PARTNERZY WYDARZENIA

PARTNER SREBRNY

Ivanti (wcześniej LANDESK) istnieje na rynku od 1985 roku. Przez 12 lat właścicielem LANDESK był Intel co zaowocowało wspieraniem wszystkich liczących się platform. Firma ma siedzibę w Salt Lake City, USA. Posiada ok 2000 pracowników w 36 krajach. Obsługuje ponad 48 milionów komputerów. Firma Ivanti ma na świecie ponad 1500 partnerów i w okresie 2012 – 2017 dokonała 10 akwizycji w obszarach wzmacniających główne kierunki rozwoju. Ivanti 3 lata temu uruchomiło w Warszawie Centrum Wsparcia dla całego regionu EMEA ze 150 pracownikami.
Ivanti oferuje swoim klientom rozwiązania z zakresu zarządzania infrastrukturą IT, bezpieczeństwa infrastruktury IT ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń końcowych, zarządzania usługami IT (ITSM), zarzadzania assetami (ITAM), zarzadzania licencjami (SAM) i zarzadzania tożsamością.
Misją Ivanti jest wdrażanie podejścia Unified IT, które to w efekcie końcowym stanowi zoptymalizowane środowisko IT z doskonale zintegrowanymi systemami o dużym stopniu automatyzacji procesów, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa.

PARTNER BRĄZOWY

Firma informatyczna Tecna jest producentem i dostawcą innowacyjnego oprogramowania klasy ECM, które jest wykorzystywane w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności:

- Aurea BPM – umożliwia projektowanie i optymalizację procesów biznesowych,
- Archer DMS – wspomaga sterowanie obiegiem dokumentów elektronicznych i papierowych,
- Seelvia Analytics (BI) – udostępnia zaawansowaną analitykę danych oraz raportowanie.

Na bazie własnych platform informatycznych oraz zdobytych kompetencji zaprojektowaliśmy uniwersalne oraz specjalistyczne rozwiązania biznesowe, które mogą być modyfikowane pod indywidualne potrzeby klientów. Świadczymy usługi analizy, projektowania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Budujemy dedykowane rozwiązania opierając się na własnych autorskich platformach informatycznych jak również na produktach naszych partnerów.

PARTNER BRĄZOWY

eSesja.pl to nowoczesny system informatyczny umożliwiający całkowitą eliminację dokumentów w formie papierowej na rzecz elektronicznej dystrybucji przy pomocy intuicyjnej aplikacji dla Radnych.

Wszystkie dokumenty zarówno na sesje jak i posiedzenia komisji rady są dostępne na dowolnym urządzeniu elektronicznym jak laptop, tablet, a nawet smartfon. W zależności od urządzenia, Radny do systemu loguje się za pomocą dedykowanej aplikacji lub poprzez przeglądarkę internetową. eSesja pozwala na proste i intuicyjne głosowanie podczas posiedzeń, co więcej pozwala uporządkować dyskusję, poprzez kolejkowanie osób zgłaszających się. W tej chwili aplikacja działa w 700 Samorządach różnych szczebli na terenie całej Polski.

PARTNER

INFOR PL to największy polski dostawca profesjonalnych informacji o tematyce prawno-gospodarczej. Od wielu lat odbiorcami produktów INFOR-u są specjaliści w urzędach oraz osoby stosujące na co dzień przepisy w jednostkach sektora finansów publicznych, pracownicy firm i biur rachunkowych, menedżerowie, a także księgowi oraz kadrowi.

PATRONAT HONOROWY

Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest instytucją naukowo-badawczą skupiającą niezależnych ekspertów z dziedziny teleinformatyki, prawa, administracji oraz public relations. Powstał w roku 2007. Podstawowym celem Instytutu jest działalność naukowa, badawcza oraz zastosowanie wyników tych prac w praktyce poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań a także poprzez szeroko rozumianą edukację. Instytut realizuje projekty promujące ideę elektronicznej administracji, polegające na realizacji zadań publicznych przez organy administracji państwowej i samorządowej za pomocą nowoczesnych technologii internetowych, które są łatwo dostępne poprzez Internet dla interesantów, co czyni urzędy dostępnymi w dowolnie wybranym miejscu i czasie.

Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Związek od lat działa skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Podstawową sferą aktywności Związku jest obrona interesów gmin poprzez udział w pracach różnych gremiów krajowych i jego zespołach problemowych. Przedstawiciele Związku biorą czynny udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich, dziesiątkach instytucji rządowych i  związanych z rozwojem obszarów wiejskich.

PATRONAT MEDIALNY
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki