PRELEGENCI

Paweł Waluszko - Ekspert niezależny

Wieloletni administrator sieci ze środowiska Doliny Krzemowej; udzielał się w przedsięwzięciach takich jak Poland-Silicon Valley Entrepreneurship Exchange oraz współorganizował projekt „Recreating Silicon Valley” na Uniwersytecie Stanforda. Profesjonalnie zajmuje się prowadzeniem PR dla przedsiębiorstw IT na rynku krajowym oraz na rynkach zachodnich, budowaniem świadomości marki, wystawiennictwem branży IT oraz ekspansją polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne.
Pasjonat technologii bezpieczeństwa sieci oraz rozwiązań open-source. Absolwent Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, Uniwersytetu Stanforda oraz RANEPA w Moskwie. W Polsce oraz poza granicą kraju znany z wykładów na temat bezpieczeństwa danych osobowych, wczesnego wykrywania anomalii urządzeń oraz proakywnych praktyk zarządzania działem IT. Strona: waluszko.net.

 

Adam Danieluk - Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa w Grupie LUX MED

Zajmuje się bezpieczeństwem IT od ponad 15 lat, doświadczony menedżer bezpieczeństwa o dużej wiedzy i doświadczeniu praktycznym w obszarze technologii IT, którą łączy z wiedzą i doświadczeniem biznesowym. Doświadczenie zdobywał w branżach telekomunikacji, finansów, ubezpieczeń i ochrony zdrowia. Zajmował się wdrażaniem i utrzymaniem systemów bezpieczeństwa w oparciu o normy: ISO 27001, PCI DSS, PA DSS, PCI Card Production, CIS CSC 20, NIST Cybersecurity Framework. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zabezpieczeń technologicznych rozwiązań IT, w tym bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych, zarządzania ryzykiem. Tworzył i zarządzał procesem Ochrony Danych Osobowych zgodnie w wymogami regulacyjnymi. Zajmuje się między innymi kwestiami związanymi ze skuteczną budową świadomości bezpieczeństwa pracowników, w tym kwestiami związanymi z ochroną przed różnymi formami ataku phishingowego.
Posiada certyfikaty: CISSP, CISA, CISM, CRISC, ISO 27001 Audytor Wiodący, Cyber Security First Responder, prezes Information Systems Security Association Polska  w latach 2011-2017.

Sylwia Gwoździewicz - Prezes Zarządu, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój

Doktor prawa. Absolwentka menadżerskich studiów podyplomowych w zakresie „Menadżera Innowacji” (Szkoła Główna Handlowa) oraz „Zarządzania Zasobami Ludzkimi” (Uniwersytet Warszawski). Od 2018 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Specjalista ds. społeczno-gospodarczej potrzeby włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK. Od 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Ekspert w ramach programu POIR.  Od 2017 r. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – Ekspert w ramach programu POIR w obszarze kryteriów naukowo-technologicznych oraz gospodarczo-biznesowych. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny i menedżer. Założycielka i Prezes Międzynarodowego Instytutu Innowacji Nauka–Edukacja–Rozwój w Warszawie. Współpracuje naukowo i dydaktycznie z polskimi i zagranicznymi uniwersytetami. W pracy eksperckiej, naukowej oraz praktycznej zajmuje się przede wszystkim cyberprzestępczością, cyberbezpieczeństwem; ochroną danych osobowych i prywatności w cyberprzestrzeni; wdrażaniem i prawnymi aspektami ochrony własności intelektualnej i tajemnicy przedsiębiorstwa w działalności organizacji. Redaktor naczelna czasopism naukowych: “International Journal of Legal Studies (IJOLS)” oraz “International Journal of New Economics and Social Sciences (IJONESS)”.

Piotr Kubiak – CEO statlook®

Związany z branżą IT od ponad 10 lat. Specjalizuje się w oprogramowaniu do zarządzania zasobami IT, Software Asset Management oraz kwestiach związanych z legalnością oprogramowania i monitorowaniem aktywności użytkowników. Certyfikowany Audytor Microsoft SAM. Współuczestniczy w rozwoju systemów uplook, statlook i bizlook do zarządzania zasobami IT i bezpieczeństwem danych. Prywatnie ojciec dwójki małych użyszkodników i miłośnik makrofotografii oraz Hearthstone’a.

 

 

 

 

Płk (rez.) Grzegorz Małecki - Prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategi

Jest prezesem zarządu i jednym z twórców fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii. Dysponuje rozległą i wszechstronną wiedzą oraz bogatym doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, w szczególności wywiadu oraz cyberbezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, dyplomacji oraz audytu i kontroli w administracji państwowej.

W latach 1991 – 2017 (z przerwami) płk Małecki służył w polskich służbach wywiadowczych (UOP, ABW i AW), obejmując w nich kolejne stanowiska kierownicze. W latach 2015 – 2016 pełnił funkcję szefa Agencji Wywiadu. W latach 2009 – 2012 pracował jako dyplomata (Pierwszy Radca ds. politycznych) w Ambasadzie RP w Madrycie. W okresie 2005 – 2008, jako Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych w Kancelarii Prezesa rady Ministrów, organizował i kierował pracami tego jedynego w Polsce organu nadzorującego działalność polskiej wspólnoty wywiadowczej. W latach 2003-2004 zorganizował i kierował pracami pionu audytu i kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Opola.

 

Marek Ujejski - COIG S.A. – Grupa Kapitałowa WASKO
Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz kursów specjalistycznych na uczelniach krajowych (Uniwersytet Warszawski) oraz zagranicznych (m.in. NorthWest University – USA). Ekspert w obszarze bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz analizy ryzyka operacyjnego, wieloletni manager na stanowiskach kierowniczych IT w sektorze bankowym i publicznym. Przedstawiciel Polski w wielu projektach europejskich w obszarze systemów informatycznych oraz grupach roboczych Komisji Europejskiej, ostatnio w eIDAS Working Group. Pełnił rolę eksperta w Ministerstwie Cyfryzacji i Administracji oraz Ministerstwie Zdrowia. Zdobył wieloletnie doświadczenie w budowie i eksploatacji wielkich systemów informatycznych w sektorze bankowym i sektorze publicznym. Nadzorował wdrożenia systemów centralnych m.in. w ING BSK, Raiffeisen Bank Polska, oraz BGŻ. Współautor systemu weryfikacji uprawnień pacjentów eWUŚ oraz Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Posiadacz międzynarodowego certyfikatu CISM stowarzyszenia ISACA. Autor wielu publikacji
dotyczących rozporządzenia RODO w Informacji w Administracji Publicznej C.H. BECK oraz Ogólnopolskim Przeglądzie Medycznym. Wieloletni wykładowca na studium podyplomowym Politechniki Warszawskiej w obszarze oceny efektywności inwestycji informatycznych. Speaker na renomowanych konferencjach zagranicznych i krajowych. W 2016 roku odznaczony Oznaką Honorową Związku Banków Polskich za szczególny wkład w rozwój i bezpieczne funkcjonowanie polskiej bankowości. W roku 2018 otrzymał Statuetkę Polskiego Towarzystwa Informatycznego z okazji 70-cio lecia polskiej informatyki za całokształt działań w tym obszarze.

 

Michał Pilc - Analityk systemów komputerowych w Dziale Bezpieczeństwa ICT Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego
Analityk systemów komputerowych w Dziale Bezpieczeństwa ICT Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS), gdzie zajmuje się kwestiami zabezpieczania sieci bezprzewodowych. Prowadzi prace badawcze oraz wdrożeniowe nad zabezpieczaniem systemów teleinformatycznych najnowszej generacji, jak sieci Internetu Rzeczy, Przemysł 4.0 oraz sieci 5G. Ukończył kierunek Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Poznańskiej, specjalizując się w sieciach radiowych MIMO.
Obecnie kończy pisanie rozprawy doktorskiej na temat zapewniania poufności transmisji danych w sieciach bezprzewodowych dzięki przetwarzaniu sygnałów w warstwie fizycznej. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych i raportów technicznych z dziedziny teleinformatyki.

 

Przemysław Biel -  Key Account Manager Poland, Synology

Menadżer z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży IT na stanowiskach zarówno handlowych jak i menedżerskich. Zaczynał jako handlowiec w dystrybucji IT, by rozwinąć swoje umiejętności kolejno jako menadżer zespołu oraz menadżer produktu. Przed rozpoczęciem pracy dla Synology, pracował kilka lat jako menadżer produktu odpowiedzialny za serwery NAS.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki