PRELEGENCI


 

Image

Michał Kluska - Senior Associate, Data Privacy Team, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Michał specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych w obszarze nowych technologii, Internetu, usług online, reklamy i e-commerce. Aktywnie bierze udział przy projektach obejmujących kompleksowe wdrożenia nowych rozwiązań / usług. Doradza przedsiębiorcom w zakresie projektowania i wdrożenia kanału sprzedaży online, jak również w ramach sporów przed UODO / sądami administracyjnymi. Doświadczenie Michała obejmuje również uczestniczenie podczas kontroli UODO, jak również reprezentację Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z obszarem ochrony danych osobowych – w tym na styku z takimi regulacjami jak prawo bankowe czy prawo farmaceutyczne. Wielokrotnie wspierał Klientów w projektach związanych z analizą ryzyka, usuwaniem skutków naruszenia bezpieczeństwa czy realizacją praw podmiotów danych. Michał uczestniczy w pracach legislacyjnych oraz konsultacyjnych. Jest również często zapraszany do prowadzenia wystąpień / warsztatów podczas konferencji (m.in. InternetBeta, SECURE) i szkoleń (m.in. „Ochrona danych osobowych w Grupach Kapitałowych”, „Przygotowanie do RODO”).

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.