PARTNERZY WYDARZENIA

WYSTAWCA

Tritech New Technology jest integratorem systemów informatycznych specjalizującym się we wdrożeniach rozwiązań telefonii i wideokonferencji bazujących głównie na produktach Cisco, Pexip, Logitech i usłudze chmurowej Zoom oraz Skype dla Firm. Tritech ma kilkanaście lat doświadczenia w realizacji projektów obejmujących głównie komunikację audio i wideo, infrastrukturę sieciową czy rozwiązania data centre i obsługuje klientów na terenie całej Polski, w tym m.in. największe polskie firmy z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, farmaceutycznej, medycznej, wydobywczej czy bankowej.

PARTNER

Od ponad 25 lat Transition Technologies dostarczamy naszym Klientom oraz Partnerom najwyższej jakości rozwiązania IT oparte na najnowszych technologiach. Nasze produkty i usługi realizujemy w ramach:

- tworzenie i dystrybucja dedykowanego oprogramowania dla branży medycznej - MedStream Designer
- optymalizacja procesów technologicznych
- energia elektryczna oraz gazownictwo
- zarządzanie ryzykiem
- programowanie i rozwiązania inżynieryjne
- technologie mobilne
- konsultacje przy tworzeniu oprogramowania i dedykowanych interfejsów
- współpraca w zakresie R&D

PATRONAT HONOROWY

Pracodawcy Medycyny Prywatnej to organizacja zrzeszająca prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego. Pracodawcy Medycyny Prywatnej biorą czynny udział w procesie legislacji, podkreślając znaczenie i rolę prywatnego sektora w ochronie zdrowia i stojąc na straży równego dostępu do finansowania publicznego oraz równego traktowania prywatnych i publicznych podmiotów.

Polskie Towarzystwo Lekarskie jest medycznym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem dobrowolnie zrzeszonych lekarzy, które posiada status organizacji pożytku publicznego. Terenem społecznej aktywności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym zadaniem PTL jest kształcenie ustawiczne lekarzy, poprzez pogłębianie ich wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i etycznego. Rocznie organizują kilkaset spotkań naukowych, edukacyjnych, konferencji i kongresów na szczeblu regionalnym i krajowym.

Polskie Towarzystwo Higieniczne opara się na tradycjach społecznego ruchu higienicznego jaki zrodził się na terenach Polski jeszcze będącej pod zaborami, w XIX wieku. Misją Polskiego Towarzystwa Higienicznego od początku jego istnienia jest doskonalenie i ochrona zdrowia społeczeństwa poprzez: działalność naukową; publicystyczną i szkoleniową oraz rozwijanie współpracy wielodyscyplinarnej i wielosektorowej, inicjowanie wspólnych działań na rzecz ochrony zdrowia i poprawy jakości życia obywateli.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych (do roku 2009 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych) zostało założone 2 grudnia 2002 roku w Gdyni przez  prezesów 14 szpitali. Najważniejszym celem powołania organizacji było reprezentowanie prywatnych podmiotów przed urzędnikami średniego szczebla. Od pierwszych lat działalności członkowie stowarzyszenia wyznaczyli sobie także za cel wspólne wspieranie zmian w organizacji służby zdrowia w Polsce zmierzające do  poprawy systemu opieki nad pacjentami, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz  równouprawnienia sektora publicznego i prywatnego. Celem OSSP jest również inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju sektora prywatnych  szpitali w Polsce.

PATRONAT MEDIALNY
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki