Inteligentne miasto i nowe technologie w transporcie publicznym 

27.08.2020 r.

Szanowni Państwo
27 sierpnia 2020 roku odbyła się konferencja "Inteligentne miasto i nowe technologie w transporcie publicznym"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.


Prelekcje poprowadzili:

 • Bartosz Dominiak  Smart City Expert & Blogger, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
  "Transport publiczny w mieście – czy pandemia powstrzyma jego rozwój?"
  (Sprawny, wydajny i chętnie wykorzystywany przez pasażerów transport publiczny stanowi realną szansę na zmniejszenie uciążliwości w podróżowaniu po średnich i dużych miastach. Przez wiele lat poszczególne miasta inwestowały w tabór, logistykę i wizerunek komunikacji miejskiej, aby stała się ona konkurencyjna wobec prywatnych samochodów. Gdy wydawało się, że taka strategia zaczyna przynosić pozytywne rezultaty, pojawiła się pandemia. Czy zagrożenie związane z SARS-COV-2 postawiło pod znakiem zapytania dalszy rozwój transportu publicznego w miastach. Czy ze względu na ryzyko zarażenia się wirusem w pojazdach część pasażerów przesiądzie się ponownie do samochodów. Czy to jest realne zagrożenie dla ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast? Jak temu przeciwdziałać?)

 • Aleksander Sokalszczuk - Chief Innovation Officer, Cybercom Group
  Filippo Logi - Business Development Director – Intermodal Solutions, Siemens Mobility GmbH
  "Increasing public transport resilience to COVID-19. How to mitigate the risks for passenger and staff"
  (Plunging number of passenger and ticket revenue makes us reconsider public transportation as we know it. How could we get back the trust of passengers? Here is where technology comes to aid. During our presentation, we will talk not only about the digital products used across the globe, but we will try and reach further to see the possibilities beyond what we know right now. We will also share our expertise in bringing the technology and innovation closer to people, and how to implement them not leaving anyone behind.)

 • Paweł Rydzyński – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu
  "Nie tylko metropolia... Jak rozwijać transport publiczny również poza dużymi miastami"
  (W ostatnich latach obserwuje się zjawisko "transportowej Polski dwóch prędkości": coraz szybszy i coraz bardziej przyjazny dla pasażera rozwój transportu publicznego w aglomeracjach oraz najczęściej niska jakość transportu poza metropoliami. Nie wszystko da się wytłumaczyć brakiem pieniędzy: często popełniane są proste błędy, które obniżają jakość transportu publicznego i sprawiają, że jego rola poza metropoliami spada praktycznie do zera. Jak te błędy naprawiać - na to pytanie spróbuje odpowiedzieć niniejsza prelekcja.)

 • Robert Ignasz – Product Manager Bus, MAN Truck&Bus Polska
  "Nowa generacja autobusów miejskich MAN Lion`s City"
  (Prelekcja poświęcona zaprezentowaniu nowej generacji modeli autobusów miejskich, wielokrotnie nagradzanych za nowoczesny design jak i rozwiązania techniczne. Zostaną omówione najważniejsze cechy nowych pojazdów dostępnych w ofercie  MAN Truck & Bus. Uczestnicy prelekcji będą mogli poznać nowe rozwiązania związane z napędami (Diesel, CNG, Elektryczny) oraz technicznymi dostępnymi w nowej generacji autobusów miejskich MAN.)

 • Dr inż. Radosław Szczerbowski Kierownik Oddziału Miejskiego Energetyka, Urząd Miasta Poznania
  "Elektromobilność i zarządzanie energią jako elementy zrównoważonego rozwoju Smart City"

  (We wstępie prezentacji przedstawiona zostanie idea miast Smart City, która wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju oraz jak Miasto Poznań widzi swój rozwój w stronę Smart City. Na tym tle przedstawione zostaną wyzwania jakie stoją przed inteligentnymi miastami w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i związanego z nim problemu zarządzania energią. Omówiony zostanie także problem rozwoju elektromobilności w transporcie miejskim.)

 • Jurand Saternus Krajowy Konsultant Centrum Monitoringu i Prognozowania Jakości Powietrza, Airly
  "Kompleksowe rozwiązanie systemu monitorowania jakości powietrza na przykładzie miasta Opole"

  (Zanieczyszczenie powietrza jest w Polsce bardzo poważnym i szeroko dyskutowanym problemem. W walce o czyste powietrze w naszych miejscowościach nie jesteśmy jednak skazani na porażkę. Podczas prelekcji omówiony zostanie nowoczesny system monitorowania jakości powietrza Airly, który został zainstalowany w Opolu. Z wystąpienia dowiecie się Państwo: w jaki sposób wdrożono kompleksowy system monitoringu jakości powietrza, jakie przewagi daje dogłębna analiza zanieczyszczeń oraz jak takie działania mogą wydatnie prowadzić do faktycznej poprawy jakości powietrza w danym rejonie, tym samym przyczyniając się do poprawy komfortu życia mieszkańców.)

 • Sławomir Podsiadły Zastępca Dyrektora ds. przewozów, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
  "10 lat funkcjonowania ZTM w Lublinie jako przykład integracji transportu publicznego"

  (W prezentacji zostanie przedstawiony zakres działalności i dotychczasowe osiągnięcia ZTM w Lublinie na przełomie ostatnich 10 lat istnienia oraz plany na następne 10-lecie. Nakreślona zostanie historia komunikacji miejskiej w Lublinie. Przedstawione zostaną zrealizowane już działania dotyczące zakupu autobusów elektrycznych i trolejbusów oraz budowy i modernizacji obiektów stanowiących podstawę integracji transportu publicznego typu pętle z parkingiem Park&Ride czy zespoły przystanków przesiadkowych. Na zakończenie przedstawione będą kierunki rozwoju systemu transportu publicznego miasta Lublin.)

 • Łukasz Franek - Dyrektor, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
  "Przyszłość mobilności w obszarach zurbanizowanych w kontekście pandemii"
  (Prezentacja obejmuje przedstawienie opinii w zakresie scenariusza roli transportu zbiorowego w trakcie trwania i po pandemii, z uwzględnieniem innych form przemieszczania się. Pytania otwarte o docelowe formy płatności w transporcie zbiorowym w ujęciu modelu Mobility as a Service.)

 

 

Zagadnienia tematyczne:

 • Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy informacji pasażerskiej, inteligentne systemy płatności, Big Data)
 • Mobilność i elektromobilność w transporcie publicznym
 • IoT
 • Odnawialne źródła energii
 • Technologie i rozwiązania antysmogowe
 • Aplikacje mobilne dla miast
 • E-płatności
 • Energooszczędne oświetlenia miejskie
 • Eystemy zarządzania infrastrukturą miejską
 • Monitoring miejski
 • Utrzymanie porządku i czystości
 • Digital Signage


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
 • operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
 • przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych,
 • przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Konferencja odbywać się będzie na platformie Click Meeting. Jest to narzędzie nie wymagające instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze. Logowanie do wydarzenia następuje poprzez przeglądarkę internetową.

We wstępie prezentacji przedstawiona zostanie idea miast Smart City, która wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju oraz jak Miasto Poznań widzi swój rozwój w stronę Smart City. Na tym tle przedstawione zostaną wyzwania jakie stoją przed inteligentnymi miastami w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i związanego z nim problemu zarządzania energią. Omówiony zostanie także problem rozwoju elektromobilności w transporcie miejskim.

PARTNERZY 

Image
Image
Image
Image

PARTNER MERYTORYCZNY

Image
Image
Image
PATRONI HONOROWI
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

Bartosz Dominiak - Smart City Expert & Blogger, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Dr inż. Radosław Szczerbowski - Kierownik Oddziału Miejskiego Energetyka, Urząd Miasta Poznania

Jurand Saternus – Krajowy Konsultant Centrum Monitoringu i Prognozowania Jakości Powietrza, Airly

Paweł Rydzyński - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu

Filippo Logi - Business Development Director – Intermodal Solutions, Siemens Mobility GmbH

Robert Ignasz – Product Manager Bus, MAN Truck&Bus Polska

Aleksander Sokalszczuk - Chief Innovation Officer w Cybercom Group

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.