30.03.2015 - Data Center Nowej Generacji

Dzięujemy wszystkim za udziału w wydarzeniu i zapraszmy na kolejną edycję, która odbędzie się w październiku 2015 roku.

Prelekcje poprowadzili

- Marcin Bogusz, Pełnomocnik Zarządu ds. zaawansowanych technologii, Action S.A.
"Actina Solar polskie serwery, którym zaufał szwajcarski CERN. Czy Polak potrafi?"

- Paweł Wawrzyniak, Head of Data Centre Services Team, Nordea IT sp. z o.o.
"Zarządzanie usługami centrum danych. Od inwestycji do eksploatacji"

- Grzegorz Bernatek, Kierownik projektów badawczych datacenter i ekspert rynkowy, Audytel S.A.
"Rynek usług data center A.D. 2015 – trendy i tendencje"

- dr Joanna Tomaszewska, Partner,Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy S.K.A.
"Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w ramach data center – aspekty prawne"

-Krzysztof Szczygieł – ekspert z ramienia Polski grupie roboczej w CENELEC TC125WG03 „Data Center Infrastructure and Facilities”
„Infrastruktura i wyposażenie Data Center.Nowe normy europejskie EN 50600”

-Tomasz Nowak - analityk bezpieczeństwa systemów komputerowych i oprogramowania, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
"Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna Centrów Danych PCSS"

DC2015

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki