PRELEGENCI

Paweł Walenciejczyk - Produkt Manager, Grupa Pietrucha

dr n. med. Pawel Musial - UJK w Kielcach
Ratownik medyczny licencjonowany,specjalista ratownictwa medycznego,medycyny ratunkowej,zdrowia publicznego i zarzadzania kryzysowego, SCRMiTS w Kielcach/o.Jedrzejow, wykładowca akademicki UJK w Kielcach WLiNoZ,instruktor symulacji medycznej,instruktor BLS AED ERC AHA oraz ACLS AHA, biegly sadowy z zakresu medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego, ratownik WOPR, czlonek SZRM w Katowicach. Przedmiotem jego zainteresowan i badan sa zdarzenia masowe i organizacja dzialan ratowniczych podczas nich,funkcjonowanie ZRM,stany zagrozenia zycia u dzieci

dr Paweł Gawłowski - Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Asystent w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Członek Zespołu Programowego dla kierunku ratownictwo medyczne. Specjalista w zakresie zarządzania kryzysowego. Ratownik wodny. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu medycyny katastrof oraz stanów nagłych. Praktyk w ZRM Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Radomir Korsak – Niezależny Ekspert

Niezależny specjalista ds. bezpieczeństwa i ochrony, współpracownik – wykładowca  Akademii Sztuki Wojennej, wykładowca Wyższych Kursów Obronnych w ASzWoj, związany zawodowo z MON w latach 1990-2012, od roku 2011 niezależny specjalista ds. bezpieczeństwa na rynku komercyjnym. Instruktor  S.E.R.E. poziom C, instruktor wyszkolenia strzeleckiego i surwiwalu. Wieloletnie doświadczenie szkoleniowe na rzecz NGO i administracji publicznej.

Piotr Dąbrowski - Prezes Zarządu Słupskiego WOPR

Piotr Dąbrowski - Prezes Zarządu Słupskiego WOPR

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki