PARTNERZY


 

Image

PARTNER BRĄZOWY

Misją firmy PANASONIC jest sprawienie, aby technologie pomagały firmom odnosić sukcesy, działając w sposób dla nich nieodczuwalny. Wierzymy, że urządzenia i systemy powinny po prostu działać. Przedsiębiorstwa osiągną sukces, jeśli tylko będą mogły skoncentrować się na swoich klientach, mając pewność, że wszystkie technologie odpowiadające za funkcjonowanie firmy współpracują ze sobą. Dlatego opracowujemy produkty i rozwiązania, które są tak zintegrowane z trybem pracy naszych klientów, że są praktycznie niewidoczne - pracują w tle, napędzając sukces firmy.

Image

PARTNER BRĄZOWY

Historia firmy Alstor SDS Sp. z o.o. sięga lat 90. Od tego czasu przedsiębiorstwo ewoluowało z niewielkiej firmy serwisowej do klasycznego dystrybutora z wartością dodaną (ang. VAD). Rozwój firmy doprowadził do zmian organizacyjnych, które umożliwiły większą koncentrację zespołu specjalistów i inżynierów na poszczególne działy produktowe. Dużym usprawnieniem było utworzenie (a w konsekwencji wyodrębnienie) działu Alstor Secure Data Solutions (SDS). Alstor SDS Sp. z o. o. oferuje rozwiązania dotyczące przetwarzania dokumentów (DMS), zarządzania i bezpieczeństwa IT, infrastruktury IT i Data Center, pamięci masowych i archiwizacji danych oraz sieci informatycznych, więcej informacji na naszej stronie web.

Image

PARTNER BRĄZOWY

CTI Telekom Sp. z o.o. Jest firmą zajmującą się obsługą Klientów w zakresie dostawy i instalacji sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego, biurowego oraz obsługi serwisowej. Obecnie zatrudniamy pracowników, którzy w branży telekomunikacyjnej zdobywają wiedzę i doświadczenie od kilkunastu lat. Pozwala nam to na rzetelną obsługę ciągle zwiększającej się liczby Klientów. Naszymi partnerami handlowymi są firmy z terenu całej Polski, którym zapewniamy również stałe wsparcie techniczne. Jesteśmy Autoryzowanym Partnerem Handlowym Panasonic Marketing Europe GMBH oddział w Polsce w zakresie sprzedaży produktów PBX/SIP Panasonic, telefonów, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych.

Image

PARTNER
GS1 - międzynarodowa organizacja non-profit, działająca w 150 krajach, której celem optymalizacja łańcucha dostaw. W sektorze ochrony zdrowia misją GS1 jest jego rozwój oraz wdrażanie globalnych standardów w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta i wydajności łańcucha dostaw. Zastosowanie kodów kreskowych GS1 w szpitalach przyczynia się do racjonalizacji zarządzania przepływem leków. Wpływa na obniżenie kosztów pracy, poprawę bezpieczeństwa pacjenta i komfort pracy personelu medycznego. Zapewnia oszczędność czasu, zmniejszenie błędów poprzez wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych do sytemu. Usprawnia procesy przyjmowania sprzętu i leków, szybką identyfikację i inwentaryzację.

Image

PARTNER

mediDOK Software –  firma technologiczna rozwijająca oprogramowanie mediDOK będące jednym z najczęściej używanych programów medycznych do archiwizacji zdjęć i dokumentów przez placówki medyczne w Europie, które zostało stworzone we współpracy z lekarzami. Ponad 12 000 instalacji, standardy IHE, HL7 i HL7 CDA, DICOM, wyrób medyczny klasy II a. Firma z siedzibą w Niemczech, istnieje od przeszło 20 lat, a jej rozwiązania oferuje i wdraża już ponad 50 firm w Europie, w tym dystrybutorzy w Polsce.
 
Image

WYSTAWCA

SCHILLER AG to szwajcarski producent aparatury medycznej z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, systemów ratownictwa medycznego, spirometrii i pulmonologii, rehabilitacji kardiologicznej, monitorowania pacjenta i rozwiązań informatycznych z obszaru zarządzania badaniami. Od ponad czterdziestu lat oferuje sprzęt uznanej jakości, proponując innowacyjne rozwiązania i wprowadzając najnowsze oprogramowanie zarówno dla klinik i przychodni, jak i gabinetów prywatnych. W Polsce reprezentowana jest przez spółkę Schiller Poland, która odpowiada zarówno za sprzedaż aparatury medycznej jak i opiekę serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Najmłodszą i prężnie rozwijająca się dziedziną jest aparatura z zakresu ratownictwa medycznego w wydaniu profesjonalnym, przeznaczonym dla specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej i medycyny katastrof, i w wydaniu popularnym w postaci defibrylatorów AED różnej konstrukcji i przeznaczenia. Z sukcesem wprowadziliśmy na rynek nowoczesny aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej o nazwie Easy Pulse, łączący dążenie do wysokiej efektywności czynności ratowniczych i bezpieczeństwa pacjenta z dbaniem o komfort i wygodę pracy ratowników. Nasze aparaty, spełniając wyśrubowane normy techniczne dla aparatury medycznej, oferują Użytkownikom ergonomiczne i lekkie rozwiązania, czyniąc standardem myślenie o wszystkich obszarach zastosowań oferowanych urządzeń.

PATRONAT HONOROWY


 

Image

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego. Jako reprezentant świadczeniodawców prywatnych w rządowo-parlamentarnym dialogu społecznym, Pracodawcy MP biorą czynny udział w procesie legislacji, podkreślając znaczenie i rolę prywatnego sektora w ochronie zdrowia i stojąc na straży równego dostępu do finansowania publicznego oraz równego traktowania prywatnych i publicznych podmiotów. Pracodawcy MP są częścią działających od 1989 roku Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentujących 10 tysięcy firm, zatrudniających około 5 milionów pracowników.

Image

Działalność Polskiego Towarzystwa Higienicznego oparta jest na tradycjach społecznego ruchu higienicznego, jaki zrodził się na terenach Polski jeszcze będącej pod zaborami i opiera się na uniwersalnych wartościach, a w szczególności poszanowaniu praw jednostki, dążeniu do prawdy, szacunku dla wiedzy, rzetelności w wydawaniu fachowych opinii,  prowadzeniu inicjatyw i realizacji programów. Misją Towarzystwa jest kształtowanie fachowej opinii społecznej w sprawach rozwoju higieny, higieny środowiska, oświaty zdrowotnej, medycyny zapobiegawczej i zdrowia publicznego oraz oddziaływanie na poprawę zdrowia ludności i warunków zdrowotnych środowiska. Misją Towarzystwa od początku jego istnienia jest doskonalenie i ochrona zdrowia społeczeństwa poprzez: działalność naukową; publicystyczną i szkoleniową oraz rozwijanie współpracy wielodyscyplinarnej i wielosektorowej,  inicjowanie wspólnych działań na rzecz ochrony zdrowia i poprawy jakości życia obywateli.

Image

Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest instytucją naukowo-badawczą skupiającą niezależnych ekspertów z dziedziny teleinformatyki, prawa, administracji oraz public relations. Powstał w roku 2007. Podstawowym celem Instytutu jest działalność naukowa, badawcza oraz zastosowanie wyników tych prac w praktyce poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań a także poprzez szeroko rozumianą edukację. Instytut realizuje projekty promujące ideę elektronicznej administracji, polegające na realizacji zadań publicznych przez organy administracji państwowej i samorządowej za pomocą nowoczesnych technologii internetowych, które są łatwo dostępne poprzez Internet dla interesantów, co czyni urzędy dostępnymi w dowolnie wybranym miejscu i czasie.

PATRONI MEDIALNI


 

Image
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki