22.06.2017r

DATA CENTER NOWEJ GENERACJI

Szanowni Państwo
22 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja "Data Center Nowej Generacji".
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Wykłady poprowadzili:

- Grzegorz Bernatek - Kierownik Projektów Analitycznych, Audytel S.A.
"Rynek usług data center A.D. 2017"
(Jakie były główne wydarzenia na rynku usług kolokacji w ostatnim roku? Jak zmienia się podaż na rynku? Co będzie kształtowało usługi w nadchodzących latach? – główne trendy Jak kupić „szyte na miarę” usługi kolokacji?)

- Tomasz Dębicki - Project Manager, Janusz Poznakowski - Project Manager Aplitt S.A.
"Jak nowoczesne i innowacyjne organizacje usprawniają funkcjonowanie swojego Data Center"
(Podczas prelekcji zaprezentowane zostaną możliwości platformy wizualizacyjnej 3D wspierającej efektywne monitorowanie i zarządzanie zarówno Data Center jak i usług biznesowych na przykładach zrealizowanych wdrożeń)

- Jakub Olichwier - Inżynier ds. Współpracy z Biurami Projektów i Technicznego Wsparcia Sprzedaży, Socomec
"Systemy zasilania gwarantowanego – zwiększenie niezawodności systemu zasilającego"
(Podczas prelekcji zostanie omówione zagadnienie dotyczące zwiększenia niezawodności systemu zasilającego poprzez wykorzystanie: zasilaczy UPS o wysokiej sprawności, modułowych jednostek UPS, systemów UPS skalowalnych „na gorąco”, dynamicznych magazynów energii.)

- Paweł Gruszecki - Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji, Kancelaria Kochański, Zięba i Partnerzy
"Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w działalności Data Center"
(Obowiązki podmiotów świadczących usługi DATA CENTER w świetle RODO, Nowe przepisy w zakresie cyberbezpieczeństwa)

- Beata Idziak - Senior Sales Representative Partner Channel, Honeywell
"Redundantne Systemy Automatyki i BMS Honeywell"
(Przedstawienie bezpiecznego, redundantnego sterowania i monitorowania instalacji systemów budynkowych. Zastosowanie w obiektach gdzie przerwa w pracy instalacji jak system chłodzenia i inne, skutkuje nieocenionymi stratami.)

- Tomasz Soczyński - Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki Biura GIODO
"Procesy przetwarzania danych osobowych –RODO"
(W dniu 14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął pakiet legislacyjny dotyczący nowych unijnych ram prawnych ochrony danych osobowych. Pakiet składa się rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy przewidują między innymi: • warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prywatnych, • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych i prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji o naruszeniu ochrony danych, • wprowadzenie mechanizmu kompleksowej obsługi (pojedynczego punktu kontaktowego),•nakładanie administracyjnych kar pieniężnych (nawet w wysokości 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa) i ich zdecydowane egzekwowanie.)

PARTNER ZŁOTY

kopia-na-stron-aplitt-logotyp-podst_siec-may1.png

PARTNERZY

honeywell_200.jpg
logo-socomec.png

PARTNERZY MERYTORYCZNI

audytel_p485.jpg
kzp.png

PATRONI HONOROWI

logo-wip-jpg---kopia.jpg
iztech-2001.jpg

PRELEGENCI

Od roku 2004 kieruje projektami badawczymi dotyczącymi polskiego i europejskiego rynku telekomunikacyjnego; tworzenia modeli rynkowych i systemowych oraz prowadzi doradztwo i szkolenia dla klientów Audytela. 
Posiada 10–letnie doświadczenie w branży automatyki budynkowej i BMS. Zrealizował m.in. projekt dotyczący systemów bezpieczeństwa i BMS w Elektrowniach Atomowych Electrabel w Belgii.h.
Od ponad 10 lat pracuje w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Informatyki. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, swoje naukowe zainteresowania rozwija jako doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki