FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapraszamy do pobrania i wypełnienie formularza zgłoszeniowego do udziału w Konkursie "Asy Transportu Publicznego".

Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na numer faksu +48 22/ 2013 51 41 lub adres mailowy mariola.kaczmarek@pirbinstytut.pl.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 lipca 2019 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas konferencji  Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo 29 sierpnia 2019 r. w Warszawie.


Formularz do pobrania(dla administracji publicznej i operatorów transportu zbiorowego)
Formularz do pobrania (dla dostawców rozwiązań) 

Regulamin konkursu: 

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki