PRELEGENCI


 

Image

Elke Schoenemann - Sales Manager Poland, ELO Digital Office
Matematyk z pochodzenia Niemka, od 1996r. pracująca w Polsce. 1996 – 2004 Praca w Polsko-Niemieckim Towarzystwie Wspierania Gospodarki (Firma z udziałem rządu polskiego i niemieckiego (po 50%)). Od 2004 zatrudniona w ELO Digital Office - odpowiedzialna za sieć Business Partnerów ELO w Polsce i koordynację projektów.

Image

Małgorzata Szołucha – NCBR, Dział Krajowego Punktu Kontaktowego.
Od 2002 r. pracuje w Krajowym Punkcie Kontaktowym w zespole technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Od listopada 2020, w wyniku przeniesienia KPK do NCBR, pracownik NCBR, Działu KPK, Sekcji Konkurencyjności Przemysłowej. Specjalizuje się w. doradztwie w zakresie pozyskiwania europejskich funduszy na międzynarodowe projekty badawcze i innowacyjne z obszaru ICT finansowane z Programów Ramowych UE (obecnie Programu Horyzont Europa, a wcześniej z Programu Horyzont 2020, 7PR, 6PR, a także z Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji -CIP-ICT PSP). W Programie Horyzont 2020 była delegatem do Komitetu Programowego ICT, a obecnie jest ekspertem do Komitetu Cieni dla Klastra 4: Digital, Industry and Space (w Programie Horyzont Europa). W codziennej pracy aktywnie wspiera polskich beneficjentów Programów Ramowych UE współpracując zarówno z przedstawicielami nauki, biznesu, administracji publicznej, jak i instytucjami mającymi wpływ na współpracę B+R+I.

Image

Weronika Recław - Specjalista ds. Organizacyjnych w Hubie Innowacji Cyfrowych DiH4.AI.
Do 2019 roku Prezes, obecnie Wiceprezes Stowarzyszenia Robotyków SKALP, wieloletni koordynator takich wydarzeń jak Trójmiejski Turniej Robotów, Bałtyckie Bitwy Robotów. Absolwentka elektroniki na Politechnice Gdańskiej.
linkedin.com/in/weronika-recław-4718b0135

Image

Tomasz Szarek – radca prawny i partner w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM. Kieruje praktyką Corporate/M&A kancelarii.
Absolwent Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Akademii Spółek przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Zarządu i Sekretarz International Advisory Group, międzynarodowej sieci kancelarii prawnych zlokalizowanej w 60 krajach na świecie. Członek Komisji Rewizyjnej dolnośląskiego klastra nowych technologii IT CORNER, zrzeszającego ponad 70 firm z branży IT. Doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie prawa spółek oraz M&A. Specjalizuje się w transakcjach międzynarodowych, oraz w zagadnieniach z zakresu corporate governance i compliance.

Image

dr Piotr Kaczmarek – Kurczak - Katedra Przedsiębiorczości i Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego
Pracuje w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się procesami innowacji i przedsiębiorczości, zarządzania wiedzą, transformacją cyfrową, współpracą nauki i biznesu.
Ekspert zewnętrzny Platformy Przemysłu Przyszłości w obszarze modeli biznesowych Przemysłu 4.0, zajmuje się też opisem i rozwojem kompetencji oraz budowaniem kwalifikacji w transformacji cyfrowej. Współpracuje z Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koxmińskiego w obszarze przedsiębiorczości kosmicznej. Od 2007 roku autor publikacji na temat zarządzania i przedsiębiorczości w magazynie psychologicznym JA-MY-ONI tygodnika POLITYKA.
https://www.linkedin.com/in/piotrkaczmarek-kurczak/

Image

Piotr Miszczak – Senior Presales Engineer w Zebra Technologies
Piotr Miszczak pełni funkcję starszego inżyniera w zespole wsparcia przedsprzedaży dla kanału partnerskiego oraz klientów końcowych w Polsce. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy dla firm z branży IT. Od wielu lat zajmuje się technologią automatycznej identyfikacji - uczestniczy w wielu innowacyjnych projektach wdrażając rozwiązania oparte na AutoID.

Image

Bartłomiej Lux - Prokurent, CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - VENDO.ERP
Współwłaściciel i prokurent w CFI Systemy Informatyczne odpowiedzialny za zbudowanie struktur sprzedażowych oraz marketingu firmy. Wcześniej pracował w Macrologic S.A.,  Amtra sp. z o.o., Conseila sp. z o.o, Retilia sp. z o.o. (grupa Macrologic), Simple S.A. i one2tribe sp .z o.o. Aktywnie działał i działa na rynku MSP w sektorze firm produkcyjnych. Zaangażowany w projekty informatyczne w sektorze w zakresie systemów ERP, CRM, BI, EOD.

Image

Anna Mazur - Key Account Manager Mobile Solutions Business Division, Europe Panasonic System Communications Company Europe

Absolwentka Szkoły Głownej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada 20 letnie doświadczenie w sprzedaży, od 2007 pracuje przy projektach dotyczących nowych technologii.

Image

Grzegorz Wałdoch - Dyrektor biura DSR, Enspirion Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i Politechniki Gdańskiej. Reprezentuję departament sprzedaży i realizacji usług w Enspirion. Od 6 lat na fundamencie wiedzy eksperckiej oraz deklarowanego przez rynek zapotrzebowania na moc , mam przyjemność współtworzyć portfel klientów świadczących usługi DSR oraz oferować autonomiczną alternatywę dla GSM – system Tetra.

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.