11.03.2015 - Inteligentny budynek - systemy do zarządzania budynkiem

11 marca 2015 r. w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przy ul. Bagatela 12 w Warszawie odbyła się konferencja „Inteligentny budynek – systemy do zarządzania budynkiem ”

Mieliśmy przyjemność gościć przedestawicieli firm i instytucji, odpowiedzialnych za zarządzanie budynkami oraz niezależnych ekspertów, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Podczas spotkania odbyły się prelekcje:

Artur Pollak - Prezes Zarządu APA Sp. z o.o.
"Smart Building - od wizji do realizacji z Vision BMS"
Katarzyna Czajkowska - Zarządca Nieruchomości, Admus
"Zarządzanie systemami bezpieczeństwa w inteligentnym budynku"
Jarosław Cezary Krawiec - Dyrektor Pionu Przygotowania Projektów Inwestycyjnych, Qualia Development
"Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!"
Jacek Szymczak - Prezes Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI wieku
"Budynkowe instalacje telekomunikacyjne zgodne z nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2012 r. (Dz.U. poz.1289)".
dr Wojciech Szymalski, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
"Energooszczędność w budynkach użyteczności publicznej"
Bartłomiej Nosal – współwłaściciel, współautor systemu do zarządzania nieruchomościami e-PM, firma IT is easy
"System do zarządzania nieruchomościami e-PM"

W czasie przerw, zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć bardzo efektowne stoisko partnera konferencji – firmy APA Innovative. Jej przedstawiciele zaprezentowali inteligentny system do zarządzania budynkiem – Vision BMS.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom, Prelegentom oraz Partnerom za pomoc we współorganizacji tegorocznej konferencji.

BUD215

 

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki