PRELEGENCI

mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel - Kierownik Zakładu Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Od 2011 r. zatrudniony w SGSP, najpierw w Zakładzie Modelowania i Analiz, potem w Zakładzie Analiz Bezpieczeństwa Cywilnego, a od 2017 r. w Zakładzie Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych, gdzie pełni obowiązki kierownika. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończył kilka kursów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym kurs dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji dyspozytora PSP w czasie turnieju UEFA EURO 2012. Jest autorem i współautorem kilku programów w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. W pracy zawodowej rozwija problematykę ciągłości działania, analizy ryzyka oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Od kilku lat z powodzeniem przygotowuje i realizuje projekty naukowe, badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne finansowane ze źródeł krajowych (NCBiR), jak i międzynarodowych (7 Program ramowy EU, ECHO, Erasmus Plus). Poza byciem nauczycielem akademickim pełni nieetatową funkcję dyspozytora punktu alarmowania JRG SGSP.

 

mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie (wcześniej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie). Współtwórca i współorganizator konferencji poświęconych tematyce ratownictwa medycznego oraz medycyny ratunkowej. Organizator i instruktor kursóworazwarsztatów dotyczących zdarzeń o charakterze mnogim i masowym nastawiony na wielopłaszczyznową współpracę pomiędzy służbami ratunkowymi i mundurowymi. Wielokrotnie pełnił funkcję KDM podczas pozorowanych zdarzeń o charakterze masowym. Wieloletni sędzia główny mistrzostw pierwszej pomocy oraz sędzia mistrzostw ratownictwa medycznego. Członek Polskiej Rady Resuscytacji oraz Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Miłośnik górskich szlaków, kultury japońskiej oraz żeglarstwa.

 

Radosław Mysłek - Kierownik ds. bezpieczeństwa Festiwalu Pol`and`Rock

Na co dzień kieruje zespołem Event Marketingu i bezpieczeństwa w Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w branży Eventowej. Od ponad 10 lat jest kierownikiem produkcji Festiwalu Przystanek Woodstock, koordynując między innymi współpracę organizatora z administracją samorządową oraz ze wszystkimi służbami profesjonalnymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Współpracował przy produkcji oraz zabezpieczeniu wielu imprez sportowych oraz eventów plenerowych i zamkniętych.

płk w st. spocz. dr inż. Stanisław Kulczyński 

Jest wykładowcą Collegium Civitas oraz ekspertem w Instytucie Bezpieczeństwa RESCON. Pełnił służbę w jednostkach specjalnych i powietrzno-desantowych. Egzaminator w zawodzie Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia. Były Szef Wydziału Operacyjnego Sztabu Brygady. Zajmuje się zarządzaniem kryzysowym, zwalczaniem terroryzmu, a także taktyką działań specjalnych oraz szkoleniem jednostek specjalnych. Autor szeregu opracowań i artykułów dotyczących tej problematyki. 

 

Marcin Marjasiewicz

Inżynier Aplikacyjny w obszarze bezpieczeństwa publicznego w Hexagon Safety & Infrastructure. Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii, Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją fotogrametria i teledetekcja. Z firmą Intergraph Polska Sp. z o.o. związany od ponad 4 lat. Odpowiedzialny za budowanie i wdrażanie rozwiązań związanych z IT, GIS, fotogrametrią oraz bazami grafowymi.

Krzysztof Gralik - Główny Specjalista Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Otwocku
Wiceprezes Fundacji EUROPA112, działającej na rzecz rozwoju bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.
Specjalista w zakresie zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej, instruktor OC. W 2013 roku jako ekspert fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, brał udział w programie POLSKA POMOC Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, którego celem było podniesienie skuteczności działań samorządów oraz służb ratowniczych regionów Gurii i Samcche-Dżawachetii (Gruzja) w sytuacjach reagowania na katastrofy naturalne oraz wypadki komunikacyjne. Od 2016 Fundacja realizuje szkolenia dla młodzieży i seniorów 55+ na temat zachowań w przypadkach ataków terrorystycznych.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki