26.10.2017r.

Systemy dla szpitali i placówek medycznych

Szanowni Państwo

26 października 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Systemy dla szpitali i placówek medycznych".
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku

Wykłady poprowadzili:

- Wojciech Górnik - Z-ca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
"Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – krajowa strategia wdrażania"

- mgr inż. Agnieszka Sopel, Katedra i Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Instytut Inżynierii Klinicznej

"Postępowania przetargowe na dostawy sprzętu medycznego w świetle nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych"

- dr n. ekon. Greta Kanownik - Kierownik Działu Administracji Medycznej w SP ZOZ w Brzesku

"Ochrona danych osobowych w ochronie zdrowia - teoria i praktyka"

- Piotr Najbuk - Prawnik, Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.
"RODO w działalności leczniczej – na czym polegają zmiany i jak się do nich przygotować?"

- Agata Kruczyk - Prawnik, Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.
"O czym pamiętać prowadząc działalność telemedyczną – wybrane aspekty prawne?"

- Maciej Kaczmarek - VAR Account Manager, NETGEAR Poland Sp. z o.o.
"Rozwiązania NETGEAR dla szpitali i placówek medycznych"

- Dorota Kaczmarczyk - Szczurek Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie
"Udostępnianie dokumentacji medycznej"
(Podczas prelekcji omówione zostaną kwestie praktyczne udostępniania dokumentacji medycznej, w tym m.in. jakie podmioty są uprawnione do dostępu do dokumentacji- ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi oraz osobie przez niego upoważnionej, w jaki sposób dokumentacja może zostać udostępniona, w jakich sytuacjach będzie uzasadniona odmowa udostępnienia dokumentacji oraz jaką opłatę można pobrać za udostępnienie dokumentacji medycznej. Wskazane zagadnienia przeanalizowane zostaną w kontekście nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która weszła w życie z dniem 11 maja 2017 r.)

- Marek Stępień - Account Manager, TP-Link Polska
"Bezpieczeństwo, wydajność, zarządzanie - wyzwania związane z budową bezprzewodowej sieci WiFi w placówkach medycznych"

- Tomasz Paprocki - Dyrektor ds. sprzedaży korporacyjnej, Focus Telecom Polska Sp. z o.o.
"Więcej wizyt i niższe koszty zarządzania placówką medyczną"
(Podczas prelekcji omówione zostaną nowoczesne narzędzia do zarządzania komunikacją zapewniające:wzrost zysków i zwiększenie liczby wizyt dzięki wielokanałowemu umawianiu pacjentów,zmniejszenie kosztów “pustych gabinetów” (minimalizacja liczby niewykorzystanych wizyt),sprawna wymiana informacji wewnątrz firmy pomiędzy jej placówkami,wyprzedzenie konkurencji poprzez lepszą obsługę pacjenta))

- Dawid Wójcicki - CEO, Voicetel Communications S.A.
"Dialog ze sztuczną inteligencją na infolinii Placówki Medycznej"


Zagadnienia tematyczne:
1.Najnowsze sprzęty i technologie w medycynie
2.Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
3.Dokumentacja medyczna
- elektroniczna dokumentacja medyczna
- podpis elektroniczny,
- archiwizacja dokumentacji,
- ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne
4.Telemedycyna jako innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej
5.Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem (kioski internetowe, portale internetowe)
6.Outsourcing usług w ochronie zdrowia
7.Zastosowanie druku 3D w medycynie
8.Zarządzanie finansami:
- finansowanie wyrobów medycznych
- pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje - leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych
- kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
- ubezpieczenia
9.Marketing medyczny - prawne aspekty reklamy w medycynie

Grupa docelowa:
Do udziału zapraszamy przedstawicieli publicznych i prywatnych placówek Ochrony Zdrowia:

  • Dyrektorów administracyjnych,
  • Kierowników Działów Finansowych i Księgowych,
  • Kierowników Działów IT,
  • Kierowników Działów Zamówień,
  • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
  • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Przedstawicieli administracji samorządowej.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy:
materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY 

tplink_logo_h_st_r_color_rgb.jpg
250logo-z-communications-11.jpg
200kopia-netgear_usa_c.jpg
kopia-fcc_logo.jpg
pgrm_150.png

PARTNERZY MERYTORYCZNI

instytut_inzynierii_klinicznej.jpg
dzp_180.jpg
wum.jpg
kaczmarczyk-szczurek_200.jpg

PRELEGENCI

Agnieszka Sopel - Katedra i Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr n. ekon. Greta Kanownik - Kierownik Działu Administracji Medycznej w SP ZOZ w Brzesku
Maciej Kaczmarek - VAR Account Manager, NETGEAR Poland Sp. z o.o.
Dawid Wójcicki - CEO, Voicetel Communications S.A.
Piotr Najbuk - Prawnik, Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.
Wojciech Górnik - Z-ca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Marek Stępień - Account Manager, TP-Link Polska
Dorota Kaczmarczyk - Szczurek, Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie
Agata Kruczyk - Prawnik, Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.
Tomasz Paprocki - Dyrektor ds. sprzedaży korporacyjnej, Focus Telecom Polska Sp. z o.o
© 2018 PRIB Company. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki