26.09.2019 r.

Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny

Szanowni Państwo
26 września 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Prelekcje poprowadzili

 • Robert Pawliszko - Z-ca Dyrektora d/s integracji międzypokoleniowej, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskie Centrum Seniora
  "Aktywizacja społeczna osób starszych na przykładzie działań Wrocławskiego Centrum Seniora

 • Edyta Kocyk - Prezes i założycielka SiDLY
  "Wykorzystanie opasek telemedycznych w usługach medycznych i opiekuńczych"

 • Dariusz Olipra - Kierownik Sprzedaży, Winncare Polska
  "Nowoczesne systemy transferu, pionizacji i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych"

 • Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawy
  "Doświadczenia m.st. Warszawy we wdrażaniu e-opieki"


 • Marek Gabański - Prezes portalu i fundacji www.domyopieki.pl
  "Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki jako element wsparcia w wyborze odpowiedniej placówki dla seniora"
  (- system działania Centrum Doradztwa w Internecie
  - elementy kluczowe w polecaniu domów opieki przez fundację: zezwolenie Wojewody, podpisana z Centrum umowa, nienaganna opinia domu itp.
  - kryteria formularza zgłoszeniowego osób poszukujących domu opieki: rodzaje schorzeń, lokalizacja, granice cenowe itp.
  - jasny i przejrzysty sposób przesłania oferty dla rodzin poszukujących domu opieki: oferta drogą mailową, powiadomienie sms, dostęp do konta domów poleconych przez fundację oraz możliwość modyfikacji i zmian poleconych domów
  - aktywność właścicieli domów do korzystania z dostępu do swoich kont w portalu i Centrum Doradzwa jako niezbędny element sprawnego funkcjonowania Centrum i promocji domów.)


 • Aleksandra Szlufik - Koordynator programów społecznych w Stowarzyszeniu MANKO
  "Ogólnopolska Karta Seniora, Głos Seniora metodą edukacji i aktywizacji seniorów, przedsiębiorców i samorządów w obszarze ekonomii i nowych mediów."
  (Głównym i fundamentalnym założeniem Programu Ogólnopolska Karta Seniora jest aktywizacja na trzech płaszczyznach: wśród seniorów, przedsiębiorców oraz samorządów lokalnych. Seniorzy, którzy posiadają Ogólnopolską Kartę Seniora chętniej angażują się w życie społeczne, niejednokrotnie dzięki zniżkom mogą skorzystać z oferty kulturalnej, czy wyjazdowej. Przedsiębiorcy tworzą, często nową, grupę docelową, jaką są osoby starsze, natomiast samorządy wydając lokalną edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora ułatwiają do niej dostęp oraz dają impuls przedsiębiorcom do przystąpienia do Programu. Stowarzyszenie MANKO to również wydawca Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora, który jest kolejnym narzędziem aktywizacji oraz edukacji osób 60+. Tworzony jest nie tylko przez specjalistów, ale także przez samych seniorów. Dzięki gazecie mają oni szansę na zgłębianie dotychczasowej wiedzy, zdobycie nowej oraz rozwijanie zdolności literackich.)


 • mgr inż. Jarosław Bochyński - Kierownik Działu Obsługi Warszawa, Revita
  "Dobór materaca medycznego wg RPO lub stopnia odleżyny, prawidłowe pozycjonowanie pacjenta leżącego"
  (1. Co to jest odleżyna, jak powstaje (siły i termika).
  2. Ocena BMI pacjenta.
  3. Pacjent zagrożony wystąpieniem odleżyn. Ocena ryzyka powstania odleżyn na podstawie wewnętrznie dobranej skali ryzyka powstania odleżyny; podział chorych wg. RPO.
  4. Pacjent z odleżyną/ odleżynami,
  a) stopnie odleżyn- stopniowanie wg. NPUAP,
  b) podział chorych wg. stopnia odleżyn,
  c) zaniechane metody (leczenie odleżyn “na sucho”, kółka p-odleżynowe).
  5. Czym dysponujemy w opiece nad pacjentem leżącym,
  a) prawidłowa budowa łóżka szpitalnego umożliwia stosowanie prawidłowych technik ułożeniowych,
  b) chorzy bez odleżyn- dobór materaca medycznego lub profilaktycznego,
  c) chorzy z odleżynami- dobór materaca terapeutycznego dla poszczególnych stopni odleżyn,
  d) techniki stosowania łatwoślizgów w opiece nad chorym leżącym,
  e) poliuretanowe pokrowce- osłony medyczne w aspekcie bezpieczeństwa pacjenta i szpitala (zakażenia wewnętrzne)
  )

 • Jacek Gleba - CEO MDT Medical sp. zo.o.
  "Jak budować i rozwijać efektywny i bezpieczny system Teleopieki?"

 • Paweł Tomaszewski - Kierownik ds. rozwoju i sprzedaży, Schrack Seconet Polska Sp. z o. o.
  "System przyzywowy i komunikacji IP – nowoczesne narzędzie służące do sprawnej i efektywnej opieki w domach seniora"
  (Przedstawienie funkcjonalności i możliwości najnowszych modułowych systemów przyzywowych jako platformy technologicznej IP ułatwiającej komunikację, organizację oraz opiekę. Zaprezentowany system zostanie przedstawiony pod względem założeń projektowych, funkcjonalnych a także użytkowych. Będą mogli Państwo przekonać się jak działają lub jak mogą funkcjonować systemy z punktu widzenia pensjonariusza, personelu a także służb technicznych. Pokazane zostaną funkcje integracji z innymi istniejącymi instalacjami w obiekcie.)

 • Elżbieta Bogucka – Zastępca Dyrektora  ds. Społecznych, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 
Tematyka konferencji:

1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami
 • systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
 • elektroniczna wymiana danych
 • e-usługi
 • e-zdrowie
 • technologie cyfrowe
 • rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
 • opaski monitorujące funkcje życiowe
 • czujniki upadku
 • sprzęt medyczny

2.Opieka nad seniorami w Polsce

 • dostępność opieki geriatrycznej
 • rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
 • ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
 • formy opieki nad osobami starszymi
 • rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
 • pomoc społeczna dla seniora
 • innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
 • rehabilitacja


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
 • właściciele i osoby zarządzające domami opieki
 • właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
 • personel medyczny


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER BRĄZOWY

schrack-seconet.jpg

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image
Image
Image

PATRONAT HONOROWY

Image
Image
Image

PRELEGENCI

Aleksandra Szlufik - Koordynator programów społecznych w Stowarzyszeniu MANKO

Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawy

mgr inż. Jarosław Bochyński - Kierownik Działu Obsługi Warszawa, Revita

Paweł Tomaszewski - Kierownik ds. Rozwoju i Sprzedaży, Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.

Edyta Kocyk - Prezes i założycielka SiDLY

Jacek Gleba - CEO MDT Medical

Dariusz Olipra - Kierownik Sprzedaży, Winncare Polska

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.