PRELEGENCI


 

Image

Piotr Gajewski - Dealer Account Manager, Corporate & Education Solutions Business Unit, Professional Solutions Europe, a division of Sony Europe B.V. Sp z.o.o.

Image

dr hab. Piotr Gawliczek - profesor,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; dyrektor NATO DEEP ADL Portal oraz NATO DEEP BBB Portal

Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Dowodzenia Bundeswehry
w Hamburgu, Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony w Brukseli, Akademii Obrony NATO w Rzymie oraz Uniwersytetu Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej w Pekinie.
W sferze zainteresowań naukowych znajdują się kwestie interakcji cywilizacyjnych, zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, a także istota e-learningu, komunikacji strategicznej oraz mediów społecznościowych. Jest autorem licznych monografii, artykułów, recenzji dot. wspomnianych obszarów, zarówno w języku polskim, jak językach obcych. Jest członkiem rad wydawniczych zagranicznych czasopism naukowych oraz międzynarodowych gremiów zajmujących się kwestiami kształcenia zdalnego. Jest autorem koncepcji e-learningowych, dot. uczelni polskich oraz liderem podmiotów NATO, związanych z wdrażaniem kompleksowych rozwiązań sfery kształcenia zdalnego dla krajów partnerskich Sojuszu, m.in.: Armenii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Tunezji oraz Ukrainy. Kierował ponad trzydziestoma zespołami zadaniowymi NATO. Jego pasją są języki obce oraz Nordic Walking.

 

Image

Paweł Kozłowski - pełnomocnik dyrektor ds. informatyzacji w Centrum Kompetencji Cyfrowych UW

Od prawie 11 lat zajmuję się e-learningiem oraz budowaniem i wdrażaniem narzędzi do pracy zdalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jako pełnomocnik dyrektor ds. informatyzacji w Centrum Kompetencji Cyfrowych UW koordynuje prace techniczne związane z rozbudową i utrzymaniem ogólnouniwersyteckich platform Kampus, szkoleniem administratorów oraz realizacją projektów związanych z e-edukacją i nie tylko.

Image

Dr Monika Madej - rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Nauczyciel akademicki, menadżer szkolnictwa wyższego. Absolwentka wydziału biologii Uniwersytetu Warszawskiego i ekonomii Politechniki Radomskiej. W 2003 ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie szkolnictwem wyższym” na Uniwersytecie Jagielońskim. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 1995 roku pracuje w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, od 2011 na stanowisku rektora tej uczelni. Naukowo zajmuje się problematyką zagospodarowania odpadów i rekultywacji zanieczyszczonych gleb.

Image

Dariusz Woźniak - Inżynier techniczny Bitdefender Polska, Marken Systemy Antywirusowe

Zastępca kierownika działu technicznego, ekspert techniczny Bitdefender. W świecie IT od 6 lat. Wcześniej zajmował się kwestiami m.in. sprzętowymi takimi jak serwery, stacje robocze oraz wdrożenia systemów ERP. Obecnie najbliższe są mu zagadnienia związane z sieciami oraz administracją Windows Server.

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.