11.10.2018r.

Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy

Szanowni Państwo
11 października 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.


Prelekcje poprowadzili:

- Piotr Ślusarczyk - konsultant i content wizard w netPR.pl
"RODO w komunikacji firmy - media, klienci, inwestorzy, partnerzy, pracownicy"
(Prelegent poruszy tematykę specyfiki baz danych osobowych wykorzystywanych do komunikacji firmy - różne zakresy danych, różne podstawy przetwarzania, różne źródła pozyskiwania. Odpowie na pytania: Jakie są wymogi stawiane przed oprogramowaniem oraz jak zdjąć z siebie rutynowe obowiązki? RODO vs prawo telekomunikacyjne)

- Krzysztof Liedel -
Wiceprezes Instytutu Bezpieczeństwa RESCON
"Bezpieczeństwo procesu decyzyjnego"
(Wystąpienie poświęcone będzie funkcjonowaniu współczesnych organizacji w dynamicznym środowisku informacyjnym, w którym pojawiają się liczne zagrożenia dla bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania procesów decyzyjnych. Socjotechniki, psychomanipulacje i inne narzędzia mogące wpływać na prawidłowe gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję informacji oraz podejmowane na ich podstawie strategiczne decyzje wymagają ustanowienia efektywnych procedur przeciwdziałania takim negatywnym wpływom. Wystąpienie będzie poświęcone tak zagrożeniom, jak i mechanizmom prewencyjnym w tym obszarze)

- Kamil Basaj -
Kierownik projektu badań i monitoringu polskojęzycznego środowiska informacyjnego w cyberprzestrzeni INFO OPS, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń
"Bezpieczeństwo informacyjne, a ochrona procesu decyzyjnego jako element bezpieczeństwa firmy"
(Dezinformacja nie jest zjawiskiem nowym, od zawsze jednak zakłócała proces decyzyjny, który w efekcie miał wpisywać się w oczekiwania obiektu oddziałującego, kształtującego środowisko informacyjne, dezinformację. Środowisko informacyjne w cyberprzestrzeni jest nowym wymiarem, w którym adwesarze informacyjni używają narzędzi oddziaływania informacją ale również mają niespotykaną w dotychczasowej historii możliwość kształtowania dedykowanych, zintoksykowanych obszarów informacyjnych, planowania oddziaływania na proces decyzyjny grup i jednostek. Podczas konferencji zaprezentujemy, jak można budować model zakłócenia procesu decyzyjnego)

- Mirosław Kwieciński -
Prezes Zarządu Fundacji Instytut Wywiadu Gospodarczego w Krakowie, Kierownik Katedry Zarządzania Informacją i Bezpieczeństwem w Biznesie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
"Kontrwywiad biznesowy - istota, metody pracy z personelem, organizacja w przedsiębiorstwie"
(Czym jest, a czym nie jest kontrwywiad biznesowy w obliczu różnorodnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania przedsiębiorstwa. Praca z personelem jako narzędzie minimalizowania ryzyka utraty informacji. Wytyczne dla polityki oraz bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie.)

- Bartłomiej Stępień
- Business Development Representative | QNAP System
"QNAP jako platforma do bezpiecznego przechowywania danych"

- mec. Henryk Hosera -
Kancelaria Traple, Konarski Podrecki i Wspólnicy
"Wdrożenie RODO – jak wykonać audyt powykonawczy"

- Filip Sadzik
-  administrator sieci,  A plus C Systems
"Statlook – Bezpieczeństwo danych w firmie + RODO w pigułce"
(Sieć komputerową możemy porównać do organizmu – gdy wszystkie elementy ze sobą dobrze współpracują możemy być pewni, że nasza wydajność będzie wysoka. Receptą jest Statlook, który zawiera elementy pomagające wzmocnić układ odpornościowy naszej sieci – Audyt legalności oprogramowania, blokada nośników wymiennych, możliwość inwentaryzacji. Całość uzupełnia nowy moduł RODO, który pomaga uporządkować wdrożenie bezpieczeństwa danych osobowych w ponad 7.000 firm oraz instytucji w Polsce)

Tematyka konferencji:


1. Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji
- ochrona zasobów informacji
- audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji
- zarządzanie tożsamością
- zarządzanie ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa informacji
- czynniki zagrażające bezpieczeństwu informacji w nowoczesnych przedsiębiorstwach
- polityka bezpieczeństwa
- systemy do zarządzania bezpieczeństwem informacji
- ochrona informacji, a regulacje występujące na gruncie obowiązującego prawa

2. Skuteczne panowanie nad bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie w momencie kryzysu
- przewidywanie i reagowanie na incydenty
- scenariusze awaryjne w zarządzaniu ciągłością działania

3. Elementy bezpieczeństwa fizycznego
- mechaniczna, elektroniczna, biometryczna i proceduralna kontrola dostępu
- identyfikacja personelu
- kształtowanie środowiska

4. Bezpieczeństwo organizacyjne
- struktura organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa – w małej firmie jak i w korporacji
- koordynacja bezpieczeństwa w złożonej strukturze organizacyjnej
- funkcjonowanie departamentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie

5. Wdrożenie RODO w firmie
- procesy przetwarzania danych
- inwentaryzacja danych i ocena stanu faktycznego
- dostosowanie środowisk IT
- wdrożenie i integracja
- zapewnienie ciągłej zgodności

Grupa docelowa:

- Prezesi i Członkowie Zarządu
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
- Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
- Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
- Oficerowie bezpieczeństwa
- Szefowie ochrony
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom zapewniamy:materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

PARTNERZY

qnap_250.png
ac_systems_200.png

PATRONI HONOROWI

IRSI_LOGO 200.jpg
logo-pio-kontra.jpg
pdca_200.png
Logo Instytutu_MII_200.png
piit_200px.jpg
IZTECH Przerobione.jpg
rescon_250.jpg

PRELEGENCI

Piotr Ślusarczyk - konsultant i content wizard w netPR.pl
Kamil Basaj - Kierownik projektu badań i monitoringu polskojęzycznego środowiska informacyjnego w cyberprzestrzeni INFO OPS, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń
Filip Sadzik - administrator sieci,  A plus C Systems
Krzysztof Liedel - Emerytowany oficer Policji, Wiceprezes Instytutu Bezpieczeństwa RESCON
Bartłomiej Stępień - Business Development Representative | QNAP System
Henryk Hosera - Kancelaria Traple, Konarski Podrecki i Wspólnicy
Mirosław Kwieciński - kierownik Katedry Zarządzania Informacją i Bezpieczeństwem w Biznesie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Wywiadu Gospodarczego
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki