PRELEGENCI

Wojciech Bartelski - Prezes Zarządu, Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

Prezes Spółki Tramwaje Warszawskie od czerwca 2017 roku. Od 2015 roku pełnił funkcję członka zarządu ds. rozwoju infrastruktury, nadzorując biuro infrastruktury i piony odpowiedzialne za strategię i marketing. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizował się w zagadnieniach inflacji i polityki pieniężnej. W latach 2006 – 2014 był burmistrzem dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Jest radnym sejmiku mazowieckiego. Wojciech Bartelski jest również szachistą. Stworzył OlimpBase – jedyną na świecie internetową bazę poświęconą szachowym olimpiadom, która obejmuje również wyniki innych turniejów drużynowych. W 2009 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi, wysokim odznaczeniem państwowym nadawanym od 1922 roku.

Mikołaj Kwiatkowski - Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu, Trapeze Poland

Przedstawiciel pokolenia "Y", orędownik nowoczesnych technologii w transporcie publicznym. Regularny pasażer komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Zwolennik zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w biznesie. Zawsze powtarza, że w transporcie publicznym najważniejszy jest pasażer. W Trapeze Poland odpowiedzialny za marketing i kontakt z mediami.

Anna Kowalska - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Ukończyła studia magisterskie z zakresu politologii i historii oraz studium podyplomowe z europeistyki. Pracowała jako: nauczyciel, gminny dyrektor szkół, pracownik polityczny w tym asystent Posła RP. Dwie kadencje była Burmistrzem Miasta Dynowa, jedną kadencję Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego. Od lat 90 działa w samorządach, w tym powiatowych. Od 2013 roku jest Dyrektorem ZTM w Rzeszowie.

Waldemar Rumiński – Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu,URSUS BUS S.A.

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończone Studia Podyplomowe w zakresie logistyki na Politechnice Lubelskiej oraz menedżerskie na University of Urbana Illinois Chicago. W przeszłości zajmował kluczowe stanowiska m.in. w firmach: Peugeot Polska, Sipma SA, Pro Futuro SA i Lognet Solutions. Specjalista i ekspert w dziedzinie logistyki miejskiej i transportu. Autor i współautor wielu projektów związanych z rozwojem systemów transportowych i budową innowacyjnych rozwiązań dla ośrodków miejskich. Trener biznesowy w obszarze logistyki i zarządzania. Pasjonat elektromobilności. Aktualnie kieruje Pionem Sprzedaży i Marketingu w firmie Ursus BUS SA – producenta miejskich autobusów o napędzie elektrycznym oraz trolejbusów

Paweł Rydzyński - Wiceprezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, Project Manager w Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o.
Ekspert w dziedzinie publicznego transportu zbiorowego, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładów jazdy, systemów taryfowych i integracji poszczególnych podsystemów transportu zbiorowego. Publicysta transportowy współpracujący z mediami branżowymi i ogólnymi. Współpracuje z sejmową Podkomisją ds. transportu kolejowego i poczty.

Prof. Wojciech Suchorzewski. Politechnika Warszawska

Brał udział w pracach i projektach ONZ, OECD, ECMT, Banku Światowego, EBOR i Komisji Europejskiej oraz ponad 5 lat pracy (1981-1986) w agencji ONZ - Habitat. Bogate doświadczenie w projektowaniu, studiach, badaniach i nauczaniu inżynierii, planowania i ekonomiki transportu. Ponad 300 publikacji, raportów i referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wiele funkcji kierowniczych i członkostwo ciał doradczych, np. Krajowa Rada d/s Autostrad (przewodniczący 2006-2014), Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej, Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne: Główna, Wojewódzka i Miejska. Ambasador projektu unijnego CH4LLENGE – Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (2013-2016).

Bogumił Szymanek - Inside Sales Account Manager Poland and Baltics, Axis Communications Poland Sp. z o.o.
Z wykształcenia magister Informatyki. W branży systemów monitoringu wizyjnego od 2010 r. Systemy telewizji dozorowej zna zarówno od strony technicznej jak i biznesowej. Technologia IP i współczesne aplikacje sieciowe to nie tylko jego praca, ale i pasja.

Violetta Wabińska-Chmielewska - Dyrektor Wydziału Transportu i Zieleni, Urząd Miasta Poznania

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie rachunkowości i finansów, radca prawny. Od 10 lat związana z samorządem terytorialnym Miasta Poznania. Najpierw pracę rozpoczęła jako wicedyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego, a następnie jako szef pionu transportowego w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania. Od 2015 r. pracuje w nowopowstałym Wydziale Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania, którego obecnie jest dyrektorem. Wraz z zespołem zajmuje się problematyką dotyczącą kształtowania zrównoważonego miejskiego systemu transportowego oraz utrzymywania zieleni i porządku w pasie drogowym. W ostatnim czasie współodpowiedzialna za stworzenie zasad funkcjonowania w przestrzeni miejskiej wspólnego użytkowania ekologicznych samochodów osobowych. System ten sukcesywnie się rozwija. Ponadto koordynuje i nadzoruje prace osób związanych z przygotowaniem projektów unijnych w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich wpływających na rozwój transportu publicznego oraz osób odpowiedzialnych w mieście za inżynierię ruchu. Nadzoruje także pracę pięciu miejskich jednostek odpowiedzialnych za transport publiczny,drogi i zieleń, w tym Zarząd Transportu Miejskiego oraz Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

dr inż. Andrzej Żurkowski - Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
Dyrektor Instytutu Kolejnictwa od 2006 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1980), gdzie uzyskał tytuł doktora nauk technicznych (2008). Profesor Uniwersytetu Kolejowego w Dniepropietrowsku (2016). Specjalizuje się w zagadnieniach ruchu kolejowego oraz organizacji przewozów pasażerskich. Pracę zawodową rozpoczął w 1980 roku w COBiRTK (obecnie Instytut Kolejnictwa). W latach 1989-2000 pracował w Dyrekcji Generalnej PKP jako naczelnik wydziału, dyrektor marketingu przewozów kwalifikowanych, a następnie utworzył i kierował przez pierwsze cztery lata spółką PKP Intercity. Autor 130 artykułów naukowo-technicznych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz ponad stu referatów na konferencjach. Współautor podręcznika Ruch kolejowy i sterowanie ruchem oraz rozdziałów w monografiach na kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki