PARTNERZY WYDARZENIA

GRUPA PIETRUCHA

Od ponad 55 lat nazwisko Pietrucha kojarzy się z solidnym i rzetelnym biznesem. Mimo skali realizowanych przedsięwzięć i globalnego zasięgu, Grupa Pietrucha nadal pozostaje firmą rodzinną, zarządzaną przez trzecie pokolenie przedsiębiorców.Produkty inżynierii lądowej i wodnej oferowane przez Grupę Pietrucha znajdują szerokie zastosowanie w 34 krajach na 5 kontynentach, szczególnie w regionach wrażliwych na wpływ globalnych zmian klimatycznych. Działalność eksportowa stanowi ponad połowę aktywności Grupy.W skład grupy wchodzą trzy zakłady produkcyjne w Polsce i na Filipinach, spółki handlowe i usługowe. Jesteśmy dumni z wydajnych procesów produkcyjnych oraz zespołu najlepszych specjalistów, którzy z nami pracują. Wysoką wartość stosowanych przez nas rozwiązań potwierdza certyfikat ISO 9001:2015.Zaopatrujemy blisko 3500 klientów, którzy wyznaczają tempo i kierunek dalszego rozwoju Grupy. Dzięki uczestnictwu w kolejnych kompleksowych projektach infrastrukturalnych na całym świecie, wzbogacamy nasze doświadczenie i know-how. Dążymy do tego, aby wspólnie realizowane projekty były rentowne, funkcjonalne, innowacyjne i bezpieczne.Aby sprostać oczekiwaniom kontrahentów krajowych i zagranicznych, stale dokładamy starań nad udoskonaleniem oferty. Jakość i parametry wytrzymałościowe naszych produktów są cyklicznie potwierdzane w akredytowanych laboratoriach i instytutach badawczych oraz technicznych uczelniach wyższych, w tym British Textile Technology Group, jedną z najbardziej renomowanych na świecie instytucji certyfikujących produkty geotechniczne.

PATRONAT HONOROWY

POLSKA RADA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

W dniu 22 września 2010 r. w Warszawie z inicjatywy organizacji zrzeszającej ratowników medycznych: stowarzyszeń, związków zawodowych, towarzystw naukowych podjęto wspólną decyzję o powołaniu Polskiej Rady Ratowników Medycznych.
Po ponad dwóch miesiącach wytężonych prac i licznych spotkań w dniu 17 listopada 2010 r. w Łodzi podjęto decyzję o rejestracji Polskiej Rady Ratowników Medycznych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W dniu 31 maja 2011 r. Polska Rada Ratowników Medycznych uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000388030.
Głównym celem Rady jest konsolidacja środowiska ratowników medycznych, które dotychczas było reprezentowane przez różne organizacje zrzeszające ratowników medycznych. Jednym z priorytetów Rady jest utworzenie Izb ratowników medycznych, których zadaniem będzie udzielanie pomocy prawnej ratownikom medycznym oraz reprezentacja środowiska na zewnątrz.
Rada podejmuje działania na rzecz rozwoju ratownictwa medycznego, dba o prawne aspekty zawodu ratownika medycznego a w szczególności o właściwy poziom etyki, kwalifikacje zawodowe i solidarność zawodową.

POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO

PTPR ma być odpowiedzią na zmiany, jakie dzieją się na naszych oczach w polskim ratownictwie medycznym; jednej z nielicznych dziedzin, w których rozwój jest tak dynamiczny. Ratownictwo medyczne jest motorem rozwoju, ale również czerpie z doświadczeń wielu pokrewnych dziedzin medycyny. Wymusza ono ścisłą, interdyscyplinarną, partnerską współpracę, nie tylko pomiędzy zawodami medycznymi, często działa na krawędzi profesjonalizmu, emocji, presji czasu, racjonalizmu, wiedzy naukowej, doświadczenia, improwizacji, tradycji, nowoczesności; między nadzieją a tragedią, wygraną a porażką.Pielęgniarstwo jest wpisane w walkę o pacjenta w stanie zagrożenia życia. Jest ono samodzielnym, autonomicznym zawodem - jednak ściśle współpracującym ze wszystkim podmiotami i ogniwami systemu. Na naszych oczach, jak w filmie oglądanym w przyspieszonym tempie zachodzą zmiany nie obserwowane nigdy wcześniej. Pielęgniarki studiują, piszą prace i uzyskują tytuły naukowe, kończą kolejne specjalizacje. Dostępność wiedzy, współpraca z bliźniaczymi towarzystwami zagranicznymi, wreszcie własne doświadczenia z pracy w innych krajach to czynniki tworzące nową grupę opartą na samoświadomości, wiedzy i doświadczeniu. Te nowe zjawiska wymagają wyraźnej odpowiedzi. Bardzo dużo elementów uległo zmianie, są wśród nich sprawy pozytywne jak i negatywne; znamy je wszyscy, ale najważniejsze jest to, że dużo jeszcze przed nami do zrealizowania. Pielęgniarki i pielęgniarze pracujący w ratownictwie medycznym muszą podjąć wysiłek badań naukowych, opracowywania wytycznych, współtworzenia i organizacji od lokalnych jednostek i podmiotów ratowniczych; przez edukację w różnych formach i poziomach, po tworzenie prawa sprzyjającego pracy i rozwojowi zawodu. Należy powiedzieć wprost - nie ma ratownictwa medycznego bez nowoczesnego pielęgniarstwa ratunkowego.
Wiele osób od kilku lat kierując się tą świadomością poszukiwało właściwej formuły. Mamy nadzieje że tworząc w Polsce nową organizację, która ma skupiać wokół siebie pielęgniarki pracujące w ratownictwie medycznym - Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego - będziemy mogli sprawnie, efektywnie i merytorycznie współtworzyć ratownictwo.

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Od początku istnienia Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uczestniczy w rozwoju systemu ochrony zdrowia, inicjuje i prowadzi działalność badawczą, która obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych oraz realizuje zadania szczególnie ważne dla postępu w dziedzinie medycyny. Do naszych zadań należy kształcenie i doskonalenie profesjonalnej wiedzy medycznej: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych poprzez prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie reprezentowanych dziedzin nauk medycznych, obejmujących w szczególności: kształcenie specjalizacyjne i ustawiczne doskonalenia zawodowe. Celem działania Centrum Medycznego jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do działania w systemie ochrony zdrowia. Działalność dydaktyczna i badawcza realizowana jest w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach klinicznych oraz w innych podmiotach leczniczych. Kliniki szpitalne są dla nas warsztatem służącym do prowadzenia pracy naukowej i dydaktycznej, do kształcenia lekarzy zarówno dla potrzeb specjalizacji, jak i podyplomowego kształcenia ustawicznego. Swoje zadania dydaktyczne, naukowe i lecznicze realizujemy w Klinikach i Zakładach w dwóch szpitalach klinicznych CMKP (SPSK nr 1 im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie i SPSK nr 2 im. Prof. A. Grucy w Otwocku), dla których Centrum Medyczne jest organem założycielskim, jak i na tzw. bazie obcej w Klinikach zlokalizowanych w innych szpitalach warszawskich: m.in. w Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie, Centrum Onkologii, Szpitalu Bielańskim. Rocznie organizujemy i finansujemy ponad 800 kursów, z których 70 proc. odbywa się w CMKP, przy wsparciu własnej kadry naukowej. Uczestniczy w nich ok. 20 tys. osób rocznie.

PATRONAT MEDIALNY
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki