PRELEGENCI

dr n.med. Elżbieta Kozak-Szkopek - Klinika Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Doktor nauk medycznych, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, klinicznym, dydaktycznym, dorobkiem naukowym, wykładowca akademicki Kliniki Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie geriatrii dla województwa mazowieckiego.

Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu, NaszSenior.pl

Jest prezesem firm K2online.pl oraz NaszSenior.pl. Jest informatykiem, który od ponad 30 lat projektuje i wdraża oprogramowanie komputerowe w dwóch segmentach: kontrola i zarządzanie sprzedażą w sieciach handlowych oraz monitorowanie zachowań osób niesamodzielnych. Oba projekty koncentrują się na przetwarzaniu wielowymiarowych zbiorów klasy BIG DATA. Od wielu lat najważniejszym i zarazem misyjnym projektem jest system opiekuńczo-ratunkowy SilverCRS, który przeznaczony jest do opieki nad osobami starszymi. Rozwiązanie oparte jest o mechanizmy sztucznej inteligencji, aby uczyć się zachowań podopiecznych, przewidywać ewentualne sytuacje kryzysowe i powiadamiać właściwe służby ratownicze. Jednocześnie jest propagatorem sztuki witrażowej i prezesem krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona. Jest twórcą największego polskiego serwisu internetowego związanego z tą dziedziną www.barwyszkla.pl

mgr inż. Jarosław Bochyński - Kierownik Działu Obsługi Warszawa w firmie REVITA, projektującej i produkującej ciśnieniowe systemy przeciwodleżynowe

Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z komunikacją i obiegiem informacji w systemie ochrony zdrowia. Przygotowuje opinie i raporty regulacyjne, opracowuje materiały prasowe związane z zagadnieniami prawnymi. Jako prawnik i specjalista ds. public relations zdobywał doświadczenie w organizacjach pozarządowych działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz kształtowania regulacji prawnych przyjaznych dla obywateli i biznesu. Posiada ponadto doświadczenie w pracy w podmiotach publicznych oraz w mediach. Paweł ukończył z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz public relations i marketing medialny na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Adam Szponka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Od 2004 r. zaangażowany w zadania związane z wdrażaniem projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2007 r. odpowiedzialny za realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim, w 2014 r. członek zespołu negocjacyjnego odpowiedziany za przygotowanie i negocjacje z Komisją Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie EFS. Od 2015 r. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odpowiedzialny m.in. za realizację projektów o zasięgu regionalnym jak i krajowym w tym projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” ukierunkowanego na wsparcie systemu pieczy zastępczej oraz pilotażowego projektu „Pogodna Jesień na Kujawach i Pomorzu”  w ramach, którego testowane są alternatywne metody zabezpieczenie usług opiekuńczych m.in. pomoc sąsiedzka, usługi terenowego opiekuna, a także teleopieka.

Magdalena Petryniak – Wiceprezes Stowarzyszenia Manko

Jest kobietą biznesu, managerem, trenerem, mówcą publicznym, wykładowcą na studiach MBA, ekspertem w zakresie komunikacji i storytellingu. Jest Partnerem i przedstawicielem na Polskę Story Seekers, metody szkoleniowej stworzonej przez Mike’a Boswortha. Jej specjalnością są Storytelling w biznesie i budowanie zaufania To o czym mówi podczas wystąpień, zna z doświadczenia. Od 15 lat zajmuje się komunikacją marketingową i społeczną. Prowadząc agencję PR – „Grupa SAPR” zrealizowała ponad 70 projektów dla firm i instytucji w Polsce i na świecie. Doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych zdobywała przez ostatnie 15 lat aktywnie pracując na scenie i z mediami. Ekspertka aktywnie zaangażowana w działalność społeczną w Stowarzyszeniu MANKO (od 15 lat), w Stowarzyszeniu Kilimandżaro i Fundacji Bezpieczeństwa Informacji.

Adam Bazela - Prezes Zarządu, 4Family Group Sp. z o.o.

Od wielu lat zaangażowany w rozwój i wdrażanie nowych produktów i technologii na rynek medyczny. Jako szef działu badań i rozwoju wprowadzał na rynek między innymi innowacyjne urządzenia interaktywne do rehabilitacji seniorów oraz osób po wypadkach.
Jego szczególną pasją jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań zapewniających holistyczne podejście do diagnostyki i rehabilitacji osób starszych i niesprawnych, oparte na funkcjonalnej ocenie codziennych czynności życiowych. Uczestniczył w realizacji projektów unijnych w ramach programu Reach 2020 oraz programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Udziela się również społecznie współpracując na co dzień z wieloma fundacjami i instytucjami o charakterze społecznym, a w szczególności tymi, które nakierowane są na poprawę życia seniorów, takie jak Uniwersytety Trzeciego Wieku, Ośrodki Senior +, Fundacja TUS, Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”, Fundacja Inkubator Innowacji Społecznych, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Współpracuje również z instytucjami naukowymi takimi jak: Instytut Kardiologii, Akademia Wychowania Fizycznego, IBV - Instytut Biotechniki przy Politechnice w Walencji.
Strona www: www.4familygroup.pl

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki