KAPITUŁA KONKURSU

Przewodniczący Kapituły:
Prof. Wojciech Suchorzewski
Politechnika Warszawska

dr Mirosław Antonowicz
Akademia Leona Koźmińskiego, Krajowa Izba Gospodarcza

dr inż. Tomasz Dybicz
Politechnika Warszawska

dr inż. Andrzej Żurkowski
Instytut Kolejnictwa

dr inż. Jacek Oskarbski
Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Marianna Jacyna
Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

dr inż. Grzegorz Karoń
Politechnika Śląska

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki