PRELEGENCI


 

Image

Leszek Radomski - Menedżer ds. projektów automatyki budynkowej, WAGO

Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i projektowaniu kompleksowych rozwiązań automatyki budynkowej. Prowadził oparte o rozwiązania WAGO projekty automatyzacji m.in. obiektów hotelowych, galerii handlowych, biurowców. Znakomity specjalista w zakresie systemów BMS oraz sterowania systemami HVAC oraz oświetleniowymi.

Image

Paweł Kołodziejczyk - Key Account Manager Central South East Europe w NEC Display Solutions

Z branżą IT związany od 15 lat. Jest absolwenem Warszawskiej Szkoły Zarządzania, gdzie ukończył specjalizację Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Posiada tytuł Technika Ekonomisty. Jego doświadczenie zawodowe związane jest głównie z pracą w międzynarodowych korporacjach branży IT, a największą część swojej kariery zawodowej poświęcił sektorowi wyświetlaczy wielkoformatowych. Pełnił również funkcję dyrektora oddziału jednego z czołowych integratorów branży AV.
W NEC Display Solutions Paweł Kołodziejczyk jest odpowiedzialny za rozwój rynku korporacyjnego oraz security.

Image

Karina Kreja - International Concept Manager and Workplace Expert, Kinnarps Group

Współodpowiedzialna za strategię środowiska pracy oraz kontakty z rynkiem nieruchomości zarówno w strukturach międzynarodowych Kinnarps, jak i w Polsce. Karina jest jednym z wiodących strategów środowiska pracy, z doświadczeniem konsultingowym zdobytym w największych agencjach nieruchomości takich jak CBRE i JLL. Z wykształcenia jest architektem i rzeczoznawcą majątkowym. Jest także członkiem zarządu Polskiego Instytutu Środowiska Pracy, a także prowadzi jedyny w Polsce blog dotyczący strategii środowiska pracy na: http://www.outsourcingportal.eu/pl/blog/karina-kreja

Image

Paweł Soboń - Regionalny Kierownik Sprzedaży w Belimo Siłowniki S.A.

Absolwent Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie. Z branżą HVAC związany od ponad 12 lat.

Image

Karolina Dudek – Workplace Strategy Manager, BNP Paribas Real Estate Poland

W BNP Paribas Real Estate Poland doradza, jak tworzyć środowiska pracy dopasowane do potrzeb organizacji. Niedawno ukazała się jej książka o polskich biurach „Koniec ery calvadosu. Design i praca w późnej nowoczesności”. Karolina jest także adiunktem w Akademii Leona Koźmińskiego i prezesem Polskiego Instytutu Środowiska Pracy. Uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie socjologii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego.

Image

Waldemar Wawszczak - Kierownik Działu Budownictwa, Dekra

Image

Joanna Cembrowicz - Dyrektor ds. Nieruchomości w Volvo Polska Sp. z o.o.

W polskiej części Grupy Volvo, jednego z czołowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów i maszyn budowlanych, odpowiada za kompleksowe zarządzanie nieruchomościami Volvo, projekty inwestycyjne i plany rozwojowe nieruchomości.

Kierowany przez nią zespół zrealizował wiele projektów, mających na celu wsparcie biznesu, m.in. rozbudowę dwóch fabryk zlokalizowanych we Wrocławiu, budowę kilku budynków biurowych (w tym jednego z certyfikatem LEED Gold) dla funkcji wspierających biznes Volvo na całym świecie, modernizację istniejącej infrastruktury oraz projekty związane z optymalizacją przestrzeni biurowej. W prowadzonej działalności kluczowy jest także aspekt kosztowy, w którego zrozumieniu pomaga jej wiele lat pracy na stanowiskach finansowych w Volvo i innych dużych zakładach produkcyjnych.

Image

Michał Reszka - Starszy Specjalista w Dziale Serwisu, "Mercor" S.A.

Absolwent studiów I i II stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Na co dzień zajmuje się doradztwem oraz wsparciem technicznym w zakresie serwisowania, napraw oraz modernizacji systemów oddymiania.

Image

Roman Marszycki - Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Klientów Kluczowych, Securitas Polska

Image

Łukasz Kanarek - Kierownik Działu Wsparcia Technicznego i Obsługi Projektów RACS 5, Roger

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Aktualnie Kierownik Działu Wsparcia Technicznego i Obsługi Projektów RACS 5. W firmie Roger odpowiedzialny za utrzymanie wsparcia technicznego na najwyższym poziomie oraz obsługę kluczowych klientów w sprawach związanych z dużymi projektami systemów kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5.
W latach 2015-2018 odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie systemu RACS 5 do sprzedaży poprzez testy i uruchomienie systemu na instalacjach pilotażowych. Odpowiedzialny również za cykliczne szkolenia instalatorów na terenie całej Polski.

Image

Dariusz Deptała - inspektor Policji w stanie spoczynku

Ukończył studia o specjalizacji prawno-kryminologicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Przez 8 lat był naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego KGP. Był przedstawicielem Polski w Grupie Roboczej ds. Terroryzmu Sekretariatu Generalnego Rady UE w Brukseli oraz Europolu w Hadze i Grupy Doradczej ds. CBRN w Komisji Europejskiej w Brukseli. W latach 2010-2012 był Radcą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministra Spraw Wewnętrznych. Jest również współautorem internetowej witryny rządowej antyterroryzm.gov.pl, Narodowego Programu Antyterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz koncepcji zabezpieczenia EURO przeciwko zagrożeniom CBRN. Wykładał problematykę przestępczości zorganizowanej i terroryzmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Od 2017 r. jest członkiem Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Image

Elżbieta Chodorowska-Skoczek - Facility Manager, IKEA Property Poland Sp. z o.o.

Do zespołu IKEA dołączyła w 2014 r. jako Facility Manager. Odpowiada za zagadnienia w obszarze operacyjnym i utrzymania technicznego centrów handlowych w Polsce, Czechach, Słowacji i w Niemczech budowanie i realizację strategii w obszarze FM, również za działania zmierzające do usprawnienia funkcjonowania obiektów handlowych zarządzanych przez IKEA oraz podnoszenie ich wartości na rynku. Ostatnio bierze udział m.in. w globalnym projekcie Dynamics (Facility Managment Processes) oraz Sustain Reporting Tools) jako Super User/Subject Matter Expert. Wśród jej obowiązków jest także zarządzanie działalnością IKEA w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania energią.
Od 2003 roku aktywnie działała na polskim rynku nieruchomości komercyjnych, zdobywając swoje doświadczenie zawodowe w firmach Plaza Centers, Klepierre, zajmującej się zarządzaniem centrami handlowymi gdzie pełniła funkcje Dyrektora Technicznego centrum handlowego Sadyba Best Mall w Warszawie a następnie Dyrektora Technicznego portfolio firmy Klepierre w Polsce. Ukończyła Politechnikę Warszawską na Wydziale Elektrycznym, Zarządzanie Nieruchomościami (PSZN) a także studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Image

Piotr Sawicki - zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego m. st. Warszawy

Architekt, urbanista i konsultant na rynku nieruchomości od 2003 roku. Do 2016 wspólnik i prezes zarządu w biurze projektowym SAWAWA oraz członek zarządu OW SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich). 2017 / 2018 zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, odpowiedzialny m.in. za Studium Miasta i Program Rewitalizacji. 2018 / 2019 zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego.
Współautor m.in. przebudowy Traktu Królewskiego w Warszawie, otoczenia Stadionu Narodowego i innych przestrzeni publicznych oraz zespołów zabudowy i osiedli. Laureat kilkunastu konkursów architektonicznych i urbanistycznych. Doradca w wielu inwestycjach nieruchomościowych – mieszkaniowych, handlowych, biurowych a także dużych kompleksach sportowych i rekreacyjnych.

Image

Błażej Rudzki – Specjalista ds. Badań i Rozwoju, Mostostal Warszawa S.A.

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, kierunek: Inżynieria Środowiska. Specjalizuje się w systemach HVAC. Swoje doświadczenie zdobywał przy projektowaniu instalacji w budynkach zarówno komercyjnych jak i mieszkalnych. Obecnie pracuje jako Specjalista ds. Badań i Rozwoju w Mostostal Warszawa S.A.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki