KONKURS ASY TRANSPORTU

Konkurs "Asy transportu Publicznego" ma na celu uhonorowanie najlepszych miast, osób i firm mających znaczący wpływ na kształt i rozwój transportu publicznego w Polsce."Asy Transportu Publicznego" przyznawane są przez niezależną Kapitułę Konkursu w skład której wchodzą autorytety branży.

Wręczenie nagród nastąpi podczas V edycji Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo 30 sierpnia w Warszawie.

Kapituła na podstawie nadesłanych zgłoszeń oraz własnej wiedzy i doświadczenia dokona wyboru laureatów Konkursu w poniższych kategoriach:
- Człowiek Roku
- Miasto Roku / Ekologiczne Miasto Roku
- Dostawca Rozwiązań dla Transportu Publicznego

Skład Kapituły:
- Przewodniczący Kapituły: Prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska
- dr inż. Tomasz Dybicz, Politechnika Warszawska
- dr inż. Grzegorz Karoń, Politechnika Śląska
- Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
- dr Mirosław Antonowicz, Akademia Leona Koźmińskiego, Krajowa Izba Gospodarcza
- dr inż. Jacek Oskarbski, Politechnika Gdańska
- dr inż. Andrzej Żurkowski, Instytut Kolejnictwa
- prof. dr hab. Marianna Jacyna, Politechnika Warszawska

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki