PRELEGENCI


 

Image

Dr Krzysztof Głowiński - Policjant Komendy Stołecznej Policji
Absolwent Wyższej Szkoły Policji, Uniwersytetu Warszawskiego, wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Akademii Sztuki Wojennej. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.
Publikacje artykułów naukowych:
•"Teoretyczne metody badawcze w naukach społecznych" - jako współautor w ZN AON, 2013.
•"Bezpieczeństwo społeczności regionalnych i lokalnych" - autor artykułu – pozycja "Determinanty bezpieczeństwa człowieka a rozwój regionalny", Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu 2013.
•"Charakterystyka współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa" – autor artykułu – pozycja "Wektory bezpieczeństwa" Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
w Jarosławiu 2013 ,
•"Uwarunkowania bezpieczeństwa globalnego i regionalnego" – jako współautor – pozycja "Dylematy bezpieczeństwa człowieka" Państwowa Wyższa Szkoła
Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu 2014/
•"Wykorzystanie wybranych metod jakościowych i ilościowych w obszarze nauk społecznych" – jako współautor w ZN AON, 2014

Image

dr hab. inż. Andrzej Najgebauer - Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, Wojskowa Akademia Techniczna

Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych w Wojskowej Akademii Technicznej.
Kierownik Zakładu Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji. Instytut Systemów Informatycznych, Wydział Cybernetyki WAT.
Specjalista w obszarze komputerowej symulacji sytuacji kryzysowych i konfliktowych oraz w obszarze modelowania i projektowania informatycznych systemów wspomagania decyzji., modelowania i projektowania systemów bezpieczeństwa.
Kierował i kieruje kilkunastoma projektami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie informatyki w systemach bezpieczeństwa. Bierze czynny i merytoryczny udział w wielu pracach naukowo-badawczych z zakresu zautomatyzowanych systemów wspomagania dowodzenia, badania niezawodności systemów wojskowych, symulacji obiektów technicznych systemu obrony powietrznej kraju, symulacji komputerowej pola walki, zarządzania kryzysowego, zastosowania sztucznej inteligencji w systemach wspomagania decyzji w sytuacjach kryzowych i konfliktowych, w tym w obszarze cyberbezpieczeństwa. Brał udział w opracowaniu ekspertyz w ramach przeglądu obronnego państwa i występował w zespole naukowo-przemysłowym przy Radzie Uzbrojenia SZ RP.
Reprezentuje Polskę w panelu NATO Science and Technology Organization – NATO Modelling and Simulation Group od 2001 roku, W latach 2002-2006 kierował zespołem, reprezentującym 10 państw NATO w projekcie MSG-026 pod nazwą „M&S Tool for Early Warning Identification of Terrorist Activities. Wypromował 10 doktorów nauk technicznych w dyscyplinie informatyka organizował i przewodniczył wielu międzynarodowym konferencjom naukowym, w tym pod auspicjami Ministra Obrony Narodowej i Zastępcy Sekretarza NATO ds. Inwestycji pod nazwą Military Communication and Information Systems Conference (MCC 2006 i MCC 2008), w 2007 r. był wiceprzewodniczącym tej konferencji, organizowanej w Bonn w Niemczech. Jest autorem i redaktorem 5 monografii. Jest autorem lub współautorem ponad 130 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest specjalistą w zakresie modelowania i informatycznego wsparcia Planowania strategicznego opartego na zdolnościach tzw. Capability Based Planning dla polskich Sił Zbrojnych.
Brał udział w Strategicznym Przeglądzie Obronnym jako ekspert ds. analiz symulacyjnych i optymalizacyjnych w zakresie planowania i budżetowania rozwoju SZ RP.

 

Image

st. bryg. mgr inż. Maksymilian Koperski - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze

Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Nadzoruje funkcjonowanie jednostek ratowniczo gaśniczych, wydziału kwatermistrzowsko-technicznego oraz wydziału operacyjnego w tym Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP które pełni jednocześnie funkcję CZK prezydenta miasta i starosty. Przez szereg lat prowadził wydział operacyjny przygotowując m.in. plany ratownicze, szkolenia strażaków PSP, OSP i innych służb współdziałających. Koordynator współpracy polsko-niemieckich służb ratowniczych w ramach euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Współorganizator i uczestnik zespołów, ćwiczeń oraz szkoleń służb ratowniczych m.in.:
- Sympozjum dotyczące udzielania pomocy i ratownictwa na terenie Brandenburgii (Senftenberg 2011)
- Warsztaty dla ekspertów Unii Europejskiej pt. Zagrożenia na szlakach komunikacyjnych (Berlin 2011)
- Konferencja "Systemy do zarządzania kryzysowego. Bezpieczeństwo imprez masowych" (Wrocław 2012)
- Członek Zespołu KG PSP opiniującego koncepcje rozwiązań przedkomercyjnych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Warszawa 2014)
- Członek Zespołu ds. ochrony przeciwpożarowej lasów województwa lubuskiego oraz zachodniopomorskiego (2014-2017)
- Członek Zespołu CURPAS wypracowującego mechanizmy umożliwiające Transgraniczne wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w straży pożarnej (Cottbus- Zielona Góra 2018-2019)

Trudniejsze i większe działania ratownicze: obrona przed powodzią na terenie powiatu zielonogórskiego (1997 i 2010), pożar 100ha lasu w Grabkowie (2008), ewakuacja 6500 mieszkańców trzech zielonogórskich osiedli podczas awarii infrastruktury gazowej (2010), gaszenie opuszczonych hal magazynowych po byłych Zielonogórskich Fabrykach Mebli (2012). Pożar w wytwórni parafiny (2015), Pożar zabytkowej kamienicy w centrum miasta (2016), Pożar w zakładzie produkcyjnym ZDR (2018), Wypadek autobusu z dziećmi na S3 ( 2019), awaria rurociągu gazowego przy bloku mieszkalnym w Zielonej Górze(2020)

 

Image

Ewa Marciniuk - Pełnomocnik Zarządu ds. handlowych, Enspirion

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarzadzania w Gdańsku. Od 16 lat aktywnie zajmuje się sprzedażą. W Enspirion od 2013 roku, od 7 lat wraz z zespołem są liderem w Rynku DSR.

 

 

Image

Sebastian Kobryn - Główny Specjalista ds. Usług Telekomunikacyjnych, Enspirion

Absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Radioamator i krótkofalowiec. łącznością radiową zajmuje się hobbystycznie jaki i zawodowo. Brał udział w tworzeniu systemów łączności dla okrętów Polskiej Marynarki Wojennej.

 

 

 

Image

Anna Makowska – Kierownik projektu, IBCOL

Posiada blisko 18 letnie doświadczenie o w przemyśle obronnym związane głównie z realizacją kontraktów i obrotem wyrobami o charakterze specjalnym (w tym także związanych z importem i eksportem) dla Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz Instytucji Publicznych i różnego rodzaju służb publicznych i formacji specjalnych. 

 

Image

Miłosz Kałuża - doradca techniczny w zakresie kamer termowizyjnych FLIR, Euro Pro Group

Ukończył Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu z tytułem inżynier logistyk. Od 2015 zajmuje się sprzedażą kamer termowizyjnych do bezzałogowych statków powietrznych oraz prowadzi szkolenia w zakresie wykonywania badań termowizyjnych na licencji INFRARED TRAINING CENTER.

 

 

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.