23.04.2010 - Systemy backupu i archiwizacji - kompleksowa ochrona zasobów firmy

W piątkowe popołudnie 23 kwietnia w warszawskim CBFie odbyła się konferencja poświęcona backupowi i archiwizacji - systemom zapewniającym bezpieczeństwo firmowych zasobów. Słuchacze mieli możliwość wysłuchania wielu ciekawych wykładów, zarówno merytorycznych, jak i produktowych. Dało im to szeroki obraz w jaki sposób mogą w swoich firmach wykorzystać prezentowane podczas konferencji narzędzia, aby chronić swoje dane przed nieoczekiwaną utratą.

Pan Krzysztof Młynarski wprowadził słuchaczy w tematykę konferencji, dzięki prezentacji "Kopia zapasowa - broń obosieczna".

Złoty Sponsor Konferencji - firma Acronis przy cennym wkładzie Panów Dariusza Jareckiego i Marcina Bańki oraz ich prezentacji "Backup czy Acronis'acja" przedstawiła całą gamę produktów do backupu. Firma Acronis była również fundatorem nagród rozlosowanych wśród uczestników na zakończenie konferencji.

Pan Jerzy Adamiak z firmy Alstor, posiadającej w swojej ofercie produkty CommVault, przedstawił prezentację dotyczącą oprogramowania Simpana pozwalającego jednocześnie na backup, archiwizację z systemem HSM, deduplikację, replikację i wyszukiwanie informacji.

Firma Management Data Systems i jej przedstawiciel Pan Michał Wierzbicki poświęcili swój wykład CA for Records - elektronicznemu archiwum na platformie EMC Documentum.

O backupie w środowiskach wirtualnych za pomocą macierzy NetApp opowiedział Pan Łukasz Grzesiak. Firma Signati specjalizuje się w dostarczaniu produktów i usług IT dla firm, organizacji sektora publicznego oraz jednostek edukacyjnych.

"Backup Baz Danych Oracle" - to temat wystąpienia Pana Pawła Stępnia i firmy Betacom, specjalizującej się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych.

Pan Zbigniew Maryniak jako ekspert ds. IT w Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych wprowadził słuchaczy w tematykę bezpieczeństwa i niezawodności w gromadzeniu i przetwarzaniu firmowych danych.

Klamrą spinającą wszystkie prezentacje był wykład Pana Arkadiusza Lacha na temat problematyki ochrony danych osobowych w kopiach zapasowych.

Uczestnicy mieli również w trakcie przerw między prezentacjami możliwość odwiedzenia stoisk wystawowych Sponsorów Konferencji oraz firm uczestniczących.

Na zakończenie konferencji zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez firmy Acronis Polska, Betacom oraz Action.

Pragniemy serdecznie podziękować tym, dzięki którym konferencja została zorganizowana.

backup2010

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki