyskusji z prelegentami i pozostałymi gośćmi, wystąpił Pan Maciej Kubat reprezentujący firmę Axence. Pan Maciej zaprezentował temat: Zintegrowane zarządzanie infrastrukturą IT i podnoszenie poziomu jej bezpieczeństwa dzięki wdrożeniu Axence nVision. Skoncentrował się na wykorzystaniu rozwiązania w placówkach ochrony zdrowia, pokazując nie tylko zalety, ale także zwracając uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

Następny wykład poprowadził Pan Tomasz Andrasik z Instytutu Matki i Dziecka. Pan Tomasz przedstawił Praktyczne aspekty ochrony danych w placówce ochrony zdrowia. Temat wzbudził duże zainteresowanie wśród zgomadzonego Audytorium.

Kolejną prelekcję wygłosił Pełnomocnik Dyrektora ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Pan Ryszard Mężyk pt.: „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w Świętokrzyskim Centrum Onkologii i współpraca ze Świętokrzyskim Systemem Informacji Medycznej".

Po drugiej przerwie wystąpiła Pani Agnieszka Sopel z Krakowskiego Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II. Pani Agnieszka w praktyczny sposób przedstawiła temat: "Analiza dostaw sprzętu medycznego do ośrodków radioterapeutycznych. Problematyka parametrów funkcjonalno-użytkowych urządzeń”.

Przedostatnią prelekcję wygłosił Pan Mecenas Piotr Najbuk pt. Telemedycyna - jako nowy sposób udzielania świadczeń zdrowotnych – szanse i zagrożenia – analiza prawna.

Prelekcję na zakończenie spotkania wygłosił Pan Piotr Tomczyk Specjalista w zakresie zdrowia publicznego, transfuzjologii klinicznej i medycyny lotniczej ze Szpitala w Pucku: „Nocna i świąteczna opieka chorych-sukces czy porażka organizacyjna NFZ „

Każda prelekcja spotkała się z licznymi pytaniami zgromadzonych uczestników, co spowodowało przedłużenie konferencji. Najmocniej przepraszamy, jednak wychodzimy z założenia, że skoro uczestnik pyta, to znaczy, że temat warty jest opóźnienia:-)

Na zakończenie konferencji dla najbardziej wytrwałych przewidziane były upominki od firmy Axence.

Bardzo dziękujemy Srebrnemu Partnerowi Konferencji: Firmie Axence, oraz Prelegentom, Patronom Medialnym i uczestnikom.
Do zobaczenia na kolejnej konferencji z cyklu „Nowoczesna Placówka Medyczna”.

technologie2013

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki